Odbor bytů a nebytových prostor

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 675

Úřední hodiny

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
  • Odbor vykonává funkci správce majetku na úseku bytů a nebytových prostor.
  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami.
  • Odbor připravuje, případně realizuje schválené majetkoprávní úkony, zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vyplývajících z činnosti a působnosti OBN.
  • Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti OBN.

Činnosti, které nejsou zařaditelné do uvedených činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení.

Bydlení a nemovitý majetek – prodeje a pronájmy, byty, nebytové prostory, pozemky, správní firmy a související informace.
FAQ – obecní byty, nebytové prostory, pozemky (odpovědi na časté dotazy)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Dohoda manželů o odděleném bydlení

Dohoda manželů o odděleném bydlení - § 743 občanského zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů ve smyslu „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“ schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 dne 30. 4. 2019

Formulář Stáhnout ()
Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu - § 768 obč. zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní

Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní podie zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 743 občanského zákoníku - opuštění rodinné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 768 občanského zákoníku - rozvod manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2270 občanského zákoníku - společný nájem

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 766 občanského zákoníku úmrtí manžela (manželky)

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 745 občanského zákoníku uzavření manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2279 občanského zákoníku úmrtí původního nájemce
Formulář Stáhnout ()
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Formulář Stáhnout ()
Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Formulář Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Dokument Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou.

Dokument Stáhnout ()
Žádost o podnájem obecního bytu

Žádost o podnájem obecního bytu v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu a době trvání nájemního vztahu na dobu určitou dvou let v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o sloučení bytů

Žádost o sloučení bytů v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě

Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě v souvislosti s žádostí o povolení pobytu na území ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě

Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()