Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
5.10.2021 755 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 756 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 757 18 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 Rada
5.10.2021 758 18 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 759 18 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 760 18 k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 761 18 k návrhu na úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 762 18 k návrhu na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 763 18 k návrhu na vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a návrh na jmenování členů podpůrné komise Rada
5.10.2021 764 18 k návrhu na schválení náhradníků podpůrné komise výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití „Strašnické divadlo“ Rada
5.10.2021 765 18 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
5.10.2021 766 18 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 767 18 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 768 18 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
5.10.2021 769 18 k návrhu na schválení žádosti o prodloužení nájmu nebytového prostoru Rada
5.10.2021 770 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
5.10.2021 771 18 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
5.10.2021 772 18 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 1579/1 v k. ú. Vinohrady Rada
5.10.2021 773 18 k návrhu na projednání žádosti o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 35,0 m², k. ú. Michle, pod plechovou garáží ve vlastnictví žadatelky Rada
5.10.2021 774 18 k návrhu na projednání žádosti společnosti Vzdělávací zahradnické centrum, spol. s r. o., o úpravu výše nájemného Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10