Užitečné odkazy

Národní síť Zdravých měst ČR
http://www.nszm.cz

CENIA, Česká informační agentura životního prostředí 
http://www1.cenia.cz/www/ma21

Ministerstvo životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21

Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx

Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.cz/

Příklady dobré praxe
http://www.dobrapraxe.cz/

Databáze strategií
http://www.databaze-strategie.cz/

Manuál participace IPR Praha
http://www.iprpraha.cz/manualparticipace

Galerie udržitelného rozvoje
http://galerie.udrzitelne-mesto.cz/