Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 244

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

  1. návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. návrh usnesení ZMČ Praha 10 dle části III. předloženého materiálu

 

II. pověřuje

Renatu Chmelovou, starostku, předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 10 na zasedání dne 11. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Horníková, ved. OOS

Číslo tisku:      P10-134753/2022

 

Zpět na začátek usnesení