Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu ZŠ U Roháčových kasáren

Logo operačního programu

Číslo projektu:

CZ.1.02/3.1.00/09.04102

Termín realizace projektu:

25. 5. 2012 – 16. 11. 2012

Poskytovatel dotace:

SFŽP, program OPŽP

Částka dotace pro Prahu 10:

2 351 898,90 Kč

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Předmětem projektu byla montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody. Konkrétně se jednalo o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, které byly umístěny na střeše budovy. Součástí byly také akumulační nádoby pro ohřev TV s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy a propojovací potrubí vč. měření a regulace. Opatření vedlo ke snížení nákladů na dodávku teplé vody a zároveň snížení provozních nákladů objektu.

Výstupy projektu:

Díky tomuto projektu se snížily emise ročně o 15t/rok. Dále se zvýšil instalovaný tepelný výkon o 0,0400 MW. Také se zvýšila výroba tepla ročně o 143 GJ.