Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

 

Předseda Mgr. Pavel Mareš (VLASTA, STAN a KDU-ČSL)
Tajemník Mgr. Daniel Novák, telefon 267 093 552, email daniel.novak@praha10.cz
Působnost
 1. přijímá návrhy na pojmenování veřejných prostranství na území městské části Praha 10, projednává je a přijímá stanoviska s doporučením Radě k postoupení návrhu Komisi místopisné Rady hl. m. Prahy;
 2. přijímá stanoviska k návrhům na pojmenování veřejných prostranství na území MČ Praha 10 ze strany Komise místopisné Rady hl. m. Prahy;
 3. přijímá návrhy na udělení čestného občanství městské části Praha 10 osobnostem, které se zasloužily o dobré jméno a rozvoj městské části, projednává je a přijímá stanoviska s doporučením Radě;
 4. zabývá se vzdělávací, osvětovou a publikační činností k bodům 1. – 3. (informace o oceňovaných osobnostech či o historii místa v měsíčníku Praha 10 a na webu, doporučení k umístění informačních tabulí na místech spojených s historií či s osobnostmi Prahy 10 apod.);
 5. pomáhá se zpřístupňováním pramenů týkajících se a souvisejících s MČ Praha 10 a jejími čtvrtěmi, školami, známými osobnostmi a institucemi zde působícími (kroniky, zakládací listiny, fotografie, vzácné listinné dokumenty aj.);
 6. spolupracuje s příslušnými odbory Úřadu městské části Praha 10 k realizaci cílů KMČO (slavnostní udělování čestného občanství, umístění informačních tabulí a pamětních desek na veřejných prostranstvích, publikace článků v periodiku, digitalizované prameny související s MČ Praha 10, apod.).
Termíny jednání

24.04.2023 - Program jednání (PDF, 400 kB)
06.11.2023 - Program jednání (PDF, 400 kB)
13.03.2024 - Program jednání (PDF, 100 kB)

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 20.02.2023 (PDF, 180 kB)
Zápis z jednání dne 24.04.2023 (PDF, 480 kB)
Zápis z jednání dne 06.11.2023 (PDF, 140 kB)
Zápis z jednání dne 13.03.2024 (PDF, 140 kB)

​Členové komise - odborníci řad veřejnosti

Marie Dvořáková, marie.dvorakova@praha10.cz

MUDr. Jiří Holubář, jiri.holubar@praha10.cz

 

 

Členové komise

Ing. Petr Hůlka

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise pro podporu podnikání
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: petr.hulka@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 879 126
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon: 606 660 377
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství
 • Redakční rada

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise bytové politiky
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise místopisné a pro udělování čestného občanství
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství
 • Komise protidrogová

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Komise pro dopravu
 • Komise grantová
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

 

Mohlo by vás také zajímat