Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 (RO 3015)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 254

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

úpravu rozpočtu v odvětví 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dle následující tabulky:

 

  1. snížení neinvestičních finančních prostředků v položce Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 0118 - Soutěž o návrh na plastiku Jindřicha Chalupeckého v parku J. Haukové a J. Chalupeckého

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

-

-728,50

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, položce Nákup ostatních služeb, ÚZ 118 a položce Konzultační, poradenské a právní služby,  ÚZ 118

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0665

3326

5169

000000118

 

+400,00

0665

3326

5166

000000118

 

+328,50

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

  1. provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

2. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

2.1.    zajistit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-139287/2022

 

Zpět na začátek usnesení