Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

PŘEDSEDA Mgr. Václav Vlček (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
TAJEMNICE

Kateřina Hořejší

Telefon: 267093432, Email: katerina.horejsi@praha10.cz

PŮSOBNOST

Základním posláním Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) je rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit na Praze 10, a to v souladu s Koncepcí kulturní politiky a Koncepcí sportovní politiky MČ Praha 10. Výbor bude hájit zájmy místních kulturních institucí, sportovních klubů, volnočasových spolků a organizací rozvíjející sousedské aktivity, a to pro všechny skupiny obyvatel Prahy 10. Kromě toho bude Výbor podporovat úspěšné kulturní, sportovní a volnočasové akce, dbát na údržbu a rozvoj kulturních a sportovních zařízení, napomáhat všem zájemcům o dotační podporu v oblasti kultury, sportu a volného času a zastupovat Prahu 10 na jednáních Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a Výboru pro zdravotnictví a sport Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP).

 

Konkrétní vymezení působnosti VKSVA

 1. Všeobecná působnost
  1. Stanoviska k materiálům týkajících se kultury, sportu a volnočasových aktivit
  2. Stanoviska k návrhům rozpočtu pro oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit a případným dílčím změnám
  3. Realizace, vyhodnocení a případná aktualizace Koncepce kulturní politiky a Koncepce sportovní politiky MČ Praha 10
 2. Působnost v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury
  1. Monitoring kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ Praha 10
  2. Monitoring údržby kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ Praha 10
  3. Péče o kulturní nemovité památky a umění ve veřejném prostoru na území MČ Praha 10
  4. Monitoring údržby a provozu významných kulturních, sportovních a volnočasových zařízení (zejm. Čapkovy vily, Trmalovy vily, Kolbenovy vily, kina Vzlet, Strašnického divadla, Kulturního domu Barikádníků, Galerie Deset a Areálu volného času Gutovka)
  5. Na vyžádání RMČ a Komise majetkové a nebytových prostor RMČ Praha 10 vydávání stanovisek k uplatnění veřejného zájmu při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti kultury, sportu a volného času v objektech svěřených MČ Praha 10
  6. Spolupráce s Hlavním městem Praha na údržbě a rozvoji kulturních a sportovních zařízení ve správě hlavního města
  7. Spolupráce se soukromými vlastníky kulturních a sportovních zařízení na jejich údržbě a rozvoji
  8. Iniciace vzniku nových volnočasových prostor menšího rozsahu, např. piknikových míst a venkovních posiloven (zejména v oblastech s jejich absencí)
  9. Spolupráce s radním pro školství a řediteli škol na zpřístupnění školních hřišť veřejnosti
 3. Působnost v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových akcí
  1. Iniciace kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost ve spolupráci s organizacemi působícími na Praze 10, jinými městskými částmi, Hlavním městem Prahou či partnerskými městy Prahy 10
  2. Projednání ročního plánu kulturních, sportovních a volnočasových akcí realizovaných odborem kultury a projektů
  3. Projednání rozpočtů kulturních, sportovních a volnočasových akcí a vyhodnocení plnění těchto rozpočtů
  4. Podpora významných kulturních, sportovních a volnočasových akcí formou záštity, přítomností zástupců MČ Praha 10 či jinou nefinanční formou podpory
  5. Mediální podpora a propagace příkladných kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území MČ Praha 10
  6. Nominace osobností a vydávání stanoviska k udělování čestného občanství MČ Praha 10 k projednání RMČ a ZMČ
  7. Vyhlašování ankety Sportovec roku oceňující významné osobnosti Prahy 10 v oblasti sportu
  8. Spolupráce s odborem kultury a projektů MČ Praha 10 na vyhodnocování ankety Dobrovolník roku
 4. Kulturní, sportovní a volnočasové organizace
  1. Monitoring všech kulturních, sportovních a volnočasových organizací registrovaných na Praze 10 a jejich propagace
  2. Pravidelná komunikace s představiteli kulturních, sportovních a volnočasových organizací registrovaných na Praze 10 a koordinace společných setkání
  3. Projednávání činnosti zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím související především s předmětem a naplňováním zřizovací listiny
  4. Informování představitelů kulturních, sportovních a volnočasových organizací působících na Praze 10 o jednání VKSVA; Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
 5. Kulturní, sportovní a volnočasová grantová řízení
  1. Spolupráce s dalšími orgány MČ Praha 10 při přípravě, vyhlašování, vyhodnocování a kontrole dotačních programů v oblasti kultury, sportu a volného času
  2. Informování představitelů kulturních, sportovních a volnočasových organizací o vypsaných dotačních programech MČ Praha 10; Hlavního města Praha; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury
 6. Předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
  1. Svolávání a řízení VKSVA
  2. Zastupování MČ Praha 10 na kulturních, sportovních a volnočasových akcích MČ Prahy 10
  3. Pravidelná komunikace s radním pro kulturu a radní pro sport a volnočasové aktivity
  4. Reprezentace VKSVA na Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
  5. Předkládání aktuálních informací a podnětů od občanů a organizací v oblasti kultury, památek, sportu a volného času k projednání na VKSVA
  6. Informování RMČ a ZMČ o aktivitách VKSVA
  7. Zastupování VKSVA navenek v období mezi schůzemi výboru ve věcech působnosti VKSVA a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ, RMČ nebo VKSVA
  8. Koordinace činnosti VKSVA s ostatními orgány ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10

 

Členy výboru jsou odborníci z řad veřejnosti:

Ing. René Kubášek

Mgr. Šárka Gandalovičová

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ

Všechny jednání VKSVA jsou plánované ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 (SUR) vždy v pondělí od 17:00 hodin.
18.01.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB)
15.02.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB)
22.03.2021 Neuskutečněno
19.04.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB)
17.05.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB)
29.06.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB)
13.09.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 65 kB)
11.10.2021 Pozvánka na jednání (DOC, 60 kB) - JEDNÁNÍ ODLOŽENO
29.11.2021
13.12.2021

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 03.04.2019 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 06.05.2019 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 09.09.2019 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 30.09.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 11.11.2019 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 20.01.2020 (PDF, 1,8 MB)
Zápis z jednání dne 10.02.2020 (PDF, 2,4 MB)
Zápis z jednání dne 08.06.2020 (PDF, 2,1 MB)
Zápis z jednání dne 07.09.2020 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 16.11.2020 (PDF, 1,6 MB)
Zápis z jednání dne 07.12.2020 (PDF, 2,3 MB)
Zápis z jednání dne 18.01.2021 (PDF, 2,0 MB)
Zápis z jednání dne 15.02.2021 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 19.04.2021 (PDF, 4,0 MB)
Zápis z jednání dne 17.05.2021 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 29.06.2021 (PDF, 2,5 MB)
Zápis z jednání dne 13.09.2021 (PDF, 1,0 MB)

 

 

 

Členové výboru

Mgr. Václav Vlček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: vaclav.vlcek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise památková

Mikuláš Pobuda

Funkce: předseda Výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Ing. Ladislav Koubek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ladislav.koubek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10