Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou

Logo operačního programu

Číslo projektu:

CZ.2.17/2.1.00/ 32159

Termín realizace projektu:

1. 2. 2010 – 30. 11. 2011

Poskytovatel dotace:

MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro Prahu 10:

4 967 526,98 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt podporuje Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA)

Projekt spadá pod Prioritní osu 2 – Podpora vstupu na trh práce; 2, výzva

Popis projektu:

Díky projektu jsme vytvořili komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby na rodičovské dovolené za účelem jejich integrace na trh práce. Program se skládal z individuální pracovní psychologické diagnostiky, tréninku klíčových kompetencí a odborných rekvalifikací. Cílem projektu bylo zvýšení adaptability a uplatnitelnosti zástupců/kyň cílové skupiny na trhu práce při jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce, a to prostřednictvím individuálního a cíleného přístupu, který se vůči těmto osobám po celou dobu projektu uplatňoval. Významnou součástí projektu byla i doprovodná služba hlídání dětí, nabízená rodičům, po dobu jejich vzdělávání a rekvalifikace, přímo v místě konání vzdělávacích aktivit v plně vybavené herně.

Výstupy projektu:

Proběhlo 7 rekvalifikačních kurzů. Do rekvalifikačních kurzů bylo přijato 31 osob.

Manuál činností pro potencionální reálizátory obdobného projektu i pro zástupce cílové skupiny je ke stažení zde.