Odbor bytů a nebytových prostor

Jméno a příjmení:Roman Březina

Funkce:vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Telefon:267 093 421

E-mail:roman.brezina@praha10.cz

Budova, kancelář:A/115


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 675

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Aronová Nikola A/204 267 093 249267 093 249 vedoucí referátu bytů
Austová Jana A/301A 267 093 311267 093 311 referent/ka
Barešová Helena B/B135 267 093 233267 093 233 referent/ka
Brabcová Hana A/220 267 093 731267 093 731 referent/ka
Březina Roman A/115 267 093 421267 093 421 vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Ďurica Jakub A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek
Hartmannová Irena A/301B 267 093 232267 093 232 referent/ka
Hronová Dominika C/325 267 093 594267 093 594 vedoucí oddělení správy domů
Klogner Josef A/301C 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Košáková Kateřina A/203 267 093 667267 093 667 referent/ka
Krejčí Michaela C/319 267 093 239267 093 239 referent/ka
Milatová Marie A/301a 267 093 563267 093 563 referent/ka
Minářů Helena A/202 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Moudrá Jindřiška A/205a 267 093 570267 093 570 referent/ka
Mücková Zuzana A/201 267 093 502267 093 502 referent/ka
Nováková Jana C/319 267 093 740267 093 740 referent/ka
Papalová Miloslava C/323 267 093 138267 093 138 referent/ka
Pavlíčková Barbora C/328 267 093 431267 093 431 referent/ka
Pethöová Nataša C/128 267 093 670267 093 670 ekonom/ka
Rešlová Hana A/205 267 093 353267 093 353 referent/ka
Rousková Markéta A/221 267 093 600267 093 600 vedoucí referátu předžalobního vymáhání
Staněk Tomáš A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Svobodová Alena C/328 267 093 545267 093 545 referent/ka
Šimková Iva A/110c 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
Šmídová Lenka C/324 267 093 253267 093 253 referent/ka
Štorková Andrea C/C301 267 093 474267 093 474 referent/ka
Tešovičová Věra A/203 267 093 144267 093 144 referent/ka
Troníčková Markéta C/312 267 093 314267 093 314 referent/ka
Voborníková Jitka C/329 267 093 575267 093 575 referent/ka
Voženílková Ilona B/132 267 093 612267 093 612 referent/ka - dohoda
Vyletová Lucie A/A205 267 093 237267 093 237 referent/ka
Wartalská Marcela C/322 267 093 730267 093 730 referent/ka
Zacheusová Jaroslava A/221 267 093 638267 093 638 referent/ka
Zemanová Monika A/114 267 093 675267 093 675 asistent/ka
  • Odbor vykonává funkci správce majetku na úseku bytů a nebytových prostor.
  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami.
  • Odbor připravuje, případně realizuje schválené majetkoprávní úkony, zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vyplývajících z činnosti a působnosti OBN.
  • Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti OBN.

Činnosti, které nejsou zařaditelné do uvedených činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení.

Bydlení a nemovitý majetek – prodeje a pronájmy, byty, nebytové prostory, pozemky, správní firmy a související informace.
FAQ – obecní byty, nebytové prostory, pozemky (odpovědi na časté dotazy)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Dohoda manželů o odděleném bydlení

Dohoda manželů o odděleném bydlení - § 743 občanského zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů ve smyslu „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“ schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 dne 30. 4. 2019

Formulář Stáhnout ()
Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o skončení společného nájmu bytu - § 768 obč. zákoníku

Formulář Stáhnout ()
Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní

Doklad (potvrzeni) o zajištěni ubytovaní podie zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 743 občanského zákoníku - opuštění rodinné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 768 občanského zákoníku - rozvod manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2270 občanského zákoníku - společný nájem

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 766 občanského zákoníku úmrtí manžela (manželky)

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy

Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 745 občanského zákoníku uzavření manželství

Formulář Stáhnout ()
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy
Podklad pro uzavření nájemní smlouvy v souladu s § 2279 občanského zákoníku úmrtí původního nájemce
Formulář Stáhnout ()
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti

Formulář Stáhnout ()
Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Přihláška do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Formulář Stáhnout ()
Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem

Formulář Stáhnout ()
Žádost o podnájem obecního bytu

Žádost o podnájem obecního bytu v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu
Žádost o prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy po uznaném přechodu nájmu bytu a době trvání nájemního vztahu na dobu určitou dvou let v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce
Žádost o prodloužení nájmu bytu v zájmu obce a uzavření nájemní smlouvy v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Formulář Stáhnout ()
Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o sloučení bytů

Žádost o sloučení bytů v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()
Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě

Žádost o udělení souhlasu pronajímatele s ubytováním cizince v bytě v souvislosti s žádostí o povolení pobytu na území ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě

Žádost o vydání souhlasu vlastníka s místem podnikání fyzické osoby v bytě v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10

Formulář Stáhnout ()