Parkování

 

Aktuální informace k zónám placeného stání

Harmonogram podoblasti 10.4

Připomínkování projektu podoblasti 10.4

Projekt zón placeného stání pro podoblast 10.4 (jižně od vlakového koridoru) je k dispozici v aktualizované podobě. Více info v tiskové zprávě.

Mapa organizace dopravy v klidu - podoblast 10.4 (PDF, 9 MB) - aktuální verze
Mapa organizace dopravy v klidu - podoblast 10.4 (PDF, 8,5 MB) - původní verze

 

Výdej parkovacích oprávnění

Parkovací zóny začaly v Praze 10 platit v první etapě od 24. srpna 2020, a to pro podoblast 10.1 (Vinohrady, Vršovice a malá část Strašnic). Od 5. října byly parkovací zóny zavedeny v podoblasti 10.3 (větší část Strašnic) a od 30. listopadu v podoblasti 10.2 (poslední část Strašnic a Malešice). Do které podoblasti spadá Vaše ulice, si zkontrolujte v aktuální verzi projektu.

Upozorňujeme žadatele o parkovací oprávnění, že nárok na něj mají pouze obyvatelé městské části Praha 10, nikoli obyvatelé městského obvodu Praha 10. Získat parkovací oprávnění tedy mohou pouze obyvatelé Vršovic a desítkových částí Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle a Vinohrad. Naopak oprávnění nezískají obyvatelé městských částí Praha 15, Praha 22, Dubeč a dalších.

Informační brožura (PDF, 6MB)

Parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

  • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v MČ Praha 10
  • vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, vozidlo svěřené k osobním účelům od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v MČ Praha 10.

Výdej oprávnění probíhá ve výdejně parkovacích oprávnění, Úřad MČ, Vršovická 68, 1. patro. Pro komunikaci využívejte tel. 267 093 800 nebo kontaktní e-mail: zony@praha10.cz.

Otevírací doba úřadu

S sebou průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla a další specifické dokumenty. Kompletní seznam dokumentů (Word, 20kB)

Žádost lze podat také elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu. Přečtěte si podrobný návod (PDF, 900kB)
Telefonní číslo pro registraci do systému: 388 901 185 (provozuje TSK). Aplikace pro správu oprávnění je k dispozici na https://osu.zpspraha.cz

Dokumenty ke stažení: 

Auto ve společném jmění manželů (PDF, 150kB) - lze řešit pouze osobně na výdejně

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-1 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-2 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-3 (PDF, 1,1MB)

Platnost oprávnění pro vymezenou oblast 10-4 (PDF, 1,5MB)

Aktuální verze projektu parkovacích zón (PDF, 12MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (rezidenti, abonenti) pro parkovací oblasti (PDF, 1,3MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (rezidenti, abonenti) pro podoblasti (PDF, 1,3MB)

Výtah z ceníku parkovacích oprávnění (návštěvníci) (PDF, 200kB)

Metodika výdeje parkovacích karet (PDF, 800kB)

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu (300kB)

Plná moc (Word, 30kB)

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (Word, 16 kB)

Vše ke stažení na https://www.parkujvklidu.cz/cs/download/

Správcem zón je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal

 

Další důležité odkazy

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10