Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovité věci

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 276

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/A/45561/2020 - HMSO mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Základní školou, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    podepsat souhlas a zajistit informování ředitelky Základní školy, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení a důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 20. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     OMP; OBN

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-135247/2022

Zpět na začátek usnesení