Parkování

 

Končí mi platnost parkovacího oprávnění, jak ho mohu prodloužit?

Parkovacího oprávnění lze prodloužit nejdříve 90 dní před koncem jeho platnosti. Prodloužit oprávnění si můžete buď na výdejně (potřebujete dokumenty stejné, jako když jste o oprávnění žádali, viz naše desatero), anebo online přes OSU dle návodu. (www.parkujvklidu.cz)

Kdo má na parkovací oprávnění nárok?

Obyvatelé městské části Praha 10, kteří zde mají trvalý pobyt, nikoli obyvatelé městského obvodu Praha 10. Na oprávnění  tak nemají nárok obyvatelé městských částí Praha 15, Praha 22, Dubeč a dalších. Žádat mohou také právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v MČ Praha 10.

Kde probíhá výdej oprávnění?

Ve výdejně, na Úřadě MČ, Praha 10 (Vršovická 68, 1. patro).
Pro komunikaci s kolegy využívejte také tel. 267 093 800 nebo kontaktní e-mail: zony@praha10.cz.
Otevírací doba úřadu

Lze žádost podat elektronicky?

Žádost lze podat také elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu. Přečtěte si podrobný návod (PDF, 900 kB) 
Telefonní číslo pro registraci do systému: 388 901 185 (provozuje TSK) nebo 267 093 800.
Aplikace pro správu oprávnění je k dispozici na https://osu.zpspraha.cz.

Co je potřeba doložit?

Parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

  • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v MČ Praha 10
  • vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, vozidlo svěřené k osobním účelům od zaměstnavatele apod.)

S sebou je třeba mít průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla a další specifické dokumenty.
Kompletní seznam dokumentů (DOCX, 20 kB)

 

Platit je možné i platební kartou, tento způsob preferujeme. 

 

 

Dokumenty ke stažení: 

 

Vše ke stažení na https://www.parkujvklidu.cz/cs/download/

Správcem zón je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (www.tsk-praha.cz)

 

Další důležité odkazy

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10