Dotační řízení 2017

Zastupitelstvo Prahy 10 v schválilo návrh na rozdělení bezmála 28 milionů korun z letošních dotačních programů. Peníze, kterých je letos vyčleněno čtyřikrát více než v loňském roce, si rozdělí projekty z oblasti sportu, školství, kultury, sociálních služeb i ochrany životního prostředí.

Do letošního dotačního řízení, které se v mnoha ohledech liší od předešlých let, bylo podáno celkem 406 žádostí, kritéria pro následné hodnocení splnilo 374 z nich.

Projekty, které podle nově nastavené metodiky následně hodnotily odborné pracovní skupiny, požadovaly dohromady více než 76 milionů korun. Nakonec městská část podpoří 281 projektů dohromady za bezmála 28 milionů korun, které tak byly schváleny v rekordním čase.

V určitých oblastech podpory byl zaveden institut víceletého financování, jehož přínosem pro občany budou lepší a kvalitnější služby.

Každá jednotlivá žádost prošla schvalováním v pracovní skupině pro danou oblast, takže městská část podpoří jen skutečně kvalitní projekty.


1.Oblast kultury

Podáno 58 žádostí, hodnoceno 52 žádostí, podpořeno bude žádostí 25 s celkovou navrženou částkou 3.186.229,00 Kč
Seznam podpořených žádostí (PDF, 52kB)


2.Oblast sportu, mládeže a volného času

Podáno 185 žádostí, Hodnoceno 167 žádostí, podpořeno bude 115 žádostí s celkovou navrženou částkou 15.000.000,00 Kč
Seznam podpořených žádostí (PDF, 121kB)


3.Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb

Podáno 114 žádostí, Hodnoceno 107 žádostí, podpořeno bude 106 žádostí s celkovou navrženou částkou 8.200.000,00 Kč
Seznam podpořených žádostí (PDF, 133kB)


4.Oblast školství

Podáno 41 žádostí, Hodnoceno 41 žádostí, podpořeno bude 29 žádostí s celkovou navrženou částkou 1.118.500,00 Kč
Seznam podpořených žádostí (PDF, 62kB)


5.Oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy

Podáno 8 žádostí, Hodnoceno 8 žádostí, podpořeno bude 6 žádostí s celkovou navrženou částkou 309.485,00 Kč
Seznam podpořených žádostí (PDF, 44kB)

Vzory dotačních smluv na rok 2017:

Jednoletý projekt (PDF, 60kB)

Dvouletý projekt (PDF, 60kB)

Víceletý projekt (PDF, 60kB)

Metodika pro předkladatele pro rok 2017 (PDF, 346kB)

Vyúčtování (Word, 45kB)

Metodický postup pro vyúčtování dotace MČ Praha 10 (Word, 18kB)

Znak městské části