Granty 2006

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO OBLAST

  • VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A OSTATNÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
  • PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
  • SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ A POMOCI OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATEL

PRO ROK 2006

(USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Č. 20/4/2006 ZE DNE 2.3.2006)

ACTIVE PARTNERS SPOL. S R.O.

HUDEBNÍ VEČERY S ONDŘEJEM VALENTOU

50000

AKORD

DENNÍ STACIONÁŘ AKORD - KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A

30000

 

MLÁDEŽ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A KOMBINOVANÝMI

 

 

VADAMI

 

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, KLUB HORNOMLÝNSKÁ

DEJTE MÍŤOVI Z PRAHY 10 ŠANCI - INTEGRACE DÍTĚTE S

42000

 

TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM DO PŘEDŠKOLNÍHO

 

 

ZAŘÍZENÍ

 

AŠSK ČR, OBVODNÍ RADA PRAHA 10

SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ VE VOLNÉM ČASE

12500

AŠSK ČR, OBVODNÍ RADA PRAHA 10

SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE

20000

 

VOLNÉM ČASE V PRAZE 10

 

CENTRUM PRO ROZVOJ RODINY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

MATEŘSKÁ CENTRA

15000

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV

POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM OBČANŮM

26000

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - NATURA QUO VADIS

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z PRAHY 10

18500

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - NATURA QUO VADIS

DEN ZEMĚ V MALEŠICÍCH

33500

 

DEN S PŘÍRODOU

 

 

OZVĚNY EKOFILMU

 

 

CYKLUS PŘEDNÁŠEK

 

 

DRAKIÁDA

 

 

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A OPRAVY PTAČÍCH BUDEK

 

ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ VOZÍČKÁŘŮ

HAMR OPEN 5. ROČNÍK TURNAJE V TENISU NA VOZÍKU -

15000

 

MISTROVSTVÍ ČR

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE A INTERDISCIPLINÁRNÍ

10000

 

PŘÍSTUP V PÉČI O DYSFUNKČNÍ RODINY

 

DIAKONIE BROUMOV

PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOCIÁLNÍ

20000

 

POMOCI, TAŠKENTSKÁ

 

DOMOV SVATÉ RODINY

DOMOV SVATÉ RODINY

20000

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM

OTEVŘENÝ INTEGRAČNÍ KLUB VRŠOVICE

112400

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM

TOULAVÝ AUTOBUS XII. ROČNÍK

49600

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM

SPORT PRO VŠECHNY

33000

ELPIDA, NADAČNÍ FOND

ŠKOLIČKA INTERNETU PRO SENIORY A VYBRANÉ SOCIÁLNÍ

23000

 

SKUPINY

 

FORMIKA, O.S.

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V REGIONU HL. M. PRAHA

10000

GYMNÁZIUM OMSKÁ

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ

25000

 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ROCE 2006

 

HOKEJKA CZ

HOKEJBALOVÝ TÝM MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ

10000

HOKEJKA CZ

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI

15000

ICSF - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM

30000

INSTITUT FILIA

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ VE 3. TŘÍDÁCH ZŠ

30000

INSTITUT FILIA

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V MŠ

40000

JAN ZDRÁHAL

HONZA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ S POMOCÍ ASISTENTA 2006

42000

JIŘÍ VAŠÁK - AGENTURA DANCING

STODOLA 2006

20000

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 35. STŘEDISKO PRAHA 10-SKALKA

PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI STŘEDISKA

30000

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO "ROD SOVY" PRAHA 10

STŘEDISKOVÉ CENTRUM HER

9000

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO "ROD SOVY" PRAHA 10

LETNÍ TÁBOR 2006

15000

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO "ROD SOVY" PRAHA 10

SOVÍ PÁLKA - TURNAJ

1800

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

VYBAVENÍ ODDÍLU PRO ČINNOST

8100

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR OKRES PRAHA 10

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZOVANOU MLÁDEŽ,

10000

 

DĚTI A VEDOUCÍ BYDLÍCÍ ČI PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 10

 

KATEŘINA ZIKANOVÁ - TANEČNÍ SKUPINA DIXI

PODPORA TANEČNÍ SKUPINY DIXI

10000

KLUB CYKLISTŮ SLAVIA PRAHA

ŠAMPIÓNI V PRAZE

59600

KLUB CYKLISTŮ SLAVIA PRAHA

RYCHLOST, SÍLA, TRADICE

52000

KLUB KAPSA - SDRUŽENÍ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY KAPSA 2006 A ZATRE 2006

15000

KŘIŽOVATKA ŽIVOTA

KURZY MONOSKI

10000

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ

60 LET NA BARČE

60000

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ

PROPAGAČNÍ MATERIÁL K 60. VÝROČÍ KD BARIKÁDNÍKŮ

20000

MATEŘSKÁ ŠKOLA VLADIVOSTOCKÁ

POHYB PRO RADOST A RADOST Z POHYBU

6000

MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM POHODY

MIKULÁŠSKÉ DNY A ADVENT V JABLÍČKOVĚ

8675

MIROSLAVA HADRBOLCOVÁ

ČINNOST SPORTOVNÍHO KLUBU - ZÁJMOVÉHO SPORTOVNÍHO

12000

 

KROUŽKU

 

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PRAZE 10

AWANA KLUB

5834

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PRAZE 10

TÝDENNÍ LETNÍ TÁBOR RODINNÉHO TYPU

17000

NADACE CHARTY 77

OSOBNÍ ASISTENCE PRO JOSEFA TRČKU

42000

NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY STUDENTŮ

12000

NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ

PROJEKT PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA GYMNÁZIU

24900

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ASISTENCE

STŘEDISKO ASISTENCE - SLUŽBY OBČANŮM MČ PRAHA 10

28080

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB POPBALET

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA VĚŠÍN 2006

20000

OSA

SAMI ZA SEBE

30000

PETRKLÍČ

UMĚLECKÁ ČINNOST DIVADLA MIRIAM

30000

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - 73.

JARNÍ PRÁZDNINY

15000

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - 76. JÁNKA FÁBRYHO

DOVYBAVENÍ TURISTICKÝM A TÁBOROVÝM INVENTÁŘEM

8500

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - 76. JÁNKA FÁBRYHO

FOTBALOVÝ TURNAJ

5000

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

HORY - ZIMNÍ TÁBOR - JARNÍ PRÁZDNINY

18000

POHODA - SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NA PRAZE 10 A DENNÍ AKTIVITY JEHO

65000

 

OBYVATEL

 

PROGRESSIVE

NO BIOHAZARD - TERÉNNÍ PROGRAM

30000

PROTEBE

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PROTEBE

20000

PROTEBE

INTEGRAČNÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ S HANDICAPEM

16000

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI POMOCNÉ ŠKOLE V PRAZE 10, CHOTOUŇSKÁ

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ

35000

 

A AUTISMEM

 

SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE

30000

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM KRAJSKÝ VÝBOR PRAHA

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENTÁLNĚ

49600

 

POSTIŽENÝCH OSOB - VEČERNÍ ŠKOLA VÝTVARNÝCH A

 

 

TEXTILNÍCH TECHNIK

 

SDRUŽENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI

DĚTSKÝ REKONDIČNÍ TÁBOR

30000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU

SOUTĚŽE

30000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU

KLUBOVÁ ČINNOST

25000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU

PREVENCE KRIMINALITY

5000

SDRUŽENÍ RŮŽE

ZAJIŠŤOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ LETNÍCH A ZIMNÍCH

110000

 

SOUSTŘEDĚNÍ, TURNAJŮ, SOUTĚŽÍ A KEMPŮ

 

SLAVIA PRAHA - SKOKY DO VODY

CO UMÍŠ Z PLAVECKÝCH SPORTŮ? RÁDI SI S TEBOU

60160

 

ZACVIČÍME.

 

SPECIÁLNÍ DOMOV PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ

SDM SEDLEC - SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ EDUKCE

8000

 

MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH, PROVOZ DENNÍHO STACIONÁŘE

 

SPOLEČNOST DUHA - INTEGRACE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHRÁNĚNÉHO BYTU

40000

 

VLADIVOSTOCKÁ

 

SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH

PRÁZDNINOVÝ POBYT PROBLÉMOVÝCH DĚTÍ MIMO DOMOV

20000

SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA SPECIÁLNÍCH ŠKOL

20000

 

"JUNIOR CUP OLŠINY 2006"

 

SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH

TÝDEN PRO MOJE LEPŠÍ JÁ

19000

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA - ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

MEZINÁRODNÍ KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ

76000

STANISLAVA HRACHOVÁ

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA - PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE

5000

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA TŘEBEŠÍNĚ

PLAVÁNÍ PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ

120000

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

KROUŽEK SEBEOBRANY

10000

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

ZNAKOVÁ ŘEČ

25000

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

ŠITÍ PANENEK PRO UNICEF "ADOPTUJ PANENKU - ZACHRÁNÍŠ

4000

 

DÍTĚ"

 

STŘEP, O.S. - ČESKÉ CENTRUM PRO SANACI RODINY

VÍCEÚROVŇOVÝ PROGRAM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RODINÁM

5000

 

S DĚTMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

 

SVAZ DIABETIKŮ ČR, OBVODNÍ ORGANIZACE PRAHA 10

PŘÍSPĚVKY NA REKONDIČNÍ POBYT

13600

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA

DÁMA A SENIOŘI 2006

8560

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA

PODPORA PROGRAMŮ PRO SENIORY ŽIJÍCÍ NA OBVODĚ

17500

 

PRAHY 10 - OZDRAVNĚ REHABILITAČNÍ POBYT

 

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA

SLOVENSKO - PIEŠŤANY, REKONDIČNÍ POBYT PRO SENIORY

10000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA "PRAŽSKÝ TAJTRLÍK"

40000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

DIVADÉLKO FRYDOLÍN

20000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

DĚTSKÝ KARNEVAL V SOKOLE

8000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽACTVA

12000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

DEN DĚTÍ - HRY, ZÁVODY, SOUTĚŽE

2000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

LETNÍ TÁBOR - HÁZENÁ

9000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

LETNÍ TÁBOR - JUDO

10000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

KARNEVAL

3000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

ZIMNÍ TÁBORY DĚTÍ

4000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

EUROGYM

10000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

DĚTSKÝ DEN

3700

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA - ZAHRADNÍ MĚSTO

BADMINTONOVÉ TURNAJE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

11000

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA - ZAHRADNÍ MĚSTO

1. ČERVEN - SVÁTEK DĚTÍ A SPORTU

12000

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO

PODPORA HOKEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ KOVO PRAHA

20000

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MALEŠICE

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ

35000

 

A MLÁDEŽE NA SPORTOVIŠTI

 

TENISOVÝ KLUB HOSTÝNSKÁ

CELOREPUBLIKOVÉ TENISOVÉ TURNAJE "STRAŠNICKÝ

9000

 

POHÁR" V KATEGORII MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA

 

TJ BOHEMIANS PRAHA

31. VETERANIÁDA

12050

TJ JUNIOR PRAHA

SPORTOVNÍ TURNAJE

8000

TTN PRAHA

5. ROČNÍK TRIATLONOVÉ NADĚJE - PRAHA 2006

20000

UNIVERSITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA

PODPORA NOVÉ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY- SYNCHRONIZOVANÉ

70000

 

BRUSLENÍ

 

VHLED

VÍKENDOVÉ POZNÁVACÍ POBYTY PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH

12000

 

DOMOVŮ

 

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍM VZTAHŮ V PRAZE, O.P.S.

DENNÍ CENTRUM VŠVSMV PRO STUDENTY S HANDICAPEM

65000

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍM VZTAHŮ V PRAZE, O.P.S.

DENNÍ CENTRUM VŠVSMV PRO STUDENTY S HANDICAPEM

12000

 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ RELAXAČNÍ ZÓNY

 

YWCA V ČESKÉ REPUBLICE

MATEŘSKÝ KLUB

14000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEČŤANOVÁ KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ

VOLNÝ ČAS, VÝLETY A NÁVŠTĚVY DIVADEL A KIN

37000

 

S DEBRUJÁRY

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ

LOUTKOVÉ DIVADLO DĚTEM

16000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

5500

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

HRY BEZ HRANIC

17600

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

CYKLOTURISTICKÝ KURZ

6000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

INTEGRACE ŽÁKA Z OSLABENÉHO SOCIOKULTURNÍHO

42000

 

PROSTŘEDÍ

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE PŘI ZŠ OLEŠSKÁ

17250

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ROHÁČOVÝCH KASÁREN

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE

24000

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA PRÁČSKÁ

PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH ŠKOL

30000

 

A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ