Výbor pro sport a volnočasové aktivity

 

PŘEDSEDA Ing. Viktor Lojík (Společně pro Prahu 10)
TAJEMNÍK MgA. Patrícia Glinská, tel. 267 093 396, e-mail: patricia.glinska@praha10.cz
PŮSOBNOST

Základním posláním Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) je rozvoj sportu
a volnočasových aktivity na Praze 10. Výbor bude hájit zájmy místních sportovních klubů, volnočasových spolků (pionýru, skautu, komunitních spolků atp.) a organizací věnujících se prací s mládeží, seniory či handicapovanými spoluobčany (dále jen ,,spolky“). Kromě toho bude Výbor podporovat úspěšné sportovní a volnočasové akce, dbát na údržbu
a rozvoj sportovišť a hřišť, napomáhat všem zájemcům o dotační podporu v oblasti sportu a volného času a zastupovat Prahu 10 na jednáních výboru s obdobnou náplní Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP).

Konkrétní vymezení působnosti VSVA:

 1. Všeobecně
  1. Stanoviska a doporučení k materiálům tykajících se sportu a volnočasových aktivit
  2. Stanoviska a doporučení k návrhům rozpočtu pro oblast sportu a volnočasových aktivit a případným dílčím změnám
 2. Sportovní a volnočasová infrastruktura
  1. Monitoring sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ
  2. Monitoring údržby sportovní a volnočasové infrastruktury v majetku MČ
  3. Monitoring údržby a provozu Areálu volného času Gutovka
  4. Spolupráce s Hlavním městem na údržbě a rozvoji sportovních ploch ve správě Hlavního města, iniciace nových projektu
  5. Spolupráce se soukromými vlastníky sportovních ploch na jejich údržbě a rozvoji
  6. Iniciace vzniku nových sportovních a volnočasových prostor menšího rozsahu, např. piknikových míst, venkovních posiloven a fitness parku (zejména v oblastech s jejich absencí)
  7. Spolupráce s RMČ a Komisí majetkovou a nebytových prostor RMČ Praha 10 při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti sportu, volného času a sousedských aktivit v objektech svěřených MČ Praha 10
 3. Sportovní a volnočasové akce
  1. Organizace sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost ve spolupráci se spolky působícími na Praze 10
  2. Podpora významných sportovních a volnočasových akcí formou záštity, přítomnosti zástupců MČ či jinou nefinanční formou podpory
  3. Mediální podpora a propagace příkladných sportovních a volnočasových aktivit MČ, škol, spolků, klubů a občanů
  4. Vyhlašováni ankety Sportovec roku oceňující mladé talentované sportovce, aktivní profesionály, sportovní legendy, vedoucí sportovních celků a trenéry Prahy 10
  5. Spolupráce s Odborem kultury a projektu MČ na vyhodnocování ankety Dobrovolník roku u nominovaných V oblasti sportu a práce s dětmi a mládeží
 4. Sportovní kluby a volnočasové spolky
  1. Monitoring všech klubů a spolků registrovaných na Praze 10 a jejich mediální propagace včetně propagace aktivit jimi organizovaných
  2. Pravidelná komunikace s představiteli sportovních klubů a volnočasových spolků registrovaných a působících na Praze 10 a organizace společných setkaní a iniciativa v propojování spolků mezi sebou navzájem
  3. Informování představitelů sportovních klubů a volnočasových spolků působících na Praze 10 o jednání VSVA a výboru s obdobnou náplní ZHMP
  4. Propojování sportovních klubů a volnočasových spolků a školských zařízení pro vzájemně výhodnou spolupráci, např. v rámci programu trenéři do škol, nebo propojování metod zážitkové pedagogiky a zkušeností škol a spolků působících v oblastech výchovy a vzdělávání
 5. Sportovní a volnočasová grantová řízení
  1. Informování představitelů spolků o vypsaných dotačních programech MČ, Hlavního města či MŠMT a asistence při jejich podávání
  2. Spolupráce s Dotační komisí MČ na vyhlašování, vyhodnocování a kontrole dotačních programů V oblasti sportu a volného času
 6. Předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
  1. Svolávaní a řízení VSVA
  2. Zastupování MČ na sportovních akcích Prahy 10
  3. Pravidelná komunikace s radním pro sport a volnočasové aktivity
  4. Reprezentace VSVA při výboru s obdobnou náplní ZHMP
  5. Komunikace s občany MČ ve věcech působnosti VSVA
  6. Informovaní RMČ a ZMČ o aktivitách VSVA
Zastupování VSVA navenek v období mezi schůzemi výboru, spolupráce s gesčními radními ve věcech působnosti VSVA a dalších schválených pověření.
TERMÍNY JEDNÁNÍ

05.12.2022
23.01.2023
06.03.2023
17.04.2023
19.06.2023 
04.09.2023 
09.10.2023 
04.12.2023

ZÁPISY

Zápis z jednání dne 05.12.2022 (PDF, 2,3 MB)
Zápis z jednání dne 23.01.2023 (PDF, 4,3 MB)
Zápis z jednání dne 06.03.2023 (PDF, 7 MB)
Zápis z jednání dne 17.04.2023 (PDF, 5 MB)
Zápis z jednání dne 19.06.2023 (PDF, 3 MB)
Zápis z jednání dne 09.06.2023 (PDF, 3 MB)
Zápis z jednání dne 09.10.2023 (PDF, 1,8 MB)
Zápis z jednání dne 04.12.2023 (PDF, 2,3 MB)

 

 

Členové výboru:

 

Filip Jettmar (jako zástupce občanů), filip.jettmar@praha10.cz

Ondřej Ertl (jako zástupce občanů), ondrej.ertl@praha10.cz

RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.janik@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 564 913
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise územního rozvoje
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise pro dopravu
 • Komise památková
 • Redakční rada

Bc. Radek Lojda

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise bezpečnostní

Mgr. Josef Nerušil

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: josef.nerusil@praha10.cz
Kontaktní telefon: 730 587 277
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise výchovně vzdělávací

Ing. et Ing. Vladimír Novák

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: vladimir.novak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační a Smart Cities
 • Redakční rada

 

Mohlo by vás také zajímat