Dotační řízení 2023

Pro rok 2023 podpořila Praha 10 projekty v Dotačních programech MČ Praha 10 v oblastech
podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Celkově Praha 10 přidělila 30 551 000,- Kč

Kultura

Podáno 85 žádostí, hodnoceno 83 žádostí, podpořeno 62 žádostí s celkovou částkou 6 841 000,- Kč

Udělené dotace - kultura (PDF, 700 kB)


Sport, mládež a volný čas 

Podáno 158 žádostí, hodnoceno 146 žádostí, podpořeno 98 nových žádostí s celkovou částkou 11 309 000,- Kč

Udělené dotace - sport, mládež a volný čas (PDF, 760 kB)

 

Sociální a zdravotní oblast

Pokračující víceleté dotace z let 2020-2022 celkem 14 projektů Pracovní skupinou hodnotitelů ponecháno pro rok 2023 ve stejné výši.

Víceleté žádosti: podána 1 žádost, která byla přeřazena a následně projednávána v rámci jednoletých dotací.

Jednoleté žádosti: Podáno 116 žádostí, z toho podpořeno 103 nových žádostí a 1 žádost přeřazena z víceletých žádostí (celkem 104 žádostí). Celková částka podpory jednoletých i pokračujících víceletých dotací podpořena částkou 11 330 000,- Kč

Udělené dotace - sociální a zdravotní oblast - pokračující víceleté dotace z let 2020 - 2022 (PDF, 450 kB)

Udělené dotace - sociální a zdravotní oblast (PDF, 700 kB)

 

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Podáno 20 žádostí, podpořeno 18 nových žádostí s celkovou částkou 1 071 000,- Kč

Udělené dotace - ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj (PDF, 630 kB)

 

Kontakty:
Email: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 491
Sport, mládež a volný čas: 267 093 485, 267 093 432
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 491
Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz) 

 

Dokumenty ke stažení

Vzor smlouvy na 1 rok (PDF, 780 kB)
Vzor smlouvy - dodatek (PDF, 650 kB)
Nejčastější otázky a odpovědi (PDF, 1 MB)
Pozvánka na dotační semináře (PDF, 44 kB)
Vzor žádosti (PDF, 940 kB)
Metodika pro žadatele o dotaci v roce 2023 (PDF, 570 kB)
Manuál Grantys pro žadatele (PDF, 790 kB)
Plná moc - vzor pro FO podnikající (DOCX, 20 kB)
Plná moc - vzor pro FO nepodnikající (DOCX, 20 kB)
Plná moc - vzor pro PO (DOCX, 20 kB)
Čestné prohlášení sport - doplňovací (DOCX, 150 kB)
Leták dotace (PDF, 75 kB)
Znak MČ bez textu (JPG, 370 kB)
Znak MČ s textem (JPG, 50 kB)
Formulář č. 1 Vyúčtování 2023 (XLSX, 21 kB)
Formulář č. 2 Mzdové náklady 2023 (XLSX, 16 kB)

Manuál GRANTYS