Granty 2007

II. kolo

VÝSLEDKY

VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ  NA  POSKYTNUTÍ  VEŘEJNÉ  FINANČNÍ  PODPORY  PRO  OBLAST

SOCIÁLNÍ SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS PRO 2. POLOLETÍ  ROKU 2007

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 10, č. 4/12/2007 ZE DNE 25.9.2007

 

                                     Program I - sociální oblast                                            

Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací službu lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10

57.600,-

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Počítač nezbytná potřeba pro komunikaci handicapovaných

15.000,-

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Krajský výbor Praha

Večerní škola výtvarných a textilních technik pro mentálně postižené osoby

  9.000,-

Svaz důchodců České republiky, občanské sdružení

Ozdravně vzdělávací zájezd pro seniory žijící na obvodě Prahy 10

  5.000,-

Židovská obec v Praze

"Komplexní domácí péče Ezra-integrované zdravotní a psychosociální služby a půjčovna kompenzačních pomůcek se zvláštním zřetelem k těm, kteří přežili holocaust"

 85.000,-

Židovská obec v Praze

"Komplexní domácí péče Ezra - pečovatelské služby a sociální poradenství pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust"

 10.000,-

                                                                Program II. - Sport, tělovýchova a volný čas

ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA

Hledá se nový Roman Šebrle!

16.558,-

JUNÁK-svaz skautů  a skautek ČR, 92. středisko Šípů Praha 10

Týmové sportovní aktivity neorganizovaných dětí

10.000,-

KLUB KAPSA - SDRUŽENÍ

Provoz klubu KAPSA v  II. pol. 2007

  4.000,-

Klub K2

Klub a kavárna pro rodiče s dětmi

14.350,-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Za kulturou do knihoven Prahy 10

  7.650,-

Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/

Advent  v Jablíčkově 2007

  7.500,-

Nadační fond pomocná ruka

Námořní dobrodružství Barona Prášila - sportovní den

 5.880,-

Nadační fond pomocná ruka

Kulturně poznávací zájezdy

 5.040,-

SVAZ AEROBIKU

NIKE FITNESS CONVENTION-kongres se cvičením pro širokou cvičící veřejnost, Family Day-sportovní den pro celou rodinu

 3.000,-

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice

Příprava na MS zrakově postižených

 3.850,-

Tělovýchovná jednota ASTRA - Zahradní Město

Badmintonové turnaje pro děti a mládež z Prahy 10

10.000,-

Tělovýchovná jednota ASTRA - Zahradní Město

Turnaj GPA (celostátní turnaj) kategorie U19 v badmintonu

 8.000,-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO

Pronájem hřiště pro hokejbalové mládežnické oddíly TJ Kovo Praha

12.000,-

Základní škola,Praha 10, Hostýnská 2/2100

Tradiční a nové akce a sportovní soutěže

18.235,-

Základní škola,Praha 10, Hostýnská 2/2100

Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit v rámci činnosti Komunitního centra Kruh

22.000,-

       

II. kolo 

Vyhlášení grantového řízení pro 2. pololetí rok 2007

Městská část Praha 10 vyhlašuje

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociální, oblast sportu, tělovýchovy a volného času

Přehled vyhlašovaných programů pro 2. pololetí rok 2007

Program I.

Sociální oblast

Program II.

Sport, tělovýchova a volný čas

I.1.

Zdravotně sociální program

II.1.

Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

I.2.

Sociální program pro seniory

II.2.

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí -

"Sport pro všechny"

I.3.

Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

II.3.

Volný čas

Způsob poskytnutí dotace

 

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času (Program II.) , (dále jen "zásady").

 

"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a Plaňanská 1, Praha 10.

 

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

 

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz).

 

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat do 10.7.2007 do 18.00hod.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci může být podána

·         osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

·         doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396

 

I. kolo

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

PRO OBLAST SOCIÁLNÍ, KULTURA A UMĚNÍ, SPORT, TĚLOVÝCHOVA, VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ, PROTIDROGOVÁ PREVENCE

PRO ROK 2007

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, č. 2/15/2007, ZE DNE 19.4.2007

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV

Sociální program pro seniory -ošacovací středisko

10.150,-

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV

Domácí ošetřovatelská péče

3.500,-

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - NATURA QUO VADIS

Letní tábor pro děti

10.000,-

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - NATURA QUO VADIS

Volný čas-Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10

19.500,-

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - NATURA QUO VADIS

Pravidelná činnost centra volného času-oddíl Mladých ochránců přírody GINKGO

13.000,-

ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ VOZÍČKÁŘŮ

Turnaj tenisu na vozíku HAMR OUPEN, turnaj MČR v tenisu na vozíku

8.000,-

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s.

"Centra bezmoci" Diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte /CAN/

12.000,-

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 10

Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

10.000,-

DIAKONIE ČCE-STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V PRAZE

Terénní sociální a pečovatelská služba Vršovice

10.000,-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM

Otevřené kluby Minská (Vršovice) pod Strašnickou vinicí (Strašnice)

70.000,-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM

Sport pro všechny

27.000,-

GYMNÁZIUM OMSKÁ 1300/6, PRAHA 10

Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů

20.000,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

Letní tábor KOŤATA

10.000,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

Letní tábor RYSOVÉ

10.000,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

Klubovna

10.500,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 35. STŘEDISKO Jaroslava Rady PRAHA 10-SKALKA

Letní skautské tábory 35. střediska v roce 2007

10.000,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO "ROD SOVY" PRAHA 10

Soví pálka - turnaj

3780,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, 92. STŘEDISKO Šípů PRAHA 10

Sportovní den Šípů 2007

15.000,-

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, 92. STŘEDISKO Šípů PRAHA 10

Podpora táborové činnosti 92. střediska Šípů

10.000,-

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PRAZE 10 VRŠOVICE

Letní tábor rodinného typu

8.000,-

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ORNITA

Pražská veverka

13.000,-

PETRKLÍČ

Umělecká činnost divadla MIRIAM v roce 2007

35.000,-

POP BALET

Letní taneční škola Blaník 2007

20.000,-

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

Vodácký tábor

10.000,-

POHODA - SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM

Chráněné bydlení na Praze 10 a denní aktivity jeho obyvatel

26.000,-

RODIČE o.s.

Rodiče dětí ohrožených drogami

30.000,-

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM KRAJSKÝ VÝBOR PRAHA

Večerní škola výtvarných a textilních technik

10.000,-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA - ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

9.ročník Mezinárodního kuželářského turnaje zrakově postižených Slavia CUP

62.500,-

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, PRAHA 10, NA TŘEBEŠÍNĚ

Plavání pro neorganizované děti a mládež

50.000,-

STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ DROP-IN, o.p.s.

Resocializace matek užívající psychotropní návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech

30.000,-

SVAZ DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, OBVODNÍ ORGANIZACE PRAHA 10

Zdravotně sociální program

7.000,-

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA

Ozdravně rehabilitační pobyt pro seniory žijící na obvodě Prahy 10

17.500,-

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

Mateřské centrum Frydolínek

35.000,-

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

Pražský Tajtrlík - III. ročník přehlídky amater. loutkařů

14.500,-

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

Dramatický kroužek Sokol Strašnice

10.000,-

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

Memoriál Vita Somolíka-sportovní gymnastika

1.000,-

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

Letní tábor judo

1.400,-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOLIDARITA

Prázdninový týden s tenisem

3.000,-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOLIDARITA

Den dětí na Solidě

3.000,-

TJ KOVO PRAHA

Podpora mládeže TJ KOVO Praha-oddíl hokejbalu

7.000,-

TJ BOHEMIANS PRAHA

32.veteraniáda -plavecké závody dětí,rodinných štafet a závodníků v kategorii masters

1.200,-

T.J. JUNIOR PRAHA

Sportovní turnaje škol

3.000,-

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍM VZTAHŮ V PRAZE, O.P.S.

Denní centrum VŠVSMV pro studenty s handicapem-vybavení studovny denním tiskem a odbornými periodiky

17.033,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRIGÁDNÍKŮ,PRAHA 10

Život s drogou?

20.000,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ,PRAHA 10

Podpora sportovních aktivit dětí

14.860,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ,PRAHA 10

Vytvoření komunitního centra při ZŠ Hostýnská

43.500,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ,PRAHA 10

Divadlo dětem

20.000,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ,PRAHA 10

Den jazyků

35.000,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ,PRAHA 10,

Integrace dítěte se středně těžkou oboustrannou nedoslýchavostí

25.500,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ,PRAHA 10,

Integrace žáka z oslabeného sociokulturního prostředí

42.000,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ,PRAHA 10,

Hry bez hranic

10.010,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ,PRAHA 10,

Děti neznají hranice

36.000,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ,PRAHA 10,

Rodiče sportují s námi

4.500,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRÁČSKÁ,PRAHA 10

Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání

 

 

I. kolo

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2007

Městská část Praha 10
vyhlašuje

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociální, oblast kultury a umění, oblast sportu, tělovýchovy, volného času a vzdělávání a pro oblast protidrogové prevence Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2007

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2007

Program I.

Sociální oblast

Program II.

Kultura a umění

Program III.

Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání

Program IV.

Protidrogová prevence

I.1.

Zdravotně sociální program

II.1.

Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

III.1.

Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

IV.1.

Specifická primární prevence užívání návykových látek

I.2.

Sociální program pro seniory

II.2.

Celoroční kulturní a umělecká činnost realizovaná v MČ Praha 10

III.2.

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí -

"Sport pro všechny"

IV.2.

Služby protidrogové prevence

I.3.

Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

 

III.3.

Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

 

 

 

III.4.

Táborová činnost

 

 

 

III.5.

Volný čas

 

 

 

III.6.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání

 

Způsob poskytnutí dotace

"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské čásPravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti kultury a umění (Program II.), v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti Sportu,tělovýchovy, volného času a vzdělávání (Program III.) a v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti protidrogové prevence (Program IV.) (dále jen "zásady").ti Praha 10 www.praha10.cz a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na  adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1, Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, a předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení písemně vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat do 31.12.2006 do 12,00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci může být podána

  • osobně v podatelně  úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
  • doporučeně poštou na adresu:
    Úřad městské části Praha 10
    Vršovická 68
    101 38  Praha 10

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396