Podpora nezaměstnaných osob 50+

Logo operačního programu

Oficiální název projektu: Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb 

Stav projektu: Ukončen 

Celkový rozpočet projektu: 5 197 220,- Kč

Délka trvání projektu: 1. 10. 2013 až 31. 3. 2015    

Projekt podporuje Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA)

Prioritní osa: 2 Podpora vstupu na trh práce; 5. výzva

 

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit cílovou skupinu (CS) nezaměstnaných osob starších 50 let v uplatnění na trhu práce, tím že těmto osobám je nabídnuto zdarma vzdělání v oblasti práce v sociálních službách (akreditovaný kurz 150 hodin), tréninková pracovní místa přímo v zařízeních, která poskytují registrované sociální služby, poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce a podporu při vstupu na trh práce.

Cílů dosáhneme nastavenými klíčovými aktivitami projektu:

 • Oslovení a výběr osob z CS do projektu
 • Spolupráce s Úřadem práce České republiky
 • Rekvalifikační kurz pro činnost pracovníka v sociálních službách
 • Specializované kurzy
 • Příprava CS na trh práce
 • Tréninková pracovní místa
 • Podpora vstupu na trh práce

Projekt propojuje dva současné problémy - zvýšenou nezaměstnanost osob nad 50 let a nedostatek kvalifikovaného personálu na pozici pracovníka v sociálních službách.

Osoby podpořené projektem budou mít vzhledem ke specifickému a komplexně zaměřenému vzdělání lepší pozici pro vstup a uplatnění na trhu práce. Úspěšným absolvováním rekvalifikace a pomocí tréninkových pracovních míst získají tyto osoby kvalifikaci, praktické dovednosti a zkušenosti, možnost přímého uplatnění u spolupracujících organizací, což zvýší jejich šanci uplatnit se na trhu práce.

Výstupy projektu

 • Zajištění tříměsíčního tréninkového zaměstnání pro minimálně 25 osob
 • Zajištění rekvalifikace pro minimálně 75 osob
 • Zajištění specializovaného školení minimálně pro 60 osob
 • Poskytnutí sociální a poradenské pomoci
 • Úzká spolupráce s Úřadem práce ČR
 • Úzká spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
 • Jednání o zprostředkování vzniku společensky účelných pracovních míst Úřadem práce ČR
 • Vyhotovení inovativního produktu - příručka Příklad dobré praxe (o spolupráci obce s Úřadem práce ČR s neziskovými organizacemi).

Popis průběhu projektu 

Městská část Praha 10 realizovala od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2015 projekt s názvem „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ (dále i projekt 50+). Projekt 50+ byl podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Cílem projektu bylo zvýšit šance na trhu práce u osob, kterým bylo více než 50 let a byly bez zaměstnání, a to získáním kvalifikace pro práci v oblasti sociálních služeb.

Od 27. 1. 2014 do 25. 8. 2014 proběhly tři běhy kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, v nichž ze 75 účastníků projektu uspělo 73. Na tyto kvalifikační kurzy navazovaly čtyři specializované kurzy.

„Pro vybrané úspěšné absolventy byla dále připravena tréninková placená pracovní místa u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kde si mohli získané teoretické vědomosti vyzkoušet v praxi. Tříměsíční tréninkové zaměstnání absolvovalo celkem 31 účastníků projektu,“ uvedl tiskový mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Přidanou hodnotou Projektu 50+ byla pro jeho účastníky psychologická podpora a pomoc při hledání zaměstnání.

Za úspěch projektu a jeho absolventů lze jistě považovat skutečnost, že se k 30. 3. 2015 celkem 35 účastníků projektu (47%) uplatnilo na trhu práce, přičemž 16 osob z tohoto počtu je zaměstnáno přímo v sociální oblasti.

Poděkování za dobré výsledky Projektu 50+ (75 podpořených klientů, z nichž se 35 uplatnilo na trhu práce) patří též pracovníkům Úřadu práce ČR a všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří při realizaci projektu spolupracovali.