Komise bytové politiky

 

Předseda komise Ing. Michal Narovec (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)
Tajemník Nikola Aronová, tel. 267 093 249, nikola.aronova@praha10.cz
Působnost
 1. projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou;
 2. projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad v zájmu obce a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou;
 3. projednává a posuzuje žádosti o prodloužení nájemních smluv, o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt (případně poskytnutí většího za stávající), slevy na nájemném, žádosti ze zdravotních důvodů, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou;
 4. posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na uzavření smlouvy o pronájem bytů na základě provedení stavebních úprav v bytě a bytů s nadstandardními parametry, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou;
 5. projednává a zaujímá stanoviska k dalším žádostem, které se týkají bytové problematiky, o jejichž projednání byla požádána nebo jejichž projednání jí bylo uloženo Radou (jedná se o žádosti mimo žádosti o poskytnutí bytu a přihlášky do výběrových řízení);
 6. projednává a předkládá Radě „Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10, respektive návrhy změn těchto zásad;
 7. zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Komise.

Při posuzování žádostí a přihlášek do výběrových řízení se KBP řídí platnou instrukcí QMS QI 63-01-07 „Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“.

Dle potřeby může KBP provést místní šetření za účelem ověření údajů potřebných k rozhodování nebo provedením místního šetření pověřit Odbor bytů a nebytových prostor (OBN).

Dle potřeby může KBP požádat Odbor sociální (OSO), (případně ve spolupráci s úřadem práce) o provedení sociálního šetření za účelem ověření údajů potřebných pro rozhodování.

Průběžná činnost a témata k diskuzi:

Komise se zabývá tématy, která souvisí s oblastí bytové problematiky, např. celkovou koncepcí systému bydlení na Praze 10, tématy dostupného a sociálního bydlení, problematikou osob bez domova.

Komise bytové politiky bude spolupracovat dle potřeb s neziskovými organizacemi, působícími v oblasti problematiky bydlení a dle potřeby a vhodnosti s ostatními komisemi Rady a výbory Zastupitelstva MČ Praha 10 (případně s Kontaktním centrem bydlení na Praze 10).

K naplnění témat, či případně za účelem získání podrobnějších informací a podkladů k diskutovaným tématům, budou probíhat pravidelné schůzky s vedením odboru bytů a nebytových prostor, případně vedením odboru sociálního a dalšími aktéry.

Termíny jednání

04.01.2023 od 16:30 - Pozvánka na jednání (DOCX, 50 kB)
15.02.2023 od 16:30 
15.03.2023 od 16:30
05.04.2023 od 16:30
17.05.2023 od 16:30
07.06.2023 od 16:30
06.09.2023 od 16:30
04.10.2023 od 16:30
15.11.2023 od 16:30
11.12.2023 od 16:30

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 04.01.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 15.02.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 15.03.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 05.04.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 17.05.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 12.06.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 06.09.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 11.12.2023 (PDF, 1,6 MB)
Zápis z jednání dne 17.01.2024 (PDF, 1,6 MB)
Zápis z jednání dne 14.02.2024 (PDF, 464 kB)
Zápis z jednání dne 06.03.2024 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 17.04.2024 (PDF, 2,1 MB)

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti Robert Krejčí

 

 

Členové komise

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise bytové politiky a komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mgr. Martin Čásenský

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.casensky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise bezpečnostní

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 831 116
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky
 • Redakční rada

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva, uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů, předseda Redakční rady
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise památková
 • Redakční rada

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise bytové politiky
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

Petr Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: https://petr-kopecky.cz/
Kontaktní email: petr.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Redakční rada

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat