Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních a neinvestičních dotací HMP - Správa majetku (RO 3015)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 246

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s rozdělením ponechaných účelových investičních a neinvestičních dotací HMP - Správa majetku dle níže uvedené tabulky:

 

  1. snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0015373000000 - Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ (zateplení)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0015373000000

- 91 573,7

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Činnost místní správy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0015373209035 - Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ (zateplení)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0982

6171

6121

000000090

0015373209035

+ 91 573,7

 

 

 

- 2 -

 

 

c)    snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0015374000000 - Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ (fotovoltaika)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0015374000000

- 7 680,3

 

d)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Činnost místní správy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0015374209035 - Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ (fotovoltaika)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0982

6171

6121

000000090

0015374209035

+ 7 680,3

 

e)    snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech; ÚZ 118 - Energetický management škol a školek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

0000000000000

- 75,0

 

f)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky: Nákup ostatních služeb; ÚZ 118

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

5169

000000118

0000000000000

+ 40,0

 

g)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky: Nákup ostatních služeb; ÚZ 118

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

5169

000000118

0000000000000

+ 35,0

 

h)    snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech; ÚZ 90; ORG: 0081221000000 - Energetický management škol a školek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081221000000

- 300,0

 

 

 

- 3 -

 

 

ch)  zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081221216019 - Energetický management škol a školek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000090

0081221216019

+ 137,0

 

i)     zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081221216020 - Energetický management škol a školek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000090

0081221216020

+ 163,0

 

j)     snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech; ÚZ 90; ORG: 0081470000000 - MŠ Jasmínová - rekonstrukce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081470000000

- 263,6

 

k)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081470220019 - MŠ Jasmínová - rekonstrukce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000090

0081470220019

+ 263,6

 

l)     snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0081015000000 - ZŠ Olešská - zateplení fasády

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081015000000

- 4 455,0

 

m)   zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081015213029 - ZŠ Olešská - zateplení fasády

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000090

0081015213029

+ 4 455,0

 

 

 

- 4 -

 

 

n)    snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0081040000000 - MŠ Bajkalská - novostavba

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081040000000

- 26 119,9

 

o)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081040212028 - MŠ Bajkalská - novostavba

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000090

0081040212028

+ 26 119,9

 

p)    snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0081520000000 - ZŠ U Vrš. nádraží - Propojení křídel a sanace objektu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081520000000

- 9 773,7

 

q)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081520219017 - ZŠ U Vrš. nádraží - Propojení křídel a sanace objektu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000090

0081520219017

+ 9 773,7

 

r)     snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0081521000000 - MŠ Ve stínu - rekonstrukce ZTI a VZT

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081521000000

- 690,1

 

s)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081521216019 - MŠ Ve stínu - rekonstrukce ZTI a VZT

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000090

0081521216019

+ 690,1

 

 

- 5 -

 

 

t)     snížení výdaje

Snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90; ORG: 0081588000000 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081588000000

- 79 865,9

 

u)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 90; ORG: 0081588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000090

0081588215009

+ 79 865,9

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 6 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-139521/2022

 

Zpět na začátek usnesení