Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry

 

Projekt k 28.2.2019 byl ukončen

Aktivity probíhající v měsících červenec až prosinec 2018

Koučink (povinná aktivita)

Probíhá průběžně dle sjednaných termínů s koučkou Mgr. Monikou Žufníčkovou.

Rekvalifikační/kvalifikační kurzy (povinná aktivita)

Probíhají dle stanovených termínů, o kterých jsou účastnice individuálně informovány.

 

Aktivity probíhající v dubnu, květnu a červnu 2018

Koučink (povinná aktivita)

Probíhá průběžně dle sjednaných termínů s koučkou Mgr. Monikou Žufníčkovou.


Rekvalifikační/kvalifikační kurzy (povinná aktivita)

Probíhají dle stanovených termínů, o kterých jsou účastnice individuálně informovány.


Kurzy doplňkového odborného vzdělávání (povinná aktivita)

Kurz anglického jazyka (AJ2 úroveň mírně pokročilá)

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se bude konat vždy v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin.

Termíny: 17., 19., 24., 26.4., 3., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 31.5.2018.


Kurz anglického jazyka (AJ3 úroveň středně pokročilá)

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se bude konat vždy v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 hodin.

Termíny: 16., 18., 23., 25.4., 2., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.5.2018.

V případě zájmu je u obou kurzů možné využít hlídání dětí v dětské herně.

 

Kurz počítačových dovedností (PC2 úroveň pokročilá)

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se bude konat vždy v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, přízemí), a to v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin.

Termíny: 17., 19., 24., 26.4., 3., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 31.5.2018.

 

Kurz počítačových dovedností (PC3 úroveň středně pokročilá)

Kurz obsahuje 24 hodinových lekcí. Výuka se bude konat vždy v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, přízemí), a to v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 hodin.

Termíny: 16., 18., 23., 25.4., 2., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.5.2018.

V případě zájmu je u obou kurzů možné využít hlídání dětí v dětské herně.

 

Kurz sociálních dovedností (SD2)

Kurz obsahuje 15 hodinových lekcí. Výuka se bude konat v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to vždy v pátek od 9:00 do 12:00 hodin.

Termíny: 20.4. (Umění sebeprezentace), 27.4. (Stress management), 4.5. (Time management), 11.5. (Příprava na přijímací pohovor) a 18.5.2018 (Asertivita).


Kurz sociálních dovedností (SD3)

Kurz obsahuje 15 hodinových lekcí. Výuka se bude konat v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to vždy v pátek od 9:00 do 12:00 hodin.

Termíny: 25.5. (Time management), 1.6. (Asertivita), 8.6. (Umění sebeprezentace), 15.6. (Příprava na přijímací pohovor) a 22.6.2018 (Stress management).

V případě zájmu je u obou kurzů možné využít hlídání dětí v dětské herně.

 

Volitelné kurzy 

Kurz brain joggingu 

(lektorka: Bc. Iveta Luxová)

Kurz obsahuje čtyři 90minutové lekce. Výuka se bude konat v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 10:30 hodin.

Termíny: 4., 6., 11. a 13.6.2018

V případě zájmu je možné využít hlídání dětí v dětské herně.

 

Kurz finanční gramotnosti 

Kurz obsahuje čtyři 90minutové lekce. Výuka se bude konat v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro), a to vždy v pondělí a ve středu od 10:45 do 12:15 hodin.

Termíny: 4., 6., 11. a 13.6.2018

V případě zájmu je možné využít hlídání dětí v dětské herně.

Výběr účastnic třetího běhu projektu ukončen. Dne 21. 2. 2018 byla naplněna kapacita třetího běhu projetku, přihlášení již není možné.


VÝBĚR ZÁJEMCŮ/ZÁJEMKYŇ DO 3. BĚHU PROJEKTU „KOMPLEXÍ REKVALIFIKACE S DESÍTKOU – ÚSPĚŠNÝ RESTART KARIÉRY“ BUDE ZAHÁJEN 19. ÚNORA 2018.

Městská část Praha 10 uspěla se svou projektovou žádostí v rámci vyhlášené 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly s projektem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. 

Co je projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“?

Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení kvalifikace a motivace osob pečujících o děti do 15 let, které povede ke zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti při návratu především z rodičovské dovolené zpět na trh práce. 

Komu je projekt určen? Kdo se může zúčastnit? 

Zúčastnit se mohou osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby pečující o děti do 15 let jakéhokoli vzdělání s trvalým bydlištěm v Praze.

Jak se můžu přihlásit? 

Od 19. února 2018 je možné se přihlásit na e-mail: rekvalifikaces10@praha10.cz. Kapacita je omezena, proto doporučujeme, přihlásit se co nejdříve.

Jak bude 3. běh projektu probíhat?

Na základě vstupního motivačního pohovoru bude proveden výběr účastníků. Všichni vybraní účastníci/účastnice budou následně absolvovat bilanční diagnostiku a dále se zúčastňovat různých vzdělávacích aktivit:

  • rekvalifikačních/kvalifikačních kurzů,
  • doplňkového odborného vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, jazykové a IT kurzy),
  • volitelných kurzů finanční gramotnosti a brain joggingu.

V průběhu celého projektu bude probíhat koučink a individuální mentoring podporující kariérní rozvoj účastníků projektu.

V rámci projektu bude, jako doprovodná aktivita, rovněž zajištěno hlídání dětí v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit.

Kde bude projekt probíhat?

Projekt bude probíhat zejména v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici č. 35, Praha 10 a dále v místech, kde budou pořádány jednotlivé rekvalifikační či kvalifikační kurzy.

Kdy se projekt, resp. jeho 3. běh, uskuteční? 

Celý projekt bude realizován v období březen 2017 až únor 2019 v několika bězích. Předpokládané konání 3. běhu projektu je březen 2018 až prosinec 2018.

 

Jsou nějaké požadavky na účastníky projektových aktivit?

Projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost, a jsou tak pro účastníky bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, od účastníků projektu očekáváme min. 80% účast (docházku) na zvolených projektových aktivitách. 

Kde mohu získat případné další informace?

V případě dalších dotazů využijte telefonní kontakty 736 499 375 nebo 720 965 953.