Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3020)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 278

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3020) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s ÚZ 000000115 - Prevence kriminality

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000000115

+ 60,0

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a položce Nákup ostatních služeb s ÚZ 000000115 - Prevence kriminality

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4379

5169

000000115

+ 60,0

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 29. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-136187/2022

 

Zpět na začátek usnesení