Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce

Logo operačního programu

 

 

 

 

 

Číslo projektu:

CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0047

Termín realizace projektu:

1. 9. 2005 – 31. 3. 2008

Poskytovatel dotace:

MHMP, program JPD3 

Částka dotace pro Prahu 10:

13 869 924,- Kč

Partner projektu:

Asistence o.s., Besico Real s. r. o., NRZP ČR

 

Městská část Praha 10 získala finanční příspěvek na projekt na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. JPD 3/071 ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zlepšit život občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Projekt poskytoval služby osobní asistence, vzdělávací aktivity jako PC kurzy, jazykové kurzy, komunikační dovednosti, rekvalifikace. Městská část Praha 10 tak pomohla zájemcům o tyto kurzy vymanit se ze vzniklé izolace a zapojit se do běžného života. Prostřednictvím partnerů projektu dokonce MČ Praha 10 pomohla najít účastníkům projektu uplatnění na trhu práce. Projekt zároveň zajišťoval podporu i pro ty, kteří o osoby se zdravotním postižením pečují. Nabízely se služby osobní asistence, dopravní obslužnosti jako rozvoz dětí i dospělých se zdravotním postižením do škol, k lékaři, do práce a podobně. Projekt také poskytoval vzdělávací aktivity a odbornou pomoc při zapojení účastníků projektu do pracovního procesu. Projekt navazuje na úspěchy Prahy 10 v této oblasti.

Městská část Praha 10, i po skončení projektu v březnu 2008, provozuje stále a na vlastní náklady pro tyto účely 4 mikrobusy, z nichž 3 jsou vybaveny výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku, kterými přepraví měsíčně přes 500 osob. Služba je poskytována každý všední den od 7.30 do 15.00 hodin.

Výstupy projektu:

V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 372 osob. MČ Praha 10 vydala 291 osvědčení a 33 osvědčení o rekvalifikaci. 30 osob z první cílové skupiny bylo zaměstnáno ve spolupráci s partnerem projektu Besico Real s.r.o a 15 dalších osob z cílových skupin si našlo zaměstnání samo.