Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3021)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 255

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3021):

 

  1. zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastím fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s UZ 000000115 - Primární prevence

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000000115

 

590,9

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, s UZ 000000115 - Primární prevence

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

000000115

 

590,9

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-139229/2022

 

Zpět na začátek usnesení