Odbor bytů a nebytových prostor

Jméno a příjmení:Roman Březina

Funkce:vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Telefon:267 093 421

E-mail:roman.brezina@praha10.cz

Budova, kancelář:V/501


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 675

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Aronová Nikola V/509 267 093 249267 093 249 vedoucí referátu bytů
Austová Jana V/506 267 093 311267 093 311 referent/ka
Barešová Helena V/401 267 093 233267 093 233 referent/ka
Broučková Ivana V/507 267 093 741267 093 741 referent/ka
Březina Roman V/501 267 093 421267 093 421 vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Cakl Daniel V/513 267 093 319267 093 319 referent/ka
Ďurica Jakub V/418a 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení školských zařízení
Fojtů Kateřina V/517 267 093 251267 093 251 referent/ka
Hartmannová Irena V/516 267 093 232267 093 232 referent/ka
Hronová Dominika V/512 267 093 594267 093 594 vedoucí oddělení správy domů
Hudková Monika V/505 267 093 731267 093 731 referent/ka
Klogner Josef V/515 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Košáková Kateřina V/510 267 093 667267 093 667 referent/ka
Krejčí Michaela V/514 267 093 239267 093 239 referent/ka
Majtner Vít V/517 267 093 325267 093 325 referent/ka
Milatová Marie V/516 267 093 563267 093 563 referent/ka
Minářů Helena V/511 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Mücková Zuzana V/507 267 093 502267 093 502 referent/ka
Nováková Jana V/514 267 093 740267 093 740 referent/ka
Papalová Miloslava V/514 267 093 138267 093 138 referent/ka
Pavlíčková Barbora V/513 267 093 431267 093 431 referent/ka
Pethöová Nataša V/502b 267 093 670267 093 670 ekonom/ka
Rešlová Hana V/508 267 093 353267 093 353 referent/ka
Staněk Tomáš V/518 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Šimková Iva V/402 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu pohledávek
Šmídová Lenka V/503 267 093 253267 093 253 referent/ka
Štorková Andrea V/401 267 093 474267 093 474 referent/ka
Tešovičová Věra V/510 267 093 144267 093 144 referent/ka
Troníčková Markéta V/503 267 093 314267 093 314 referent/ka
Voborníková Jitka V/513 267 093 575267 093 575 referent/ka
Voženílková Ilona V/519 267 093 612267 093 612 referent/ka - dohoda
Vyletová Lucie V/508 267 093 237267 093 237 referent/ka
Wartalská Marcela V/513 267 093 730267 093 730 referent/ka
Zacheusová Jaroslava V/505 267 093 638267 093 638 referent/ka
Zemanová Monika V/502 267 093 675267 093 675 asistent/ka
  • Odbor vykonává funkci správce majetku na úseku bytů a nebytových prostor.
  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami.
  • Odbor připravuje, případně realizuje schválené majetkoprávní úkony, zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vyplývajících z činnosti a působnosti OBN.
  • Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti OBN.

Činnosti, které nejsou zařaditelné do uvedených činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení.

Bydlení a nemovitý majetek – prodeje a pronájmy, byty, nebytové prostory, pozemky, správní firmy a související informace.
FAQ – obecní byty, nebytové prostory, pozemky (odpovědi na časté dotazy)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Dohoda manželů o odděleném bydlení

Dohoda manželů o odděleném bydlení - § 743 občanského zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů ve smyslu „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“ schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 dne 30. 4. 2019

Formulář Stáhnout ()
Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu - § 768 obč. zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní

Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní podie zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 743 občanského zákoníku - opuštění rodinné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 768 občanského zákoníku - rozvod manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2270 občanského zákoníku - společný nájem

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 766 občanského zákoníku úmrtí manžela (manželky)

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 745 občanského zákoníku uzavření manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2279 občanského zákoníku úmrtí původního nájemce
Formulář Stáhnout ()
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Formulář Stáhnout ()
Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Formulář Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Dokument Stáhnout ()
Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou

Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou.

Dokument Stáhnout ()
Žádost o podnájem obecního bytu

Žádost o podnájem obecního bytu v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu a době trvání nájemního vztahu na dobu určitou dvou let v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o sloučení bytů

Žádost o sloučení bytů v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě

Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě v souvislosti s žádostí o povolení pobytu na území ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě

Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()