E-šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10

Logo operačního programu

Číslo projektu:

CZ.2.17/2.1.00/ 31631

Termín realizace projektu:

1. 11. 2008 – 30. 4. 2011

Poskytovatel dotace:

MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro Prahu 10:

6 969 876,78 Kč

 

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Popis projektu:

Cílem projektu bylo podpořit účast osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce. Jednalo se o osoby dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnané, se strukturou vzdělávání nevyhovující požadavkům trhu práce, národnostní menšiny, osoby starší 50 let, osoby po návratu z výkonu trestu a zdravotně znevýhodněné osoby. Jednalo se o vzdělávací kurzy na PC, pracovněprávní minimum, komunikační a prezentační dovednosti, psychosociální dovednosti apod. V rámci projektu byl vytvořen komplexní vzdělávací program, který kombinoval prezenční způsob vzdělávání se vzděláváním pomocí e-learningových modulů. Projekt vytvořil věcný obsah vzdělávacích kurzů, jednalo se o 6 tematických okruhů: Základy práce s počítačem, Internet a
e-mail, Občansko-správní kompetence, Pracovněprávní minimum, Komunikační a prezentační dovednosti a Psychosociální dovednosti.

Projekt komplexně řešil vzdělávání a aktivizaci znevýhodněných osob pomocí kombinace prezenčních a e-learningových kurzů.

Výstupy projektu:

Spokojenost s kurzy v rámci projektu byla 93%. 85% účastníků kurzů uvedlo, že našli v kurzech všechny informace, které hledali. Skutečný počet podpořených osob byl 196. V rámci projektu vzniklo 19 pracovních míst.