Povinně zveřejňované informace zák. 106 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

 • Úřad městské části Praha 10
   

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

 • Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, 100 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, 100 00
   
 • Detašované pracoviště: oddělení informační kanceláře, odbor hospodářské správy (Informační kancelář) Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice, 108 00


                     Mapa
                     MHD – zastávka Vinice – vyhledání spojení (dpp.cz)
 

4.3. Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

 • Adresa podatelny: Vinohradská 3218/169, Praha 10 – Strašnice, 100 00
  Přijímané technické nosiče dat: USB Flash disk, CD-ROM, DVD-ROM

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • ID datové schránky městské části Praha 10: irnb7wg
   

5. Případné platby lze poukázat

 • Bankovní účet č.: 030015-2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Tento účet je vymezen pro úhradu poplatku ze psů.
  Konstantní symbol: 1318 pro platbu bankovním převodem
  Konstantní symbol: 1319 pro platbu poštovní poukázkou 
  Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.
 • Bankovní účet č.: 000019-2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Tento účet je vymezen pro úhradu ostatních místních poplatků, správních poplatků, pokut a nákladů řízení. Tyto poplatky je též možné realizovat v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 10.
  Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.
 • Bankovní účet č.: 40037-2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Tento účet je vymezen pro úhradu pokut z neoprávněného parkování v rámci systému zón placeného stání
  Konstantní symbol: 3619 pro platbu bankovním převodem
  Variabilní symbol je vygenerován s vydáním rozhodnutí příslušným odborem Úřadu městské části Praha 10 a je povinný pro identifikaci platby.
 • Platby poplatků, pokut a nákladů řízení lze realizovat bankovním převodem nebo v pokladně Úřadu městské části Praha 10 v hotovosti či platební kartou. I zde platí povinnost použít variabilní symbol pro identifikaci poplatníka.

 

6. IČO

 • 00063941

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ00063941

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

 • poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, 100 00
 • osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, 100 00 (úřední hodiny viz bod 4.3 Úřední hodiny)
 • e-mailem na adresu: posta@praha10.cz
 • datovou schránkou (ID datové schránky úřadu je: irnb7wg)
   

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější právní předpisy jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, 100 00, na recepci ve vstupní hale, a dále na níže uvedených detašovaných pracovištích v úředních hodinách těchto pracovišť (úřední hodiny viz bod 4.3 Úřední hodiny): 

 • Oddělení informační kanceláře, odbor hospodářské správy (informační kancelář): Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice, 108 00

11.2 Vydané právní předpisy

Městská část Praha 10 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (viz § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před poskytnutím informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy (www.praha.eu).
 • Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha 10 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona - ÚMČ Praha 10 neposkytl žádné výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím