Parkování

 

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:30                
úterý 8:00–14:00
středa 8:00–17:30
čtvrtek 8:00–14:00
pátek 8:00–12:00

Parkování v zónách

Parkování ve vybraných pražských ulicích je rozděleno do zón, které pro lepší přehlednost označujeme modrou, fialovou a oranžovou barvou. Každá zóna má svůj režim a podmínky parkování, které najdete na dopravní značce, případně na parkovacím automatu.

V oranžové zóně dlouhodobé parkovací oprávnění neplatí. Parkování je možné po úhradě v parkovacím automatu nebo v online aplikaci.
 

Více informací na https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/

 

Online platba dlouhodobého parkovacího oprávnění v ZPS

Od pondělí 2.5.2022 je možné uhradit dlouhodobé parkovací oprávnění pro zóny placeného stání v Praze Online platbou prostřednictvím klientské zóny „Osobní stránky uživatele“ (OSU). Tento způsob platby poskytuje klientům moderní, rychlou a pohodlnou úhradu a zároveň je nejrychlejší cestou k vydání parkovacího oprávnění. Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění je ihned po přijetí platby odesláno klientům na registrovaný email a současně je k dispozici v klientské zóně „Osobní stránky uživatele“ (OSU) v detailu příslušné žádosti. Návod na úhradu Online platbou naleznete na Online platba parkovacího oprávnění prostřednictvím OSU (https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/).

Končí mi platnost parkovacího oprávnění, jak ho mohu prodloužit?

 Parkovacího oprávnění lze prodloužit:

  • na výdejně je možné prodloužit parkovací oprávnění nejdříve 60 dní před koncem jeho platnosti
  • elektronicky přes portál k parkování (portal.zpspraha.cz) je možné prodloužit parkovací oprávnění nejdříve 30 dní před koncem jeho platnosti

Kdo má na parkovací oprávnění nárok?

Obyvatelé městské části Praha 10, kteří zde mají trvalý pobyt, nikoli obyvatelé městského obvodu Praha 10. Na oprávnění  tak nemají nárok obyvatelé městských částí Praha 15, Praha 22, Dubeč a dalších. Žádat mohou také právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v MČ Praha 10.

Kde probíhá výdej oprávnění?

Ve výdejně, na Úřadě MČ, Praha 10 (Vinohradská 3218/169, vstupní vestibul).
Pro komunikaci s kolegy využívejte také tel. 267 093 800 nebo kontaktní e-mail: zony@praha10.cz.
Otevírací doba úřadu

Lze žádost podat elektronicky?

Žádost lze podat také elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu. Přečtěte si podrobný návod (PDF, 900 kB) 
Telefonní číslo pro registraci do systému: 257 015 257 (provozuje TSK) nebo 267 093 800.
Aplikace pro správu oprávnění je k dispozici na https://portal.zpspraha.cz/id/login.

Co je potřeba doložit?

Parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

  • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v MČ Praha 10
  • vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, vozidlo svěřené k osobním účelům od zaměstnavatele apod.)

S sebou je třeba mít průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla a další specifické dokumenty.
Kompletní seznam dokumentů (DOCX, 20 kB)

 

Platit je možné i platební kartou, tento způsob preferujeme. 

 

Dokumenty ke stažení: 

 

Vše ke stažení na https://parking.praha.eu/cs/ke-stazeni/

Správcem zón je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (www.tsk-praha.cz)

 

Další důležité odkazy