1. běh rekvalifikace

Volitelný kurz finanční gramotnosti 

Aktivity probíhající v lednu, únoru a březnu 2018

Koučink (povinná aktivita)

Probíhá průběžně dle sjednaných termínů s koučkou Mgr. Monikou Žufníčkovou.

Rekvalifikační/kvalifikační kurzy (povinná aktivita)

Probíhají dle stanovených termínů, o kterých jsou účastnice individuálně informovány.

Kurzy doplňkového odborného vzdělávání (povinná aktivita)

Kurz anglického jazyka

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se koná každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro).

Termíny: 9. 1., 11. 1., 16 .1., 18. 1., 23. 1., 25. 1., 30. 1., 1. 2., 6. 2., 8. 2., 13. 2. a 15. 2. 2018

V případě zájmu je možné využít hlídání dětí v dětské herně.

Kurz počítačových dovedností

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se koná každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, přízemí).

Termíny: 9. 1., 11. 1., 16. 1., 18. 1., 23. 1., 25. 1., 30. 1., 1. 2., 6. 2., 8. 2., 13. 2. a 15. 2. 2018

V případě zájmu je možné využít hlídání dětí v dětské herně.

Kurz sociálních dovedností

Kurz obsahuje15 hodinových lekcí. Výuka se koná každý pátek od 9:00 do 12:00 hodin v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro).

Termíny: 12.1. (Umění sebeprezentace), 19.1. (Time management), 26.1. (Asertivita), 2.2. (Stress management) a 9.2. 2018 (Příprava na přijímací pohovor)

V případě zájmu je možné využít hlídání dětí v dětské herně.

 
Termíny koučinku na listopad a prosinec 2017

Objednávejte se na rekvalifikaces10@praha10.cz a do předmětu napište prosím „kouč“.

Listopad
13.11.  8:00 - 13:00 hodin  ( 9 a 10 hodina obsazena)
20.11.  8:00 - 13:00 hodin (11 hodina obsazena)
24.11.  8:00 - 13:00 hodin
27.11.  8:00 - 13:00 hodin (10 hodina obsazena)

Prosinec:
1.12.   8:00 - 13:00 hodin
4.12.   8:00 - 13:00 hodin
8.12.   8:00 - 13:00 hodin
11.12. 8:00 - 13:00 hodin
18.12. 8:00 - 13:00 hodin 

 

Koučink v září (povinná aktivita)

Kouč: Mgr. Monika Žufníčková

Kontaktovat kouče a sjednat si schůzku v níže uvedených termínech je možné prostřednictvím emailu rekvalifikaces10@praha10.cz, do předmětu uveďte „kouč“.

Volně termíny:
8.9.     11:30 - 12:30
11.9.   10:30 - 12:30
25.9.   8:30 - 13:30                                  


Koučink v červenci a srpnu (povinná aktivita)

Kouč: Mgr. Monika Žufníčková

Kontaktovat kouče a sjednat si schůzku v níže uvedených termínech je možné prostřednictvím emailu rekvalifikaces10@praha10.cz, do předmětu uveďte „kouč“.

Termíny:
17.7.: 8:00 - 13:00
21.7.: 7:30 - 12:30
8.7.: 8:00 - 13:00
31.7.: 9:00 - 14:00
21.8.: 9:00 - 15:00                                  

Aktivity probíhající v květnu a červnu 2017

Bilanční diagnostika (povinná aktivita)

Psycholožka:  PhDr. Lucie Skalíková

Bilanční diagnostika Vám pomůže ověřit, zda je výběr zvoleného rekvalifikačního kurzu ten správný. Po vyplnění připravených testů vyhodnotí specialistka na bilanční diagnostiku Vaše schopnosti a slabé a silné stránky. Při úvodní individuální konzultaci proběhne pohovor se specialistkou a v rámci závěrečné individuální konzultace budete seznámeny s výsledky testů a možnostmi růstu s nastíněním možností uplatnění v profesním životě.

Termíny úvodních individuálních konzultací: 15., 16. a 18. 5. 2017

Termíny závěrečných individuálních konzultací: 1., 2. a 5. 6. 2017

Individuální konzultace budou probíhat v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10, Jasmínová 35.

V případě zájmu bude v průběhu výše uvedené aktivity zabezpečeno hlídání dětí.

 

Koučink (povinná aktivita)

Kouč: Mgr. Monika Žufníčková

Koučink účastnic projektu je pro účastnice projektu povinný. Individuální sezení s koučem bude probíhat s každou účastnicí projektu vždy 1x za 2 - 3 týdny, a to zejména v období jejího aktivního zapojení do projektu. Koučink bude zaměřen na osobní i profesní rozvoj a bude pomáhat účastnicím při řešení aktuálních problémů. Dalším cílem koučinku je vést účastnice k úspěšnému absolvování vzdělávacích aktivit.

Kontaktovat kouče a sjednat si schůzku v níže uvedených termínech je možné prostřednictvím emailu rekvalifikaces10@praha10.cz, do předmětu uveďte „kouč“.

Termíny:

22.5.: 7:30 - 10:30
24.5.: 8:00 - 12:00
29.5.: 7:30 - 12:30
2.6.: 7:30 - 12:30
9.6.: 7:30 - 12:30
12.6.: 8:30 - 12:30
19.6.: 8:30 - 12:30
26.6.: 8:30 - 12:30

Informativní schůzka s účastnicemi projektu
V rámci schůzky budete seznámeny s důležitými informacemi týkajícími se harmonogramu projektu „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“.

Termín a místo konání: 23.5. 2017 v 9.00 hod. v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10, Jasmínová 35, 1. patro)

V případě zájmu bude v průběhu výše uvedené aktivity zabezpečeno hlídání dětí.

 

Kurz brain joggingu (nepovinná aktivita)

Cvičit tělo je normální, ale na paměť poněkud zapomínáme (a pak jsme překvapené, že ona zapomíná na nás).

Proč se zúčastnit:

 • protože nám neprospívá stres a stereotyp,
 • protože po letech strávených mimo pracovní proces máme možná pocit, že co se týče mozku „už to není, co to bývalo“,
 • protože naše sebevědomí bylo i vyšší,
 • protože si chceme vyzkoušet něco jiného,
 • protože to může být přínosné i pro naše děti a rodiče atd.

Cíl kurzu

 • ukázat vám, co vše vaše paměť dokáže, když víte, jak na ni,
 • nadchnout vás pro váš mozek – geniální nástroj, který máte kdykoliv k dispozici,
 • přesvědčit vás o potřebě celoživotního učení.

 Na co se můžete během 6 lekcí těšit

 • zajímavý obsah, který bude modifikován dle potřeb a přání účastnic,
 • procvičování všech druhů paměti, paměťových technik, koncentrace, kreativity, myšlenkových map, efektivního učení atd.

Vše si vyzkoušíte v praxi s tím, že důraz je kladen na týmovou práci a zábavu.

 Čeho se nemusíte obávat

 • žádného srovnávání, zkoušení a známkování,
 • žádné suchopárné teorie a nudné přednášky,
 • domácích úkolů, protože nejsou povinné.

Kurz brain joggingu obsahuje 6 hodinových lekcí a startuje již v úterý 23. května 2017 v 10.00 hodin v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro). Další lekce budou následovat  ve dnech 30.5., 6.6., 13.6., 20.6. a 27.6., vždy od 10.00 hodin.

V případě zájmu bude v průběhu výše uvedené aktivity zabezpečeno hlídání dětí.


Výběr účastnic prvního běhu projektu ukončen.

Dne 11. dubna 2017 byla naplněna kapacita prvního běhu projektu.  Přihlášení již není možné.

Další možnost přihlášení

Druhý běh projektu odstartuje v září 2017. V případě zájmu proto doporučujeme sledovat naše webové stránky s aktuálními informacemi. 

 

Městská část Praha 10 uspěla se svou projektovou žádostí v rámci vyhlášené 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly s projektem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. 

Co je projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“?

Cílem schváleného projektu je zvýšení kvalifikace a motivace osob pečujících o děti do 15 let, které povede ke zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti při návratu z rodičovské dovolené či z Úřadu práce zpět na trh práce. 

Komu je projekt určen? Kdo se může zúčastnit? 

Zúčastnit se mohou osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby registrované na ÚP pečující o děti do 15 let jakéhokoli vzdělání.

Jak se můžu přihlásit? 

Od března 2017 budou zahájeny vstupní pohovory, které jsou podmínkou pro vstup do projektu. Pokud máte zájem o účast v projektu, přihlaste se na e-mailu: rekvalifikaces10@praha10.cz

Jak bude projekt probíhat?

Na základě vstupního pohovoru umožníme vybraným účastníkům projektu možnost absolvování projektových aktivit.  Po přijetí do projektu na základě vstupního pohovoru budou účastnice absolvovat bilanční diagnostiku, jejímž úkolem má být správný výběr rekvalifikace.

V rámci vzdělávacích aktivit budou pořádány:

 • rekvalifikační kurzy,
 • doplňkové odborné vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, jazykové a IT kurzy),
 • volitelné kurzy finanční gramotnosti a brain joggingu.
 • V průběhu celého projektu bude probíhat koučink a individuální mentoring podporující kariérní rozvoj účastníků projektu.

V rámci projektu bude, jako doprovodná aktivita, také zajištěno hlídání dětí v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit.

Kde bude projekt probíhat?

Projekt bude probíhat zejména v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici č. 35, Praha 10.

Kdy se projekt uskuteční? 

Projekt bude realizován v období březen 2017 až únor 2019 v několika bězích.

Jsou nějaké požadavky na účastníky kurzů?

Projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost, a jsou tak pro rodiče bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, od účastníků projektu očekáváme min. 80% účast (docházku) na zvolených projektových aktivitách. 

V případě dalších dotazů můžete volat na telefonní čísla 720 965 953 nebo 736 499 375.