Dotace do školství

Základní školy

škola částka (v tis. Kč) projekt oblasti podpory
ZŠ Brigádníků 679 EU-Šablony školní speciální pedagog
DVPP pedagogů
čtenářský klub pro žáky
vzdělávání pedagogů (inkluze)
8,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
25 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Břečťanová 312 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, čtenářský gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
35,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
109,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Eden 798 EU-Šablony školní speciální pedagog
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost)
16,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016-2017
ZŠ Gutova 904 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi
vzájmená spolupráce pedagogů
28,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017
ZŠ Hostýnská 811 EU-Šablony školní asistent
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, inkluze, čtenářská a matemtaická gramotnost)
vzájemná spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
odborná setkávání s rodiči žáků
20,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
20,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Jakutská 400,7 EU-Šablony školní asistent
vzdělávání pedagogů (matematika, cizí jazyky, mentoring, inkluze)
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
8,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
24,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Karla Čapka 756,4 EU-Šablony školní asistent
sociální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
doučování žáků
21,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
128,6 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Nad Vodovodem 453,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů
vzájemná spolupráce
tandemová výuka
CLIL ve výuce
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
22 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
57,5 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Olešská 519 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogů
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
29 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
73 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Švehlova 315,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
39,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
50,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ U Roháčových kasáren max 2500 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky OP Praha - pól růstu v ČR výzva č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
372,5 EU-Šablony  
ZŠ U Vršovického nádraží 479,9 EU-Šablony  
62,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
ZŠ V Rybníčkách 15,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
28,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
346,3 EU-Šablony  
Celkem 7972,7    

Přehled aktuálních podpořených projektů je k nalezení v oblasti Školství.

 

Mateřské školy

škola částka (v tis. Kč) projekt oblasti podpory
MŠ Benešovská 382 EU-Šablony chůva
osobnostně sociální rozvoj pedagogů
vzdělávání pedagogů (matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností pedagogů
odborná setkávání s rodiči dětí
MŠ Hřibská 244 EU-Šablony odborná setkávání s rodiči dětí
MŠ Chmelová 7,6 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
46,9 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
314 EU-Šablony  
MŠ Magnitogorská 299 EU-Šablony  
58,5 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Mládežnická 249 EU-Šablony  
MŠ Nedvězská 403 EU-Šablony školní asistent
sdílení zkušeností pedagogů
MŠ Omská 383 EU-Šablony osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností pedagogů
prevence logopedických vad
35,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Přetlucká 257 EU-Šablony školní asistent
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností
individualizace vzdělávání v MŠ
odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí
MŠ Štěchovická 388 EU-Šablony školní asistent
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost
odborná setkání s rodiči dětí
MŠ Tolstého 174 EU-Šablony  
MŠ Troilova 399 EU-Šablony školní asistent
38,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ U Roháčových kasáren 255 EU-Šablony školní asistent
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností
individualizace vzdělávání v MŠ
odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí
170 EU-Šablony  
MŠ U Vršovického nádraží 34,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Vladivostocká 354 EU-Šablony školní asistent (personální podpora)
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
18,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
MŠ Zvonková 266 EU-Šablony školní asistent
prevence logopedických vad a komunikačních problémů
absolvent vzdělávacího programu
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv
34,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
Celkem 4811,3    

Přehled aktuálních podpořených projektů je k nalezení v oblasti Školství.