Revitalizace parku U Vršovického nádraží

Logo operačního programu

 

Číslo projektu:

CZ.2.16/2.1.00/20523

Termín realizace projektu:

1. 3. 2014 – 31. 8. 2015

Poskytovatel dotace:

MHMP, program OPPK

Částka dotace pro Prahu 10:

9 403 983,- Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu bylo obnovení zeleně včetně odpočívadel, předláždění chodníků, osazení herních prvků (3 trampolíny), instalace pítka, osvětlení, automatické závlahy apod. Trávník byl osazen cibulovinami (tulipány, atd.).

Potřeba realizace projektu vznikla z důvodu zhoršeného stavu veřejných prostranství v blízkosti Nádraží Vršovice. Zdejší veřejná prostranství byla zanedbaná, či nevyhovovala nárokům současného věkového složení obyvatel. Cílem projektu bylo zvýšení užitné hodnoty a bezpečnosti revitalizovaného parku a zabezpečení přitažlivého a kvalitního bydlení pro obyvatele žijící v blízkém okolí tohoto parku. Zároveň tak je občanům nabídnuta možnost klidného a kvalitního trávení volného času. Hlavními uživateli jsou občané žijící v okolí parku a žáci přilehlé ZŠ a jejich rodiče. Realizací projektu byla vytvořena moderní veřejná plocha, která se stala místem pro relaxaci.

Zvýšení a zkvalitnění nabídky oddychových míst v Praze 10, zvýšení kvality bydlení v MČ Praha 10, zvýšení kvality životního prostředí MČ Praha 10, rozšiřování zeleně a vytvoření společensky zdravého prostředí, zvýšení bezpečnosti lokality, prevence a snížení kriminality v MČ Praha 10, pozitivní vliv na zdraví obyvatel Prahy 10.

Revitalizace parku - celková dokumentace

Děti si hrají na instalovaných trampolínách

Osvětlené lavičky v parku v noci