Koncepce rodinné politiky

Podpora rodin na Desítce podle nové koncepce

Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo dne 25.9.2023 koncepci rodinné politiky pro období 2024 – 2030. Desítka se tak zařadila po bok dalších měst a městských částí, které rodinnou politiku řeší aktivně, koncepčně a systémově. Podpora zdravého fungování rodin je pro Desítku jakožto druhou nejlidnatější městskou část zásadní. Koncepce bude v dalším období propojovat jednotlivé odbory a gesce a naplňovat cíle nejen na úrovni městské části, ale také Magistrátu Hlavního města Prahy, či Ministerstva práce a sociálních věcí.

Koncepce v plném znění (PDF, 1 MB)