Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 281

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství:

 

a)    snížení

Snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy; ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

000000137

 

-1 500,0

 

b)    zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím; ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0941

6221

5331

000000137

 

+1 334,0

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá, položka Nákup ostatních služeb; ÚZ 137 - Humanitární pomoc Ukrajina

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0941

6221

5169

000000137

 

+166,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         humanitární pomoc; rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-150518/2022

 

Zpět na začátek usnesení