PROJEKT „PRÁCE A RODINA – JDE TO! II.“ BYL UKONČEN

Logo dotačního programu

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Projekt "Práce a rodina - jde to! II." byl ukončen k 31. 10. 2015!

Projektové aktivity byly zaměřeny na podporu rodičů na mateřské/rodičovské dovolené (či těch, kteří jsou krátce po jejím ukončení registrováni na ÚP) při jejich návratu do zaměstnání. Rodiče museli mít trvalé bydliště na území m. č. Praha 10. Rodičům byla po dobu jejich účasti na výuce, nabízena doprovodná služba hlídání dětí (ve věkovém rozmezí dětí 1 - 4 roky) v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit. Při účasti v rekvalifikačních kurzech, které se konaly po celém území hl. m. Prahy, byla účastníkům RK v zájmu usnadnění jejich účasti v RK nabízena služba externího hlídání dětí. Služba spočívala v proplacení hlídání dětí např. v dětském či rodičovském centru v blízkosti místa konání RK.

Projektové aktivity byly hrazeny z Evropského sociálního fondu, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, operačního programu Praha - Adaptabilita, a byly tak pro rodiče bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, byla od účastníků projektu vyžadována min. 80% účast (docházka) na jimi zvolených aktivitách.

Projekt byl realizován v období leden až říjen 2015 (včetně letních prázdnin). Projekt byl k 31.10.2015 ukončen.

Časový harmonogram jednotlivých aktivit:

1

IT kurzy (Word, Excel, PowerPoint)

březen, duben, srpen, září, říjen

2

Jazykové kurzy (Anglický jazyk)

duben, květen, červen, červenec

3

Trénink kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života (rétorika, komunikace s dětmi, atd.)

duben, srpen, září

4

Rekvalifikační kurzy

březen až říjen

5

Sociálně – psychologické konzultace

březen až říjen

6

Pracovně – právní konzultace

březen až říjen

IT kurzy - aktivita byla ukončena

Počítačové kurzy byly zaměřeny na MS Excel. Výuka probíhala v učebně pro max. 10 osob v prostředí MS Office 2013. Každý účastník měl k dispozici stolní počítač nebo notebook. Učebna byla vybavena data projektorem. Na konci kurzu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Frekvence výuky: 2 x týdně

Celková délka kurzu: 26 hodin (13 dní výuky)

Podmínky splnění kurzu: účast na hodinách min. 80 % (účastník mohl chybět max. 2 dny) a složení závěrečného testu

Název kurzu

Dny konání

Datum zahájení

Datum ukončení

Doba konání

MS Excel (ukončen)

po, st

11.3.

23.4.

8:30 – 10:30

MS Excel (ukončen)

út, čt

10.3.

21.4.

8:30 – 10:30

MS Excel (ukončen)

po, st

31.8.

14.10.

8:30 – 10:30

MS Excel (ukončen)

út, čt

1.9.

13.10.

8:30 – 10:30

Jazykové kurzy - aktivita byla ukončena

Jazykové kurzy byly zaměřeny na vzdělávání v kurzech anglického jazyka, a to ve dvou znalostních úrovních. Účastníci byli rozřazováni na základě vstupních testů do jednotlivých skupin. Výuka probíhala v učebně pro max. 15 osob. Učebna byla vybavena flipchartem, dataprojektorem a audio systémem. Na konci kurzu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Frekvence výuky: 2 x týdně

Celková délka kurzu: 60 hodin (20 dní výuky)

Podmínky splnění kurzu: účast na hodinách min. 80 % (účastník mohl chybět max. 4 dny) a složení závěrečného testu

Název kurzu

Dny konání

Datum zahájení

Datum ukončení

Doba konání

Anglický jazyk - mírně pokročilí (ukončen)

út, čt

2.4.

9.6.

12:00 – 14:30

Anglický jazyk - středně pokročilí (ukončen)

po, st

27.4.

1.7.

8:30 – 11:00

Anglický jazyk - mírně pokročilí (ukončen)

út, čt

28.4.

2.7.

8:30 – 11:00

Anglický jazyk - středně pokročilí (ukončen)

po, st

4.5.

13.7.

12:00 – 14:30

Trénink kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života - aktivita byla ukončena

Kurzy Tréninku kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života byly zaměřeny na mnoho pestrých oblastí. Výuka probíhala v učebně pro max. 15 osob. Učebna byla vybavena flipchartem, dataprojektorem a audio systémem. Na konci kurzu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Frekvence výuky: 2 x týdně

Celková délka kurzu: 6 hodin (2 dny výuky)

Podmínky splnění kurzu: vzhledem k délce kurzu - 100 % účast na hodinách

 • Podnikatelské minimum (13.4. a 15.4., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Formy podnikání a jejich hlavní rysy, právní kontext podnikání a legislativa, živnostenský zákon, informace o zahájení podnikání, tvorba podnikatelského záměru, psaní obchodní korespondence.

 • Sebeprezentace u přijímacího pohovoru (1.4. a 8.4., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Sebeprezentace v osobním i pracovním životě, zvládání trémy a stresu, verbální a neverbální stránka sebeprezentace.

 • Rétorika (20.4. a 22.4., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Příprava prezentace, struktura vystoupení, tipy pro získání pozornosti publika, řeč těla (gesta, mimika), hlasová průprava (správná artikulace, přízvuk, rytmus, intonace a melodie řeči, přirozené dýchání), rozvoj slovní zásoby, potlačení parazitních slov.

 • Komunikace s dětmi (27.4. a 29.4., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Narození dítěte/dětí a jeho vliv na rodinu, narození sourozence a vztahy mezi sourozenci, ale i na méně či více tíživé situace v rodině (nástup rodiče do zaměstnání, rozvod, nemoci dětí, nástup dítěte do školky/školy), či konfliktní situace s dětmi + výchovné metody.

 • Asertivita v rodině (3.8. a 5.8., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Asertivní jednání (praktický nácvik) a manipulace v rodině. Jak manipulaci poznat a čelit jí (praktický nácvik).

 • Sebepoznání a sebehodnocení (10.8. a 12.8., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Rozbor a rysy osobnosti, motivace i důležitost poznání sebe sama.

 • Stres management (17.8. a 19.8., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Plánování a rozdělování času na pracovišti a v rodině, time management a práce s elektron. plánovači.

 • Umění sebeprezentace (24.8. a 26.8., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Sebeprezentace v osobním i pracovním životě, zvládání trémy a stresu, verbální a neverbální stránka sebeprezentace.

 • Rétorika (7.9. a 9.9., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Příprava prezentace, struktura vystoupení, tipy pro získání pozornosti publika, řeč těla (gesta, mimika), hlasová průprava (správná artikulace, přízvuk, rytmus, intonace a melodie řeči, přirozené dýchání), rozvoj slovní zásoby, potlačení parazitních slov.

 • Podnikatelské minimum (14.9. a 16.9., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Formy podnikání a jejich hlavní rysy, právní kontext podnikání a legislativa, živnostenský zákon, informace o zahájení podnikání, tvorba podnikatelského záměru, psaní obchodní korespondence.

 • Komunikace s dětmi (21.9. a 25.9., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Narození dítěte/dětí a jeho vliv na rodinu, narození sourozence a vztahy mezi sourozenci, ale i na méně či více tíživé situace v rodině (nástup rodiče do zaměstnání, rozvod, nemoci dětí, nástup dítěte do školky/školy), či konfliktní situace s dětmi + výchovné metody.

 • Sebeprezentace u přijímacího pohovoru (23.9. a 30.9., 12:30 – 15:00 hod.) Ukončeno

Sebeprezentace v osobním i pracovním životě, zvládání trémy a stresu, verbální a neverbální stránka sebeprezentace.

Rekvalifikační kurzy - aktivita byla ukončena

Zájemci o rekvalifikační kurz zašlali po vstupním pohovoru motivační dopis, ve kterém uvedli, proč by pro ně bylo absolvování daného RK přínosné (např. vzhledem k jejich stávající životní situaci, návratu do předchozího zaměstnání, osobnostním předpokladům, apod.). 

Do této projektové aktivity byli zařazeni primárně ti zájemci, kteří absolvovali min. jednu další projektovou aktivitu (jazykový či IT kurz, kurz tréninku kompetencí).

Se všemi zájemci o RK byla uzavřena Dohoda o účasti v rekvalifikačním kurzu zprostředkovaném městskou částí Praha 10. Na první lekci RK frekventanti předložili doklad o svém nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Dohodu o účasti v RK bylo nezbytné uzavřít před zahájením příslušného RK.

Jelikož se RK konaly po celém území hl. m. Prahy, byla účastníkům RK v zájmu usnadnění jejich účasti v RK nabízena služba externího hlídání dětí. Služba spočívala v proplacení hlídání dětí např. v dětském či rodičovském centru v blízkosti místa konání RK. Službu externího hlídání dětí jsme účastníkům RK propláceli zpětně oproti řádnému účetnímu dokladu. V rámci projektu bylo možné za službu externího hlídání dětí proplatit částkou až do 150,- Kč bez DPH za jednu hodinu.

Ke stažení:

Sociálně – psychologické poradenství - aktivita byla ukončena

Konzultace byly zaměřeny především na podporu v obtížných, náročných či zlomových životních situacích, které rodiče mohli prožívat a následně na jejich osobnostní růst a posílení sebevědomí.

Konzultace se mohly týkat jak osobního, tak i pracovního života - zvládání stresových situací, otázek týkajících se vývojové psychologie, výchovné obtíže, řešení partnerských a rodinných vztahů či sebeprezentace. (Poradenství se nevztahuje na oblast státní sociální podpory).

Terapeut: Mgr. Monika Žufníčková

Kontakt pro sjednání konzultace: pracearodina@praha10.cz, tel. 272 657 063

Pracovně – právní poradenství - aktivita byla ukončena

Jednalo se o vysoce erudované služby advokátů, které byly však účastníkům projektu poskytovány bezplatně. Advokáti nabízeli řešení situací a problémů rodičů v oblasti jejich pohybu na trhu práce v roli zaměstnanců, příp. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Konzultace se týkaly např.:

 • uzavření a ukončení pracovního poměru,
 • orientace v typech pracovních úvazků a pracovních smluv,
 • forem práce při rodičovské dovolené,
 • situací vztahujících se k absenci v práci v případech nemoci dítěte,
 • oblastí rovného zacházení na pracovišti,
 • možností sjednání zkráceného pracovního úvazku,
 • postupů v případech výskytu mobbingu či bossingu na pracovišti,
 • problematiky odstupného.

Advokáti: JUDr. František Laštovka, JUDr. Jan Svatopluk Bílý

 

Hlídání dětí - aktivita byla ukončena

Hlídání dětí bylo zajišťováno jako doprovodná aktivita ke všem vzdělávacím aktivitám. Hlídány byly děti ve věku 1 až 4 roky.

 

Místo konání projektu a kontakty:

Kontakt: detašované pracoviště ÚMČ Praha 10
Adresa:   Jasmínová 35, Praha 10 - Zahradní město (budova bývalých jeslí)
Kontaktní osoby: Ing. Nikola Petrovicová, Bc. Veronika Poláková
Telefon:  272 657 063, 727 874 260, po - pá: 7:00 – 15:30 hod.
Email: pracearodina@praha10.cz
Cesta k nám: bus 177, tram 22, 26 – zastávka Sídliště Zahradní Město