Povinně zveřejňované informace zák. 106 Sb

1. Název

 • Úřad městské části Praha 10
   

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

 • Vršovická 1428/68, Praha 10 - Vršovice, 101 38

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, 101 38
   
 • Detašované pracoviště: Referát cestovních dokladů, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odbor občanskosprávní
  Uzbecká 1463/1, Praha 10 - Vršovice, 101 00
   
 • Detašované pracoviště: Referát informační kanceláře, oddělení e-Governmentu a ICT, odbor hospodářské správy (informační kancelář)
  Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice, 108 00

  Mapa
  MHD – zastávka Slavie nebo KOH-I-NOOR – vyhledání spojení (dpp.cz)
  Informace pro osoby se zrakovým hendikepem

4.3. Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

 • Adresa podatelny: Vršovická 1429/68, Praha 10 – Vršovice, 101 38
  Přijímané technické nosiče dat: USB Flash disk, CD-ROM, DVD-ROM

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • ID datové schránky městské části Praha 10: irnb7wg
   

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet č: 2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Tento účet je určen pro příjem pokut, správních a místních poplatků.
Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, případně konstantního a specifického symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.

Další způsoby platby:

 • Bankovní účet č.: 030015-2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Tento účet je vymezen pro úhradu poplatku ze psů.
  Konstantní symbol je 1318.
  Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.
 • Bankovní účet č.: 000019-2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Tento účet je vymezen pro úhradu ostatních místních poplatků, správních poplatků, pokut a nákladů řízení. Tyto poplatky je též možné realizovat v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 10.
  Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.
   

6. IČO

 • 00063941

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ00063941

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

 • poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, 101 38
 • osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, 101 38 (úřední hodiny viz bod 4.3 Úřední hodiny)
 • e-mailem na adresu: posta@praha10.cz
 • datovou schránkou (ID datové schránky úřadu je: irnb7wg)
   

11. Předpisy:

11.1 nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější právní předpisy jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 – Vršovice, 101 38, vrátnice budovy A, a dále na níže uvedených detašovaných pracovištích v úředních hodinách těchto pracovišť (úřední hodiny viz bod 4.3 Úřední hodiny): 

 • Referát cestovních dokladů, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odbor občanskosprávní: Uzbecká 1463/1, Praha 10 - Vršovice, 101 00
 • Referát informační kanceláře, oddělení e-Governmentu a ICT, odbor hospodářské správy (informační kancelář): Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice, 108 00

11.2 vydané právní předpisy

Městská část Praha 10 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před poskytnutím informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy (www.praha.eu).
 • Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha 10 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona - ÚMČ Praha 10 neposkytl žádné výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10