Komise bytové politiky

 

Předseda komise Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (Piráti Praha 10)
Tajemník Nikola Aronová, tel. 267 093 249, nikola.aronova@praha10.cz
Působnost
 • projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou městské části (dále jen RMČ);
 • projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad v zájmu obce a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 • projednává a posuzuje žádosti o prodloužení nájemních smluv, o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt (případně poskytnutí většího za stávající), slevy na nájemném, žádosti ze zdravotních důvodů, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 • posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na uzavření smlouvy o pronájem bytů na základě provedení stavebních úprav v bytě a bytů s nadstandardními parametry, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 • projednává a zaujímá stanoviska k dalším žádostem, které se týkají bytové problematiky, o jejichž projednání byla požádána nebo jejichž projednání jí bylo uloženo RMČ (jedná se o žádosti mimo žádosti o poskytnutí bytu a přihlášky do výběrových řízení);
 • projednává a předkládá RMČ „Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ a „Zásady pronajímání bytů a nebytových prostor svěřených městské části Praha 10 v BD Malešice“, respektive návrhy změn těchto zásad;
 • zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Komise;
 • dle potřeby může KBP provést místní šetření za účelem ověření údajů potřebných k rozhodování nebo provedením místního šetření pověřit Odbor bytů a nebytových prostor (OBN);
 • dle potřeby může požádat Odbor sociální (případně ve spolupráci s Úřadem práce) o provedení sociálního šetření za účelem ověření údajů potřebných pro rozhodování.
Termíny jednání  
zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 22.06.2022 (PDF, 930 kB)
Zápis z jednání dne 11.05.2022 (PDF, 680 kB)
Zápis z jednání dne 13.04.2022 (PDF, 10 MB)
Zápis z jednání dne 09.03.2022 (PDF, 600 kB)
Zápis z jednání dne 09.02.2022 (PDF, 900 kB)
Zápis z jednání dne 05.01.2022 (PDF, 870 kB)
Zápis z jednání dne 01.12.2021 (PDF, 6 MB)
Zápis z jednání dne 10.11.2021 (PDF, 700 kB)
Zápis z jednání dne 13.10.2021 (PDF, 900 kB)
Zápis z jednání dne 08.09.2021 (PDF, 560 kB)
Zápis z jednání dne 18.08.2021 (PDF, 760 kB)
Zápis z jednání dne 02.06.2021 (PDF, 420 kB)

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti Mgr. Naďa Jurečková

 

 

Členové komise

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise bytové politiky

Bc. Radek Lojda

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise bezpečnostní

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KBP
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

 

Mohlo by vás také zajímat