Výbory Zastupitelstva městské části Praha 10

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory.
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výborů ZMČ Praha 10 (PDF, 197 kB)