Veřejné zakázky 2010

V roce 2010 m.č. Praha 10 zadala celkem 10 veřejných zakázek nikoliv malého rozsahu. 

Základní informace o veřejných zakázkách 2010:

Způsob
zadání
Název VZ
Vítězný uchazeč
Nabídková cena bez DPH
Konečná cena bez DPH
Zjednodušené podlimitní řízení
Zajištění bezpečnosti inkriminovaných lokalit Městské části Praha 10 s terénní sociální prací ABL a.s. 3 920 000 Kč
3 920 000 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení
Rekreační park Strašnice INGBAU CZ, s.r.o.
16 725 754 Kč v realizaci
Zjednodušené podlimitní řízení
AVČ Gutova - Lanový park INGBAU CZ, s.r.o. 11 611 210 Kč  12 625 016 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení
Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova MZK Inženýring, s.r.o.

4 850 000 Kč

v realizaci

Zjednodušené podlimitní řízení
Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 9 945 629 Kč 10 411 490 Kč
Otevřené řízení
Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10 Sdružení „Park Malinová - Chrpová, Praha 10“ 46 279 658 Kč 48 499 432 Kč
Otevřené řízení
Přechod ÚMČ Praha 10 na outsourcing ICT Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 129 150 150 Kč / 5 let  v realizaci
Otevřené řízení
Výstavba DSS Sámova SYNER, s.r.o.

222 464 177 Kč

222 480 330,48 Kč
Otevřené řízení
Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 - 4 objekty PETROS, spol. s r.o. 27 486 362 Kč 27 250 860 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení
Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 10 ABL, a.s. 5 059 896 Kč / 3 roky  v realizaci
Zjednodušené podlimitní řízení Zateplení objektu CSOP Sámova 3,5,7 KONTREX building management s.r.o. 8 495 106 Kč 8 886 366 Kč

 

Podrobné informace o veřejných zakázkách 2010

Název veřejné zakázky: Zajištění bezpečnosti inkriminovaných lokalit Městské části Praha 10 s terénní sociální prací
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 20.7.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 2
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 857 ze dne 25.8.2010
Vítězný uchazeč ABL, a.s.
Nabídková cena bez DPH 3 920 000 Kč
Smlouva

 

 

Dodatky ke smlouvě nejsou
Konečná cena bez DPH 3 920 000 Kč

   

Název veřejné zakázky: Rekreační park Strašnice
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 15.6.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 8
Počet přijatých nabídek 6
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 773 ze dne 14.7.2010
Vítězný uchazeč INGBAU CZ, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 16 725 754 Kč
Smlouva

 

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 11.8.2010

 

Dodatky ke smlouvě nejsou
Konečná cena bez DPH v realizaci

     

Název veřejné zakázky: AVČ Gutova - Lanový park
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 2.6.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 755 ze dne 30.6.2010
Vítězný uchazeč INGBAU CZ, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 11 611 210 Kč
Smlouva

 

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 26.7.2010

 

Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 14.10.2010
Konečná cena bez DPH 12 625 016 Kč

      

Název veřejné zakázky: Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 24.5.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 723 ze dne 30.6.2010
Vítězný uchazeč MZK Inženýring, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 4 850 000 Kč
Smlouva

 

Mandátní smlouva (pdf) ze dne 3.8.2010

 

Dodatky ke smlouvě nejsou
Konečná cena bez DPH v realizaci

       

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn)
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 15.4.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 516 ze dne 19.5.2010
Vítězný uchazeč VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 9 945 629 Kč
Smlouva

 

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 14.6.2010

 

Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 
Konečná cena bez DPH 10 411 490 Kč

   

Název veřejné zakázky: Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 13.4.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 17
Počet přijatých nabídek 3
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 448 ze dne 19.5.2010
Vítězný uchazeč Sdružení „Park Malinová - Chrpová, Praha 10“
Nabídková cena bez DPH 46 279 658 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 29.6.2010
Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 13.9.2010
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 5.10.2010
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 14.10.2010
  Dodatek č. 4 (pdf) ze dne 18.1.2011
Konečná cena bez DPH 48 499 432 Kč

    

Název veřejné zakázky: Přechod ÚMČ Praha 10 na outsourcing ICT
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 2.4.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 41
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 722 ze dne 30.6.2010
Vítězný uchazeč Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Nabídková cena bez DPH 129 150 150 Kč / 5 let
Smlouva Rámcová smlouva (pdf) ze dne 3.8.2010
Dodatky ke smlouvě
nejsou
Konečná cena bez DPH v realizaci

     

Název veřejné zakázky: Výstavba DSS Sámova
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 26.2.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 8
Počet přijatých nabídek 3
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 449 ze dne 19.5.2010
Vítězný uchazeč SYNER, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 222 464 177 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 24.6.2010
Dodatky ke smlouvě

Dodatek č. 1 (pdf)

  Dodatek č. 2 (pdf)
  Dodatek č. 3 (pdf)
  Dodatek č. 4 (pdf)
Konečná cena bez DPH 222 480 330,48 Kč

      

Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 - 4 objekty
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 22.1.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 14
Počet přijatých nabídek 8
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 143 ze dne 1.3.2010
Vítězný uchazeč PETROS, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 27 486 362 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 30.3.2010
Dodatky ke smlouvě
Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 28.5.2010
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 31.8.2010
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 31.8.2010
  Dodatek č. 4 (pdf) ze dne 23.11.2010
Konečná cena bez DPH 27 250 860 Kč


Název veřejné zakázky: Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 10
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 21.12.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 52 ze dne 27.1.2010
Vítězný uchazeč ABL, a.s.
Nabídková cena bez DPH 5 059 896 Kč / 3 roky
Smlouva

 

Mandátní smlouva (pdf) ze dne 25.2.2010

 

Dodatky ke smlouvě nejsou
Konečná cena bez DPH v realizaci

   


Název veřejné zakázky:
ZATEPLENÍ OBJEKTU CSOP SÁMOVA 3,5,7, PRAHA 10
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 25.8.2010
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 6
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 1036 ze dne 22. 9. 2010
Vítězný uchazeč KONTREX building management s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 8 495 106 Kč
Smlouva

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 20.10.2010

Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf)

Dodatek č. 2 (pdf)
Konečná cena bez DPH 8 886 366 Kč