Výdej parkovacích oprávnění

Parkovací zóny začaly v Praze 10 platit v první etapě od 24. srpna 2020, a to pro podoblast 10.1 (Vinohrady, Vršovice a malá část Strašnic). Od 5. října budou parkovací zóny zavedeny v podoblasti 10.3 (větší část Strašnic) a od 2. listopadu se připojí i podoblast 10.2 (poslední část Strašnic a Malešice). Právě probíhá výdej parkovacích oprávnění zejména pro obyvatele podoblastí 10.1 a 10.3. Do které podoblasti spadá Vaše ulice, si zkontrolujte v aktuální verzi projektu.

Upozorňujeme žadatele o parkovací oprávnění, že nárok na něj mají pouze obyvatelé městské části Praha 10, nikoli obyvatelé městského obvodu Praha 10. Získat parkovací oprávnění tedy mohou pouze obyvatelé Vršovic a desítkových částí Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle a Vinohrad. Naopak oprávnění nezískají obyvatelé městských částí Praha 15, Praha 22, Dubeč a dalších.

Informační brožura (PDF, 6MB)

Parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

  • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v MČ Praha 10
  • vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, vozidlo svěřené k osobním účelům od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v MČ Praha 10.

Výdej oprávnění ve výdejně parkovacích oprávnění, Úřad MČ, Vršovická 68, 1. patro.
Kontaktní e-mail na výdejnu: zony@praha10.cz

Telefon na výdejnu: 267 093 800

Pondělí 8:00 – 17:30
Úterý 8:00 – 14:30
Středa 8:00 – 17:30
Čtvrtek 8:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 13:30

 

 

 

 

 

 

Upřednostňujeme platby kartou. Pokud potřebujete platit hotovostí, sledujte pečlivě otevírací dobu hotovostní pokladny.

Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:45
Úterý 8:00 – 12:00, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:45
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

S sebou průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla a další specifické dokumenty. Kompletní seznam dokumentů (Word, 20kB)

Žádost lze podat také elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu. Přečtěte si podrobný návod (PDF, 900kB)
Aplikace pro správu oprávnění je k dispozici na https://osu.zpspraha.cz, registraci je možno provést buď na výdejně, nebo telefonicky na 388 901 185 nebo 267 093 800.

Dokumenty ke stažení: 

Auto ve společném jmění manželů (PDF, 150kB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-1 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-2 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-3 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-4 (PDF, 1,5MB)

Aktuální verze projektu parkovacích zón (PDF, 12MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (rezidenti, abonenti) pro parkovací oblasti (PDF, 1,3MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (rezidenti, abonenti) pro podoblasti (PDF, 1,3MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (návštěvníci) (PDF, 200kB)

Metodika výdeje parkovacích karet (PDF, 800kB)

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu (300kB)

Plná moc (Word, 30kB)

Vše ke stažení na https://www.parkujvklidu.cz/cs/download/

Správcem zón je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal

 

  

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.