Komise památková

 

Předseda Mgr. Šárka Gandalovičová
Tajemník Ing. arch. Jan Vašek, 267 093 216, jan.vasek@praha10.cz
Působnost
 • obhajuje památkové hodnoty movitého i nemovitého fondu nalézajícího se na území MČ Praha 10 a návrhy vhodného nakládaní s ním, nezávisle na tom, zda se o prohlášenou kulturní památku jedná, či nikoliv;
 • zprostředkovává vazbu v rámci svého jednání mezi veřejností odbornou i občanskou a RMČ Praha 10;
 • nabízí působiště, které napomůže utvářet koncepční názor v přípravě a realizaci památkové péče;
 • projednává jednotlivé problémy také ve vazbě na celostní přístup, jehož klíčovým prvkem by měla být evidence a tvorba přehledu stavebního fondu a jeho hodnot na celém území MČ Praha 10 z pohledu památkové péče, a to včetně programu regenerace a plánu ochrany MPZ;
 • přispívá k vazbě procesů uskutečňovaných na půdě ÚMČ Praha 10 na procesy MHMP v případě správního řízení dle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb. a zajistit tímto na svém území lepší vazbu mezi odborným vyjádřením NPÚ a závazným stanoviskem MHMP;
 • vyhodnocuje nastavení dotačního programu pro majitele nemovitých kulturních památek a památkově hodnotných nemovitých objektů a v případě nutnosti podávat podněty ke změnám jeho nastavení;
 • kontroluje, posuzuje a vyhodnocuje žádosti podané v rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10
Termíny jednání 31.05.2022 v 17:00
Zápisy zjednání

Zápis z jednání dne 31.05.2022 (PDF, 492 kB)
Zápis z jednání dne 27.04.2022 (PDF, 781 kB)
Zápis z jednání dne 28.03.2022 (PDF, 852 kB)
Zápis z jednání dne 16.12.2021 (PDF, 1,2 MB)
Zápis z jednání dne 26.10.2021 (PDF, 500 kB)
Zápis z jednání dne 16.09.2021 (PDF, 500 kB)
Zápis z jednání dne 31.05.2021 (PDF, 420 kB)

Členové komise - odborníci z řad veřejnosti Mgr. Šárka Gandalovičová
Mgr. Barbora Špičáková

 

 

Členové komise

Ing. Jarmila Bendová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jarmila.bendova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise památková

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen rady MČ
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 574
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise bezpečnostní
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise památková

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise památková

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

 

Mohlo by vás také zajímat