Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2021 23 1 k návrhu programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
14.1.2021 22 1 k informaci o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“ Rada
14.1.2021 21 1 k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 Rada
14.1.2021 20 1 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P10 (RO 2153) Rada
14.1.2021 19 1 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2156) Rada
14.1.2021 18 1 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7008) Rada
14.1.2021 17 1 k návrhu na souhlas se zapojením základních škol zřizovaných MČ Praha 10 do „Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021“ Rada
14.1.2021 16 1 k návrhu na změnu rozpočtu 2020 - Odvod z loterií (RO 3109) Rada
22.12.2020 1107 21 k informaci o aktuální situaci ve společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. a dceřiné společnosti Rada
5.1.2021 1 1 k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2021 Rada
5.1.2021 2 1 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
5.1.2021 3 1 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
5.1.2020 4 1 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
5.1.2021 5 1 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2154) na financování odměn pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období 13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce při šíření nemoci COVID 19 Rada
5.1.2021 6 1 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na akci: „EU - Poliklinika Malešice - zajištění energetických úspor“ v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 2149) Rada
5.1.2021 7 1 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP na spolufinancování projektů podpořených z MŽP na akce: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ (zateplení) a „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ (fotovoltaika) v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3105) Rada
5.1.2021 8 1 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2020 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2143) Rada
5.1.2021 9 1 k návrhu na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 Rada
5.1.2021 10 1 k informaci o návrhu HMP na odsvěření objektů na území MČ Praha 10 zpět do přímé správy HMP Rada
5.1.2021 11 1 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8040) Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10