Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 272

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2021/OBN/0928

Ulice

K. ú.

NP

Plocha (m2)

Kolaudace kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

Kč/m2/rok bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

Solidarity

1986/53

Strašnice

objekt

pozemek

642,55

Strašnické divadlo

a)

ADVERTE,

s. r. o.

IČO 247 60 544

provozování divadla a divadelního klubu

určitou:

od

1. 1. 2022

do

30. 6. 2022

200,-

bez DPH

(v zájmu
MČ Praha 10)

bez KMN

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2021/OBN/0928 dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-115810/2022

 

Zpět na začátek usnesení