Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

PŘEDSEDA Mgr. Václav Vlček (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
TAJEMNICE

Andrea Tothová

Telefon: 267093589, Email: andrea.tothová@praha10.cz

PŮSOBNOST

Základním posláním Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) je rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit na Praze 10, a to v souladu s Koncepcí kulturní politiky a Koncepcí sportovní politiky MČ Praha 10. Výbor bude hájit zájmy místních kulturních institucí, sportovních klubů, volnočasových spolků a organizací rozvíjející sousedské aktivity, a to pro všechny skupiny obyvatel Prahy 10. Kromě toho bude Výbor podporovat úspěšné kulturní, sportovní a volnočasové akce, dbát na údržbu a rozvoj kulturních a sportovních zařízení, napomáhat všem zájemcům o dotační podporu v oblasti kultury, sportu a volného času a zastupovat Prahu 10 na jednáních Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a Výboru pro zdravotnictví a sport Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP).

 

Konkrétní vymezení působnosti VKSVA

 1. Všeobecná působnost
  1. Stanoviska k materiálům týkajících se kultury, sportu a volnočasových aktivit
  2. Stanoviska k návrhům rozpočtu pro oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit a případným dílčím změnám
  3. Realizace, vyhodnocení a případná aktualizace Koncepce kulturní politiky a Koncepce sportovní politiky MČ Praha 10
 2. Působnost v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury
  1. Monitoring kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ Praha 10
  2. Monitoring údržby kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ Praha 10
  3. Péče o kulturní nemovité památky a umění ve veřejném prostoru na území MČ Praha 10
  4. Monitoring údržby a provozu významných kulturních, sportovních a volnočasových zařízení (zejm. Čapkovy vily, Trmalovy vily, Kolbenovy vily, kina Vzlet, Strašnického divadla, Kulturního domu Barikádníků, Galerie Deset a Areálu volného času Gutovka)
  5. Na vyžádání RMČ a Komise majetkové a nebytových prostor RMČ Praha 10 vydávání stanovisek k uplatnění veřejného zájmu při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti kultury, sportu a volného času v objektech svěřených MČ Praha 10
  6. Spolupráce s Hlavním městem Praha na údržbě a rozvoji kulturních a sportovních zařízení ve správě hlavního města
  7. Spolupráce se soukromými vlastníky kulturních a sportovních zařízení na jejich údržbě a rozvoji
  8. Iniciace vzniku nových volnočasových prostor menšího rozsahu, např. piknikových míst a venkovních posiloven (zejména v oblastech s jejich absencí)
  9. Spolupráce s radním pro školství a řediteli škol na zpřístupnění školních hřišť veřejnosti
 3. Působnost v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových akcí
  1. Iniciace kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost ve spolupráci s organizacemi působícími na Praze 10, jinými městskými částmi, Hlavním městem Prahou či partnerskými městy Prahy 10
  2. Projednání ročního plánu kulturních, sportovních a volnočasových akcí realizovaných odborem kultury a projektů
  3. Projednání rozpočtů kulturních, sportovních a volnočasových akcí a vyhodnocení plnění těchto rozpočtů
  4. Podpora významných kulturních, sportovních a volnočasových akcí formou záštity, přítomností zástupců MČ Praha 10 či jinou nefinanční formou podpory
  5. Mediální podpora a propagace příkladných kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území MČ Praha 10
  6. Nominace osobností a vydávání stanoviska k udělování čestného občanství MČ Praha 10 k projednání RMČ a ZMČ
  7. Vyhlašování ankety Sportovec roku oceňující významné osobnosti Prahy 10 v oblasti sportu
  8. Spolupráce s odborem kultury a projektů MČ Praha 10 na vyhodnocování ankety Dobrovolník roku
 4. Kulturní, sportovní a volnočasové organizace
  1. Monitoring všech kulturních, sportovních a volnočasových organizací registrovaných na Praze 10 a jejich propagace
  2. Pravidelná komunikace s představiteli kulturních, sportovních a volnočasových organizací registrovaných na Praze 10 a koordinace společných setkání
  3. Projednávání činnosti zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím související především s předmětem a naplňováním zřizovací listiny
  4. Informování představitelů kulturních, sportovních a volnočasových organizací působících na Praze 10 o jednání VKSVA; Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
 5. Kulturní, sportovní a volnočasová grantová řízení
  1. Spolupráce s dalšími orgány MČ Praha 10 při přípravě, vyhlašování, vyhodnocování a kontrole dotačních programů v oblasti kultury, sportu a volného času
  2. Informování představitelů kulturních, sportovních a volnočasových organizací o vypsaných dotačních programech MČ Praha 10; Hlavního města Praha; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury
 6. Předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
  1. Svolávání a řízení VKSVA
  2. Zastupování MČ Praha 10 na kulturních, sportovních a volnočasových akcích MČ Prahy 10
  3. Pravidelná komunikace s radním pro kulturu a radní pro sport a volnočasové aktivity
  4. Reprezentace VKSVA na Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
  5. Předkládání aktuálních informací a podnětů od občanů a organizací v oblasti kultury, památek, sportu a volného času k projednání na VKSVA
  6. Informování RMČ a ZMČ o aktivitách VKSVA
  7. Zastupování VKSVA navenek v období mezi schůzemi výboru ve věcech působnosti VKSVA a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ, RMČ nebo VKSVA
  8. Koordinace činnosti VKSVA s ostatními orgány ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10

 

Členy výboru jsou odborníci z řad veřejnosti:

Ing. René Kubášek

Mgr. Šárka Gandalovičová

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ

Všechny jednání VKSVA jsou plánované ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 (SUR) vždy v pondělí od 17:00 hodin.
18.01.2021 Pozvánka na jednání (Word, 60 kB)
15.02.2021 Pozvánka na jednání (Word, 60 kB)
22.03.2021
19.04.2021
17.05.2021
14.06.2021
13.09.2021
11.10.2021
29.11.2021
13.12.2021

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 03.04.2019 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 06.05.2019 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 09.09.2019 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 30.09.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 11.11.2019 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 20.01.2020 (PDF, 1,8 MB)
Zápis z jednání dne 10.02.2020 (PDF, 2,4 MB)
Zápis z jednání dne 08.06.2020 (PDF, 2,1 MB)
Zápis z jednání dne 07.09.2020 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 16.11.2020 (PDF, 1,6 MB)
Zápis z jednání dne 07.12.2020 (PDF, 2,3 MB)
Zápis z jednání dne 18.01.2021 (PDF, 2,0 MB)
Zápis z jednání dne 15.02.2021 (PDF, 1,5 MB)

 

 

 

Členové výboru

Mgr. Václav Vlček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: vaclav.vlcek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise památková

Mikuláš Pobuda

Funkce: předseda Výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Ing. Ladislav Koubek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise dotační politiky, předseda Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ladislav.koubek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10