E-podatelna

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak). 

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno v tabulce budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

Adresa elektronické podatelny: posta@praha10.cz
Formáty datových zpráv:

doc(x), rtf, xls(x), html, txt v kódování Windows-1250 nebo UTF8; zip, pdf, gif, tif, jpg

Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno:  
  • založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen
Maximální velikost příloh 3 MB

 

Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM, flash disk) lze přímo předávat do hlavní podatelny úřadu (Vršovická 68, Praha10). Při zjištění výskytu škodlivých nebo samospustitelných souborů budou antivirovým programem okamžitě smazány.