Odbor bytů a nebytových prostor

Odbor vykonává funkci správce majetku na úseku bytů a nebytových prostor. Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami. Odbor připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony, zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vyplývajících z činnosti a působnosti OBN. Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti OBN. Činnosti, které nejsou zařaditelné do níže uvedených činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Roman Březina

Budova/kancelář:A/115

Tel. linka:267 093 421267 093 421

Email:roman.brezina@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 675

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Nikola Aronová A/204 267 093 249267 093 249 vedoucí referátu bytů a oprav
Jana Austová A/301A 267 093 311267 093 311 referent/ka
Hana Brabcová A/220 267 093 731267 093 731 referent/ka
Roman Březina A/115 267 093 421267 093 421 vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Tomáš Čermák A/301B 267 093 485267 093 485 referent/ka
Jakub Ďurica A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek
Irena Hartmannová A/301B 267 093 232267 093 232 referent/ka
Jitka Heřmánková B/135 267 093 233267 093 233 referent/ka
Danuše Holubová A/205 267 093 353267 093 353 referent/ka
Dominika Hronová C/325 267 093 594267 093 594 vedoucí referátu řízení SF
Lucie Chmelířová A/201 267 093 502267 093 502 referent/ka
Josef Klogner A/301C 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Kateřina Košáková A/203 267 093 667267 093 667 referent/ka
Michaela Krejčí C/319 267 093 239267 093 239 referent/ka
Marie Milatová A/301B 267 093 563267 093 563 referent/ka
Helena Minářů A/202 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Jindřiška Moudrá A/205a 267 093 570267 093 570 referent/ka
Jana Nováková C/319 267 093 740267 093 740 referent/ka
Miloslava Papalová C/323 267 093 138267 093 138 referent/ka
Barbora Pavlíčková C/328 267 093 431267 093 431 referent/ka
Nataša Pethöová C/128 267 093 670267 093 670 ekonom/ka
Markéta Rousková A/221 267 093 600267 093 600 vedoucí referátu předžalobního vymáhání
Tomáš Staněk A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Daniela Strieglová A/201 267 093 741267 093 741 koordinátor/ka Kontaktního centra bydlení
Alena Svobodová C/328 267 093 545267 093 545 referent/ka
Iva Šimková A/110c 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
Lenka Šmídová C/324 267 093 253267 093 253 referent/ka
Andrea Štorková B/135 267 093 474267 093 474 referent/ka
Věra Tešovičová A/203 267 093 144267 093 144 referent/ka
Markéta Troníčková C/312 267 093 314267 093 314 referent/ka
Jitka Voborníková C/329 267 093 575267 093 575 referent/ka
Marcela Wartalská C/322 267 093 730267 093 730 referent/ka
Jaroslava Zacheusová A/221 267 093 638267 093 638 referent/ka
Monika Zemanová A/114 267 093 675267 093 675 asistent/ka

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10