Komise památková

 

Předseda Ing. Tomáš Pek, S.E. (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)
Tajemník Ing. arch. Jan Vašek, 267 093 216, jan.vasek@praha10.cz
Působnost
 1. obhajuje památkové hodnoty movitého i nemovitého fondu nalézajícího se na území MČ Praha 10 a návrhy vhodného nakládání s ním, nezávisle na tom, zda se o prohlášenou kulturní památku jedná, či nikoliv;
 2. zprostředkovává vazbu v rámci svého jednání mezi veřejností odbornou i občanskou a Radou;
 3. nabízí působiště, které napomůže utvářet koncepční názor v přípravě a realizaci památkové péče;
 4. projednává jednotlivé problémy také ve vazbě na celostní přístup, jehož klíčovým prvkem by měla být evidence a tvorba přehledu stavebního fondu a jeho hodnot na celém území MČ Praha 10 z pohledu památkové péče, a to včetně programu regenerace a plánu ochrany MPZ;
 5. vyhodnocuje nastavení dotačního programu pro majitele nemovitých kulturních památek a památkově hodnotných nemovitých objektů a v případě nutnosti podává podněty ke změnám jeho nastavení;
 6. kontroluje, posuzuje a vyhodnocuje žádosti podané v rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10.
Termíny jednání

04.01.2023
02.05.2023
20.09.2023
16.04.2024

Zápisy zjednání

Zápis z jednání dne 04.01.2023 (PDF, 790 kB)
Zápis z jednání dne 02.05.2023 (PDF, 170 kB)
Zápis z jednání dne 20.09.2023 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 16.04.2024 (PDF, 360 kB)

Členové komise - odborníci z řad veřejnosti

Mgr. Šárka Gandalovičová, sarka.gandalovicova@praha10.cz
Lukáš Rázl, lukas.razl@praha10.cz

 

 

Členové komise

Ing. Bohdana Holá

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: bohdana.hola@praha10.cz
Kontaktní telefon: 731 862 452
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise památková

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise územního rozvoje
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise pro dopravu
 • Komise památková
 • Redakční rada

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: 1. místostarosta, předseda komise památkové
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 607 084 652
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva, uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů, předseda Redakční rady
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise památková
 • Redakční rada

Ing. Romana Šímová, LL.M., MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: romana.simova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise památková
 • Komise grantová

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat