Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0081 - Obecní majetek - ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 270

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

návrh na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0081 - Obecní majetek - ubytování uprchlíků z Ukrajiny:

 

  1. snížení

Snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

0137

 

-1 800

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Studená voda, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5151

0137

 

+200

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Teplo, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5152

0137

 

+200

 

bc)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Elektrická energie, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5154

0137

 

+500

 

bd)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Teplá voda, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5157

0137

 

+350

 

be)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Nákup ostatních služeb, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5169

0137

 

+400

 

bf)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Opravy a udržování, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0981

6221

5171

0137

 

+150

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

2. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; humanitární pomoc; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-145989/2022

 

Zpět na začátek usnesení