Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3023)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 252

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

RO 3023 - dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace:

 

  1. zvýšení příjmové části

Zvýšení paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6330

4137

000000137

 

+8 358,0

 

  1. zvýšení výdajové části

Zvýšení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy, ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

000000137

 

+8 358,0

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         humanitární pomoc; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     KHA; OŽP; ODO; OŠK; OSO; OKP; OMP; OHS

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-145248/2022

 

Zpět na začátek usnesení