Realizace úspor energie MŠ Podléškova a MŠ Rembrandtova

Logo operačního programu

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/12.13714

Termín realizace projektu:

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014

Poskytovatel dotace:

SFŽP, program OPŽP

Částka dotace pro Prahu 10:

7 788 834,- Kč

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis projektu:

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektů (zateplení střech, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách, výměna dveří, zateplení podezdívek apod.).

Výstupy projektu:

Díky projektu došlo ke snížení provozních nákladů na budově školy, tzn. snížení finanční náročnosti provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy.