Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemků parc. č. 3426/1 a 3426/3 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti AQUA SPOL, spol. s r. o., za pozemky parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Praha

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 249

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na směnu části pozemků parc. č. 3426/1 (dle GP 3426/8) a části pozemku parc. č. 3426/3 (dle GP 3426/9) v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti AQUA SPOL, spol. s r. o., za pozemky parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Praha

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

  1. písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 24. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-139687/2022

 

Zpět na začátek usnesení