Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

 

PŘEDSEDA Adam Štěpánek (Společně pro Prahu 10)
TAJEMNÍK

Ing. Jan Jirásek, telefon:  267 093 593, e-mail:  jan.jirasek@praha10.cz

PŮSOBNOST
 1. Projednávání možných investičních strategií budoucího rozvoje MČ Praha 10.
 2. Projednávání plánu strategických investic MČ Praha 10 předložených Radou MČ Praha 10.
 3. Projednávání návrhu investic (nad 10 mil Kč bez DPH) MČ Praha 10 v rámci návrhu rozpočtu MČ pro příslušný rok a projednávání oprav (nad 10 mil Kč bez DPH), které jsou součástí návrhu plánu zdaňované činnosti pro příslušný rok. 
 4. Projednávání záměru a průběhu investic, prodejů a veřejných zakázek (dále VZ), jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 10 mil. Kč bez DPH nebo je na nich shoda členů výboru.
 5. Projednávání informací o využití pravomoci svěřené Radě MČ Praha 10 Zastupitelstvem MČ Praha 10 dle ustanovení §89 odst. 2 písmena m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tj. o „zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem“.
 6. Projednávání investic, prodejů nemovitostí a VZ, jejichž posouzením  VSIVZ pověří ZMČ Praha 10 nebo o jeho projednání požádá Rada MČ Praha 10.
 7. Projednávání strategických investic, prodejů nemovitostí a VZ z hlediska účelu, nákladovosti, doby realizace a dalších zásadních pohledů pro jejich posouzení a realizaci.
 8. Projednávání dalších náležitostí, které v průběhu činnosti VSIVZ v souvislosti se strategickými investicemi, prodeji nemovitostí a VZ vyvstanou a jejichž projednávání bude schváleno výborem nebo bude-li výbor pověřen ZMČ Praha 10.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ

Vždy od 17:00 v zasedací místnosti J. Herold (K726), Vinice II, Vinohradská 3218/169, Praha 10

11.01.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
08.02.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
08.03.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
12.04.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
10.05.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)          
14.06.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
13.09.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
11.10.2023 - Pozvánka (PDF, 200 kB)
08.11.2023 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
06.12.2023 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
17.01.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB) 
07.02.2024 - Pozvánka (PDF, 120 kB) - neveřejné jednání
21.02.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
13.03.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
10.04.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
15.05.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
19.06.2024 - Pozvánka (PDF, 100 kB)
11.09.2024
09.10.2024
06.11.2024
04.12.2024

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 30.11.2022 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 11.01.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 08.02.2023 (PDF, 800 kB)
Zápis z jednání dne 08.03.2023 (PDF, 720 kB)
Zápis z jednání dne 12.04.2023 (PDF, 700 kB)
Zápis z jednání dne 10.05.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 14.06.2023 (PDF, 750 kB)
Zápis z jednání dne 11.10.2023 (PDF, 260 kB)
Zápis z jednání dne 08.11.2023 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 06.12.2023 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 21.02.2024 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 13.03.2024 (PDF, 1,47 MB)
Zápis z jednání dne 10.04.2024 (PDF, 235 kB)
Zápis z jednání dne 15.05.2024 (PDF, 250 kB)

 

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně kontrolního výboru
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Ing. Gabriela Kolářová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: gabriela.kolarova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise grantová

Mgr. Zuzana Lajksnerová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: zuzana.lajksnerova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise kulturní

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: 1. místostarosta, předseda komise památkové
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 607 084 652
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

Mikuláš Pobuda

Funkce: uvolněný člen rady
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise protidrogová

Adam Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky a předseda návrhového výboru
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise grantová
 • Redakční rada

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise bytové politiky a komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor

 

Mohlo by vás také zajímat