We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva městské části Praha 10

Kdo může vystoupit na zasedání zastupitelstva? 

Na zasední můžete vystoupit, pokud:

 • jste plnoletým občanem České republiky (nebo cizincem) a jste přihlášeni k trvalému pobytu na území městské části Praha 10 (prokazujete platným občanským průkazem)
 • jste fyzická osoba a vlastníte nemovitost na území městské části Praha 10 (prokazujete platným občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce)

Kdy můžete na zasedání zastupitelstva vystoupit?

 • A) Můžete se zúčastnit projednávání schváleného bodu programu v tzv. rozpravě, kde prezentujete své stanovisko k projednávané záležitosti. Obsah Vašeho příspěvku se musí týkat bodu programu.

Jak na to:
Přihlášku do rozpravy podáváte v předsálí jednacího sálu kdykoliv během jednání, nejpozději na konci bodu, který předchází tomu, k němuž chcete mluvit. Prostor pro vystoupení občanů je dán před vystoupením zastupitelů. Občané tak nechají veřejně zaznít argumenty/protiargumenty k plánovanému usnesení (návrhy usnesení jsou v předstihu zveřejněny na webu městské části).
K jednomu bodu programu můžete mít 1 příspěvek, časový limit pro Váš příspěvek je 4 minuty.

 

 • B) Můžete také požadovat projednání vlastní záležitosti. V tomto případě ale zastupitelstvo musí odhlasovat zařazení této záležitosti jako nový bod programu jednání.

Jak na to:
V předsálí jednacího sálu podáte přihlášku do rozpravy k bodu „schválení programu“ (pozor, tento bod přichází na řadu na samém začátku jednání) a v ní jasně formulujete znění nově navrhovaného bodu programu. Poté zastupitelstvo hlasováním rozhodne, zda bude o Vaší záležitosti jednat či nikoli (zda bod zařadí či nezařadí na program jednání).
Pokud zastupitelstvo vysloví nesouhlas (záležitost nebude zařazena na program jednání), projednávání Vaší záležitosti je u konce.
Pokud zastupitelstvo vysloví souhlas (záležitost bude zařazena do programu jednání), dostanete v rámci bodu prostor pro to, abyste mohli zastupitelstvu vysvětlit, o co se Vám jedná a k jakému závěru by mělo zastupitelstvo dospět. Jelikož ale občan nemá právo podávat návrhy k hlasování, musí si Váš návrh (před hlasováním o programu jednání) osvojit některý ze zastupitelů (právo předkládat návrhy zastupitelstvu mají jeho členové, rada a výbory). Nedoporučujeme tuto možnost využívat příliš často, jednodušší pro Vás je vyjádřit se k jakémukoliv tématu v bodě „Vystoupení občanů“ (viz bod C dále).

 

 • C) Můžete vystoupit v bodě „Vystoupení občanů“, který je obligatorní součástí programu jednání s pevně stanoveným časem zahájení v 17:00 hodin. Na své případné dotazy dostanete buď okamžitou, nebo písemnou odpověď, případně můžete sami požádat o odpověď písemnou (musí být vyřízena do 30 dnů).

Jak na to:
V předsálí jednacího sálu podáte přihlášku do bodu „Vystoupení občanů“, a to nejpozději do 16:30 hodin. Počet Vašich vystoupení je omezen na dvě, můžete tedy odevzdat maximálně 2 přihlášky. Každé Vaše vystoupení může trvat nejdéle 6 minut.
Pořadí vystoupení občanů je určeno časem podání přihlášky, při počtu přihlášených občanů 6 a více losem. Začátek bodu „Vystoupení občanů“ je pevný, a to 17:00 hodin (1. den jednání zastupitelstva).

Další související informace

 • Kapacita zasedacího sálu je podle technických norem požární a hygienické bezpečnosti staveb omezena. Přímý přenos jednání můžete (kromě on-line přenosu na webu městské části) sledovat na velkoplošné obrazovce v předsálí jednacího sálu. Přenos informací do a z jednacího sálu je zajištěn.
 • K vystoupení Vás jmenovitě vyzve předsedající schůze.
 • Pokud Vás předsedající schůze k vystoupení vyzve a nereagujete, ztrácíte slovo.
 • Hovořit je možné pouze na mikrofon u řečnického pultu.
 • Na uplynutí časového limitu Vašeho vystoupení Vás upozorní akustický signál.
 • Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na zákaz rušení jednání a používání mobilního telefonu v jednacím sále.

 

Mohlo by vás také zajímat

© 2013–2022 MČ Praha 10

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30