Odbor bytů a nebytových prostor

Jméno a příjmení:Roman Březina

Funkce:vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Telefon:267 093 421

E-mail:roman.brezina@praha10.cz

Budova, kancelář:A/115


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 675

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Aronová Nikola A/204 267 093 249267 093 249 vedoucí referátu bytů
Austová Jana A/301A 267 093 311267 093 311 referent/ka
Barešová Helena B/B135 267 093 233267 093 233 referent/ka
Broučková Ivana A/201 267 093 741267 093 741 referent/ka
Březina Roman A/115 267 093 421267 093 421 vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Cakl Daniel C/322 267 093 319267 093 319 referent/ka
Ďurica Jakub A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek
Hartmannová Irena A/301B 267 093 232267 093 232 referent/ka
Hronová Dominika C/325 267 093 594267 093 594 vedoucí oddělení správy domů
Klogner Josef A/301C 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Košáková Kateřina A/203 267 093 667267 093 667 referent/ka
Krejčí Michaela C/319 267 093 239267 093 239 referent/ka
Milatová Marie A/301A 267 093 563267 093 563 referent/ka
Minářů Helena A/202 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Mücková Zuzana A/201 267 093 502267 093 502 referent/ka
Nováková Jana C/319 267 093 740267 093 740 referent/ka
Papalová Miloslava C/323 267 093 138267 093 138 referent/ka
Pavlíčková Barbora C/328 267 093 431267 093 431 referent/ka
Pethöová Nataša C/128 267 093 670267 093 670 ekonom/ka
Rešlová Hana A/205 267 093 353267 093 353 referent/ka
Rousková Markéta A/221 267 093 600267 093 600 vedoucí referátu předžalobního vymáhání
Staněk Tomáš A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Svobodová Alena C/328 267 093 545267 093 545 referent/ka
Šimková Iva A/110c 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
Šmídová Lenka C/324 267 093 253267 093 253 referent/ka
Štorková Andrea C/C301 267 093 474267 093 474 referent/ka
Tešovičová Věra A/203 267 093 144267 093 144 referent/ka
Troníčková Markéta C/312 267 093 314267 093 314 referent/ka
Voborníková Jitka C/329 267 093 575267 093 575 referent/ka
Voženílková Ilona B/132 267 093 612267 093 612 referent/ka - dohoda
Vyletová Lucie A/A205 267 093 237267 093 237 referent/ka
Wartalská Marcela C/322 267 093 730267 093 730 referent/ka
Zacheusová Jaroslava A/221 267 093 638267 093 638 referent/ka
Zemanová Monika A/114 267 093 675267 093 675 asistent/ka
  • Odbor vykonává funkci správce majetku na úseku bytů a nebytových prostor.
  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami.
  • Odbor připravuje, případně realizuje schválené majetkoprávní úkony, zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vyplývajících z činnosti a působnosti OBN.
  • Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti OBN.

Činnosti, které nejsou zařaditelné do uvedených činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení.

Bydlení a nemovitý majetek – prodeje a pronájmy, byty, nebytové prostory, pozemky, správní firmy a související informace.
FAQ – obecní byty, nebytové prostory, pozemky (odpovědi na časté dotazy)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Dohoda manželů o odděleném bydlení

Dohoda manželů o odděleném bydlení - § 743 občanského zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů ve smyslu „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“ schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 dne 30. 4. 2019

Formulář Stáhnout ()
Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu - § 768 obč. zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní

Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní podie zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 743 občanského zákoníku - opuštění rodinné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 768 občanského zákoníku - rozvod manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2270 občanského zákoníku - společný nájem

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 766 občanského zákoníku úmrtí manžela (manželky)

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 745 občanského zákoníku uzavření manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2279 občanského zákoníku úmrtí původního nájemce
Formulář Stáhnout ()
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Formulář Stáhnout ()
Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Formulář Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Dokument Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou.

Dokument Stáhnout ()
Žádost o podnájem obecního bytu

Žádost o podnájem obecního bytu v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu a době trvání nájemního vztahu na dobu určitou dvou let v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o sloučení bytů

Žádost o sloučení bytů v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě

Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě v souvislosti s žádostí o povolení pobytu na území ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě

Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()