Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu na dobu určitou (krátkodobý pronájem)

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 242

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu na dobu určitou za podmínky složení finanční jistoty

Ulice

k. ú.

NP

(objekt)

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné v Kč

(bez DPH)

Stanovisko

KMN dne

U Slavie 1467/1 Vršovice

KD Eden

Stillking Films, s  r. o.

IČO 250 75 055

natáčení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla (s pracovním

názvem E2)

určitou:

od

8. 4. 2022

do

10. 4 2022

natáčení: 15 000,-/den

stavební a likvidační práce:
 5 000,-/den

parkování: 2 000,-/den

pronájem pozemku:

2 000,-/den

bez KMN

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o podnikatelském nájmu na dobu určitou dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 7. 4. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-125792/2022

 

Zpět na začátek usnesení