Tiskové zprávy

17.6.2014
Nových 188 stromů je na území MČ Praha 10. Stromy byly vysázeny v rámci dlouhodobé kampaně Strom za každé narozené dítě. Kde se nové stromy nacházejí a o jaké druhy se jedná najdete v přiložené tabulce: ZDE.

16.6.2014

Letos o 188 „dětských“ stromů zeleněji. Celkem jich přibylo už přes tři tisíce

Během letošního dubna proběhla již tradiční výsadba nových stromů pro nově narozené děti. „Celkem díky této dlouhodobé aktivitě přibylo jen letos na jaře v naší městské části 188 nových dřevin,“ uvedl první zástupce starosty odpovědný za životní prostředí Vladimír Novák (ČSSD). Od počátku tohoto projektu radnice v roce 2007 se vysázelo celkem 3 150 nových stromů.

Radnice se při výsadbě chce zaměřovat nejen na pozemky, které má svěřené do své správy, ale stalo se již zvykem, že stromy jsou vysazovány i v komunikační zeleni, jež spadá pod hlavní město. Aktuálně je takovým příkladem ulice Bylanská, kde bylo do stávajícího stromořadí doplněno 12 stromů. Výsadby probíhaly i na jiných místech, např. při ulicích Práčská, Ovčárská, Přistoupimská, Bydžovského, Ostružinová, Bajkalská, U Záběhlického zámku nebo v upravené ploše mezi železniční tratí a nadzemními garážemi v ulici Baškirská. „Od začátku realizace našeho projektu výsadeb v roce 2007 bylo vysazeno již celkem 3150 nových dřevin,“ konkretizoval celkový objem vysazených stromů starosta Bohumil Zoufalík (nez.). Velký počet z nich se stal součástí zeleně nově revitalizovaných ploch – Malešického parku a parku Chrpová – Malinová. Děti znají „svůj“ strom dle GPS Jak je již zvykem, mnohé výsadby probíhaly i za účasti dětí, kterých se to týká, jejich rodičů i dalších rodinných příslušníků. Při této symbolické akci si mohou rodiče „svůj“ strom zasypat zeminou nebo na něj připevnit cedulku se jménem dítěte. Veškeré vysazené dřeviny jsou evidovány dle GPS souřadnic a rodičům je zaslána informace o tom, kde se strom nachází a o jaký druh se jedná. Informaci, jaké stromy byly vysázeny a kde je najdete, naleznete na webu radnice Prahy 10 www.praha10.cz ve složce Akce a projekty.

15.8.2013

V první polovině letošního roku bylo při jarních výsadbách realizovaných v programu Strom za každé narozené dítě vysazeno celkem 231 ks nových dřevin. Souhrn výsadeb s uvedením názvu dřeviny a místa jejího vysazení, včetně GPS lokace, je k nahlédnutí ZDE.

8.7.2013

Jen letos se vysadilo přes 220 stromů za narozené děti

Praha 10 je pro rok 2012/2013 městem stromů. Toto ocenění získala mimo jiné i díky projektu výsadeb stromů za narozené děti, který pokračuje již šestým rokem a za jehož trvání přibylo v Praze 10 na 2500 nových dřevin. A kde se na jaře sázelo? Ve větším počtu stromy přibyly např. v ploše zeleně mezi ulicemi Počernická a Pobořská, vysazeny byly také stromy v pásech komunikační zeleně, např. při ulici U Krbu a Na Palouku, doplněno bylo stromořadí v ulici Ruská a nové stromy jsou také v Heroldových sadech, ve vnitroblocích ul. Kavkazská, Krupská, Vladivostocká a Konopišťská, v parku Vinice nebo při ulici V Korytech a Nedvězská.

„Letošní jarní výsadba stromů za děti byla ukončena v prvním květnovém týdnu a celkem se při ní vysadilo 226 nových dřevin,“ informoval první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD). Na devatenácti různých místech proběhlo společné sázení s rodiči dětí. „Tuto možnost nabízíme vždy všem aktuálně zainteresovaným rodičům. Letos na jaře nakonec na společnou výsadbu dorazili rodiče, ale mnohdy i prarodiče celkem 94 dětí,“ uvedl místostarosta. Domluvit se mohou rodiče při vítání občánků Možnost vysadit strom za dítě je rodičům nabídnuta při slavnostním aktu vítání nových občánků. Rodiče, kteří svůj zájem projeví, jsou v příslušném období osloveni nabídkou výsadby se přímo účastnit. Nejde ale již o podmínku pro výsadbu. „Pokud rodiče strom pro své dítě chtějí, ale na sázení nepřijdou, je strom vysazen bez jejich účasti,“ doplňuje Novák. „Všem rodičům pak zpětně posíláme informaci o místě výsadby, druhu stromu včetně jeho latinského názvu a GPS lokaci pro snadnější dohledání.“ Všechny nové stromy jsou označeny cedulkou odkazující na projekt výsadby a s křestním jménem dítěte. Soupis všech vysazených stromů bude stejně jako v loňském roce zveřejněn na webových stránkách městské části.

 

25.1.2013

V podzimním období roku 2012 bylo v rámci programu Strom za každé narozené dítě vysazeno celkem 306 ks nových dřevin. Souhrn výsadeb s uvedením názvu dřeviny a místa jejího vysazení, včetně GPS lokace, je k nahlédnutí ZDE

 

21.1.2013
Ročně se vysadí zhruba pětistovka nových stromů. Má vaše dítě svůj?

Nové stromy v celkovém počtu 495 kusů byly vysazeny v loňském roce radnicí městské části Praha 10. Proběhlé výsadby byly součástí již pět let trvajícího projektu Strom za každé  narozené dítě. Sázení nových stromů za děti v Praze 10 probíhá od podzimu roku 2007 a od té doby radnice vysadila celkem 2314 nových dřevin. „Vysazené stromy buď nahrazují původní, odumřelé stromy, ale v mnoha případech se jedná o zcela novou zeleň, která konkrétní veřejný prostor oživuje,“ informuje první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD), „ale výsadba také znamená zlepšení z hlediska  potřeb životního prostředí.“ V podzimním období loňského roku vzniklo několik nových alejí, např. v ulicích Tuklatská a Přetlucká. Významnou měrou byla doplněna stávající stromořadí v ulicích Ruská a Brigádníků. Větší počet dřevin byl vysazen dále ve vnitrobloku ulice Konopišťská, v parku při ulici Rybalkova, v Heroldových sadech, v Bezručových sadech, při ulicích Limuzská, Jahodová, Jetelová, Aubrechtové, Gruzínská, Sedmidomky nebo u metra Strašnická.

Proběhlá podzimní výsadba byla navíc již součástí akcí v rámci ocenění Praha 10 – Město stromů. „Ocenění Město stromů nám bylo uděleno pro rok 2013 a právě program výsadeb za   narozené děti byl jednou z aktivit, díky kterým městská část uvedené ocenění získala,“ připomíná místostarosta. Součástí je také společné sázení s rodiči narozených dětí. Všem aktuálně zainteresovaným rodičům je vždy nabídnuta možnost se sázení přímo účastnit. Ti, kteří nabídku využijí, jsou pak pozváni na konkrétní termín výsadby. V místě si tak mohou svůj strom symbolicky přisvojit, např. přihrnutím připravené zeminy nebo připevněním cedulky s křestním jménem dítěte, pro které je strom určený.“ Všechny vysazené stromy jsou zaměřeny podle GPS souřadnic, které jsou dodatečně rodičům zaslány společně s informací o druhu vysazeného stromu. Souřadnice výsadby a instalovaná cedulka se jménem dítěte pak umožňují stromy v plochách zeleně jednoduše dohledat. Novinkou oproti předchozím rokům je pak přehled všech vysazených stromů, který bude zveřejněn na webu městské části ve složce informující o projektech Prahy 10.


17.4.2012

25.1.2013

V podzimním období roku 2012 bylo v rámci programu Strom za každé narozené dítě vysazeno celkem 306 ks nových dřevin. Souhrn výsadeb s uvedením názvu dřeviny a místa jejího vysazení, včetně GPS lokace, je k nahlédnutí ZDE

25.11.2011
Dalších 305 stromů za narozené děti v Praze 10

Dalších 305 stromů je vysazováno v těchto dnech v rámci jednoho z nejúspěšnějších projektů Prahy 10 v oblasti životního prostředí – Strom za každé narozené dítě. Od jeho zahájení v roce 2007 bylo na území desáté městské části vysazeno přes 1500 stromů a celkový počet tak nyní atakuje dvoutisícovou hranici. „Nové stromy jsou nyní za účasti maminek, tatínků a jejich dětí nově osazovány i cedulkami s křestním jménem dítěte a jejich pozice je uložena i souřadnicemi GPS k dodatečnému dohledání,“ uvedl u příležitosti dalšího kola sázení starosta Prahy 10 Milan Richter.

Radnice se nyní potýká paradoxně s neočekávaným problémem: docházejícími místy pro výsadbu nových stromků. „Projekt je oblíbený z několika důvodů: nejenže se  zlepšuje životní prostředí, ale zvyšuje se také pocit sounáležitosti obyvatel s naším městem. Je přeci skvělé, když si můžete třeba zajít na rodinný piknik do parku pod „vlastní“ strom. Zároveň vám pak určitě na daném místě více záleží a není vám jeho osud lhostejný,“ vysvětlil motivy radnice Milan Richter.

V rámci listopadového vysazování bylo vysázeno celkem 50 dřevin (28 ve Vršovicích a 22 v Záběhlicích). Na akci dorazilo celkem 40 rodin z pozvaných zájemců. „Do projektu se může přihlásit každý obyvatel Prahy 10 s novorozeným dítětem při akci radnice vítání občánků. Následně jsou rodiče pozváni na další chystaný termín nové výsadby,“ řekl 1.místostarosta Prahy 10 Vladimír Novák.

 


8.6.2011
Stromy za nově narozené děti dostanou popisky i GPS

Úspěšný program desáté městské části ve výsadbě nových stromů za narozené děti pokračoval v průběhu dubna dalším sázením. „Od začátku, nyní již čtyřletého projektu, bylo vysázeno 1506 nových stromů rovnoměrně po celém území naší městské části,“ připomněl v této souvislosti starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS). Vyjádřil zároveň své potěšení nad podporou veřejnosti k projektu. Radnice proto podle něj plánuje detailní zmapování, včetně dendrologických popisků, webového přehledu s lokací GPS. 


Nově se v posledním období vysadilo celkem 144 kusů stromů, listnáčů i jehličnanů. K tomuto počtu pak je přiřazeno 152 dřevin, které byly vysázeny při rekonstrukci parku Malinová - Chrpová. „Kromě soliterních výsadeb zakomponovaných v plochách městské zeleně, došlo i k realizacím několika stromořadí nebo výsadbě větších stromových skupin," dodává první zástupce starosta Vladimír Novák (ČSSD). Ve větším počtu nových dřevin se v minulosti sázelo např. v travnatém pásu ulice Ruská, ve volnočasovém areálu Gutovka, v parku Rapid, v parku před Vršovickým nádražím, v plochách za obchodním centrem Cíl nebo ve spodní části ulice Moskevská. Nové stromy jsou zahrnuty do správy veřejné zeleně, která je hrazena z prostředků radnice městské části. „Dřeviny proto mají i do budoucna zajištěnou nutnou péči, bez které se v městském prostředí neobejdou," říká místostarosta Vladislav Lipovský (ODS), který před zhruba třemi lety první takový strom v Heroldových sadech ve Vršovicích zasadil. Samotné výsadby probíhají vždy v jarním a podzimním období, v místech vybraných odbornými pracovníky úřadu.

 Rodiče se zapojují při vítání občánků a dostanou certifikát

K programu Strom za každé narozené dítě se mohou rodiče narozených dětí připojit při slavnostním aktu uvítání občánků do obce. „Pro rodiče je při vítání připraven certifikát s výtvarným motivem, který se váže k této akci," dodává místostarostka Radmila Kleslová (ČSSD). Do budoucna je pak připravována úprava celého systému výsadeb, jejíž nejvýznamnější části bude jmenovité přiřazení nově vysazených stromů konkrétnímu dítěti. „Stromy by měly být vybaveny cedulkou informující o této akci a na internetových stránkách bude zpracován přehled realizované výsadby, a to včetně GPS souřadnic," uzavírá starosta Milan Richter. Jako doposud, by minimálně jednou ročně, měla probíhat symbolická výsadba za účasti zapojených rodičů s dětmi. Městská část rovněž připravuje i dendrologické popisky ve vybraných parkových plochách, které by měly seznámit návštěvníky se zde rostoucími dřevinami a vést ke zvýšení povědomí o jejich ochraně.

 

6.10.2010 
Ojedinělý projekt vršovické radnice, při kterém se za každé narozené dítě vysadí strom, dospěl k dalšímu letošnímu podzimnímu sázení. „Pátého října jsme vysazovali s několika rodiči další stromy v rámci podzimního kola a velmi oceňuji, jak je tento náš program u většího počtu lidí bezprostředně podporován,“ říká starosta Vladislav Lipovský, který se i se svou malou dcerou výsadby v Ruské ve Vršovicích účastnil. Letos se vysazuje 450 stromů, což je nejvíc za tři roky, kdy projekt probíhá.

Nyní na podzim se podle informace odboru životního prostředí vršovické radnice sází stromy za ty děti, které byly přivítané zhruba do konce srpna letošního roku. „Na podzim se nyní sází zhruba 150 dřevin, což znamená, že letos to je celkem 450 stromů,“ uvedl starosta Lipovský. Podle něj se jedná o nejvyšší počet výsadby za předchozí roky. „Celkem se letošní výsadbou  dostaneme na počet 1250 ks stromů vysazených za celou dobu od roku 2007,“ dodává zastupitel Boris Šťastný, který na jaře vysadil jubilejní tisící strom v rámci projektu.

Na podzim se nyní sázejí lípy evropské, což bylo i při nynější výsadbě v Ruské ulici , kde se lípy sázely již na jaře. „Jako Lipovský mám sice příjemný pocit, že se sázení lípy,“ říká s  úsměvem Lipovský, „ale především mě těší, že právě na Ruské ve Vršovicích se výsadbou jedná o obnovu a doplnění stávajícího stromořadí a jednu z ucelených ploch, kde byl vysazen největší počet stromů.“ Jen v Ruské bylo na jaře zasazeno 57 lip, nyní na podzim 20 lip.
Podzimní kolo sázení bude ještě pokračovat na dalších vytipovaných místech. Mimo jiné se nově objeví stromy i v ulici Moskevská, v části od křižovatky u Koh-i-nooru, kde byla v letošním roce kompletně zrekonstruována vozovka a přilehlé chodníky. Stromy zde vyplní prostor středového pásu.

3.6. 2010 
Po dvou letech jsme znovu podali přihlášku do soutěže Město stromů, vyhlašované každoročně organizací Nadace Partnerství. Titulem Město stromů se mohou honosit města, která prezentují zajímavý projekt, jenž ve významné míře podporuje novou zeleň v daném městě a do její ochrany či rozvoje vtahuje širokou veřejnost. O této soutěži je možné se více dozvědět zde http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/mesto-stromu
Dlouhodobý projekt Prahy 10 Strom za každé narozené dítě je právě aktivitou, která by mohla porotu vyhlašovatelů soutěže zaujmout. V Praze 10 se v souvislosti s výsadbami za narozené dítě připravují i další akce, které by měly ještě více vtáhnout místní občany do projektu. Připravována je výstava, která seznámí veřejnost s dosavadním průběhem výsadeb. Jednou z dalších aktivit by měla být instalace popisných cedulek dřevin nacházejících se v oplocené části Heroldových sadů a následně i v nově revitalizovaném parku Chrpová - Malinová. Cedulky by měly návštěvníky parku seznámit s názvy jednotlivých dřevin a dozvědět se o nich něco více bude možné z informačních tabulí.
Pro veřejnost je chystáno i vyhlášení soutěže Nej strom Prahy 10 a akce s názvem Strom do každého rabátka. Jednak bychom chtěli najít strom s parametry pro vyhlášení památného stromu v rozsahu zákonné ochrany a v případě druhé akce zaplnit stávající prázdná rabátka uličního stromořadí novými dřevinami, které oživí daný prostor.
ožp

25.5. 2010 Jarní výsadba skončila

Rekordní počet 301 stromů byl vysazen v průběhu jarního sázení za narozené děti z programu městské části. Na dvou vytipovaných místech s větším počtem vysazovaných dřevin, se sázení zúčastnilo i několik rodičů se zainteresovanými dětmi. První společné sázení proběhlo v travnatém pásu ulice Ruská. V části mezi ulicemi Bělocerkevská a Nad Primaskou se vysadilo 57 nových stromů - lip evropských. Při příležitosti Dne Země nejdříve strom pro Prahu 10 vysadila nově jmenovaná ministryně životního prostředí, paní Rut Bízková, a poté proběhla výsadba za účasti několika rodičů. Aktivně si stromek pro své dítko přišlo zasadit celkem pět rodičovských párů a jedna maminka. 
Další možností se aktivně připojit k výsadbě za své dítko, měli rodiče dne 28. dubna, kdy městská část slavila ve volnočasovém areálu Gutovka Den Země. Zároveň s touto oslavou se v areálu vysázelo 43 nových stromků. Původně měl být tento počet ještě vyšší, ale bohužel se v daný trermín nepodařilo zajistit kompletní výsadbu určenou pro tento areál a tak zbylý počet dřevin zde bude zasazen ještě v budoucnu. Každopádně zájem o sázení byl veliký a zvláště maminky se činily velmi aktivně. 
K dubnu roku 2010 bylo v rámci programu výsadeb za narozené děti, vysázeno v plochách veřejné zeleně již celkem 1021 stromů. Většina z nich se stala součástí ploch veřejné zeleně, které jsou ve správě radnice Prahy 10. Letos prvně byly některé stromy vysázeny i mimo pozemky městské části. Několik stromů se objevilo například v pásech komunikační zeleně. V tomto trendu bychom rádi pokračovali a na podzim letošního roku, kdy by se nové stromy měly objevit v některých prázdných rabátkách uličního stromořadí.
S povděkem je pak potřeba přijmout úpravy uličních stromořadí, realizovaných magistrátem hlavního města v katastru Vršovic. Na podzim loňského roku proběhla rekonstrukce stromořadí v ulici Estonská, kde kromě nových stromů došlo i k celkovým úpravám zeleného pásu. V květnu letošního roku zase proběhla úprava rabátek a výsadba stromů v ulicích Vršovická či Moskevská. ožp

12.4.2010 Probíhá jarní kolo sázení za děti

Na jaře letošního roku nechává radnice vysadit nové dřeviny za celkem 328 narozených dětí v akci Strom za každé narozené dítě. Dřeviny jsou vysazovány od začátku dubna rovnoměrně v plochách veřejné zeleně, o které se městská část stará. Na několika místech bude vysazeno najednou více nových stromů. Rodiče, kteří mají zájem, si symbolicky nový strom za své dítko zasadit, tak mohou učinit na dvou místech, a to ve čtvrtek 22. dubna v ulici Ruská (pás zeleně, na úrovni ulice Litevská – sraz v 10,30 hod.) a ve středu 28. dubna ve volnočasovém areálu Gutovka, kde bude od 14,00 hod. probíhat program ke Dni Země. Na těchto dvou místech bude vysázeno přes sto nových dřevin. Případné informace k plánovanému sázení je možné získat na tel. č. 736499364.

23.4.2009 Již 500 stromů za narozené děti v Praze 10

Pětistý strom dnes symbolicky zasadil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS) spolu s lídrem skupiny Kabát Josefem Vojtkem a jeho přítelkyní Jovanou Skrčeskou v ulici Počernická u malešického sídliště za asistence maninek s malými dětmi. „V tomto velmi úspěšném radničním programu budeme i nadále pokračovat. Věřím, že do konce volebního období se dostaneme na tisíc nově vysazených stromů,“ řekl při této příležitosti starosta Lipovský.
Program „Strom za každé narozené dítě“ funguje v desátém pražském obvodu již druhým rokem a radnice tak plní jedno ze svých programových prohlášení. Zařadit své dítě do programu je jednoduché: při radničním vítání nových občanků stačí projevit svůj zájem a rodiče jsou pak následně na vysazování stromů pozváni. Stromy se sázejí, vzhledem k jejich vegetačnímu cyklu, vždy na podzim a na jaře. „Jen během letošního dubna jsme vysázeli celkem 160 stromů, v dritvé většině kvalitních listnatých dřevin jako jsou javory či duby,“ řekl starosta Lipovský.
 „Smyslem celého projektu je především utužovat vztah mezi veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí městského prostředí. Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné,“ doplnil starosta Lipovský.
Jen v samotném roce 2008 podle jeho slov radnice vydala na tuto výsadbu milión korun, přičemž průměrná cena jedné dřeviny se tak pohybuje kolem tří tisíc korun. Další prostředky je potřeba uvolnit na zajištění samotné výsadby a následné péče. Počítáno je i s výměnou dřevin, která se v místě neuchytí nebo jsou poničeny.

 10.11.2008 Pokračuje sázení stromů

Na přelomu října a listopadu bylo v Praze 10 vysázeno dalších 150 nových dřevin z programu městské části „Strom za každé narozené dítě“. Tento projekt vyhlásila Praha 10 v roce 2007 a hlásí se jím k podpoře rozvoje veřejné zeleně na území městské části. Prozatím za jednoroční trvání projektu bylo vysázeno 385 dřevin (na podzim loňského roku to bylo 59 stromů a na jaře letošního roku 176 stromů). Počet nově vysazených stromů koresponduje s počtem narozených dětí, jejichž rodiče se k projektu chtěli připojit. Tuto možnost mají vždy při slavnostním aktu uvítání občánků do obce. Pro rodiče je při vítání občánků připraven certifikát s výtvarným motivem, který se váže k této akci.
Celkové náklady na výsadby jsou hrazeny z veřejných prostředků Městské části. Pozdější údržba vysázených stromů je zajišťována v rámci správy městské zeleně smluvní zahradnickou firmou. Výsadby probíhají za dendrologicky vhodných podmínek na jaře a podzim každého roku.
Stromy vysázené v říjnu letošního roku se objevily především v katastru Záběhlic a Strašnic. Dalších cca 50 kusů dřevin bude ještě letos vysázeno ve Strašnicích a Malešicích. Dále budou výsadby pokračovat opět na jaře příštího roku.
Vysazené stromy jednak nahrazují dožívající či poškozené dřeviny, ale převážně se stávají zcela novou zelení na veřejných plochách. Pro výsadby je prozatím počítáno s využitím pozemků ve vlastnictví nebo svěřené správě městské části. Do budoucna připadají v úvahu případně i ostatní plochy, veřejného charakteru, které vlastní jiné veřejné či státní organizace.

17.2.2008 Většina narozených dětí v Praze 10 bude mít svůj strom

Většina dětí, které se minulý rok narodily v Praze 10, má nebo bude mít svůj strom. Do projektu Strom za každé narozené dítě se loni přihlásily zhruba tři čtvrtiny rodičů, řekl na setkání s novináři tajemník Martin Slavík.
První sázení se v městské části konalo na podzim. Noví občánci Prahy 10 se účastnili se svými rodiči sázení v Heroldových sadech. Projekt radní zahájili výsadbou nové Heroldovy lípy.
Letos chce radnice ve vysazování dřevin pokračovat. "Až bude hezké počasí, vysázíme dalších zhruba 120 stromů," uvedl Slavík. Ty budou patřit ještě i novorozencům z minulého roku. Dřeviny vysazují rodiče s radnicí na jaře a na podzim. Při vítání občánků se mohou do projektu přihlásit i další rodiče. Za stromky rodiče neplatí, je to dar radnice rodinám.
Maminky a tatínkové si mohou vybrat, jestli strom jejich potomka bude růst ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích nebo Zahradním Městě. Většinou volí podle svého bydliště. "Pak si mohou zkontrolovat, jak se jejich stromu vede," dodal místostarosta Emil Dejmek.
Městská část ročně vítá až šest stovek dětí. "Jsem rád, že vítání občánků není vnímáno jako přežitek minulosti, ale že tam lidé chodí rádi," dodal Dejmek.
Většina narozených dětí v Praze 10 bude mít svůj strom

20.4.2007 Strom pro každé narozené dítě v Praze 10

Projekt s názvem „Nový strom za každé dítě“ letos spouští městská část Praha 10. Chce tak pomoci životnímu prostředí a vztahu občanů k veřejné zeleni. „Jedná se zároveň o naplnění jednoho z našich předvolebních slibů a závazků přijatých v programovém prohlášení rady,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.
Cílem projektu je výsadba stromu za každé nově narozené dítě ve vybraných lokalitách naší městské části. „Tyto nově vysazené stromy radnice ‚daruje´ novým občánkům,“ vysvětlil starosta Lipovský. Podle něj již byly vytipovány vhodné lokality v souladu s rozvojem zeleně. Výběr konkrétních druhů stromů do dané lokality bude připraven pracovníky Odboru životního prostředí. „Veškeré náklady na nákup, výsadbu a následnou péči o vysazený strom budou kryty z rozpočtu města,“ dodal starosta. Výsadba stromů v závislosti na dodržení agrotechnických termínů bude prováděna ve dvou termínech, a to na jaře a na podzim.V souvislosti s tímto projektem vyhlašuje Praha 10 pod záštitou starosty také výtvarnou soutěž pro základní školy na téma Děti pro děti. Cílem soutěže je nakreslit strom, který bude použit jako motiv na certifikát Nový strom pro každé dítě. Nejlepší práci vybere odborná komise. Tento certifikát bude předán na slavnostním uvítání občánků do obce rodičům, kteří se projektu budou chtít zúčastnit. Snahou radnice je budovat od nejútlejšího věku v dětech vztah k zeleni.