Dotační programy pro rok 2020

Pro rok 2020 podpořila Praha 10 projekty v dotačních programech v oblastech kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných a zdravotních služeb; oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Celkově Praha 10 přidělila 30.601.200,- Kč; z toho částka 23.802.000,- Kč na nové projekty podané v roce 2020 a 6.799.200,- Kč na závazky plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017, 2018 a 2019.

Kultura:
Podáno 68 žádostí, hodnoceno 61 žádostí, podpořeno 53 nových žádostí s celkovou částkou 4.910.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 700kB)

Sport, mládež a volný čas:
Podáno 187 žádostí, hodnoceno 167 žádostí, podpořeno 152 nových žádostí s celkovou částkou 8.920.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 800kB)

Sociální a návazné a zdravotní služby
Podáno 116 žádostí, hodnoceno 106 žádostí, podpořeno 102 nových žádostí s celkovou částkou 8.972.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 1MB)

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Podáno 18 žádostí, hodnoceno 18 žádostí, podpořeno 15 nových žádostí s celkovou částkou 1.000.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 450kB)

Kam se můžete obracet?  

Odbor kultury a projektů, ÚMČ Praha 10. Informace k dotačnímu řízení a konzultace poskytne Ing. Lenka Strachotová, tel.: 267 093 380

Vstup do formuláře Grantys:

www.praha10.grantys.cz

Dokumenty ke stažení:

Logo MČ Praha 10 (ZIP, 620kB)

Vzor žádosti o dotaci (PDF, 800kB)

Metodika dotací (PDF, 400kB)

Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotací (PDF, 1,4MB)

Čestné prohlášení - sport (Word, 20kB)

Potvrzení o podání žádosti (Word, 40kB)

Vzorová smlouva čtyřleté dotace (PDF, 260kB)

Vzorová smlouva jednoleté dotace (PDF, 260kB)

Vzorový dodatek pokračující čtyřleté dotace (PDF, 370kB)

 

Často kladené dotazy

Pokud máte nějaký dotaz k dotačnímu řízení pro rok 2020, nejprve se prosím přesvědčte, že odpověď skutečně nenajdete v metodice dotačního řízení nebo v těchto často kladených dotazech. Pokud jste na svou otázku nenašli odpověď, poté kontaktujte paní Ing. Lenku Strachotovou.

Po zadání IČ při registraci do systému Grantys dostávám hlášení: „vaše organizace neexistuje“?

Co mám dělat, pokud mi nechodí žádné notifikace z dotačního systému Grantys?

Je nutné podávat žádost v elektronické i papírové verzi?

Kdo konkrétně může žádat o dotace městské části?

Kdo nemůže žádat o dotace městské části?

Co mám dělat, pokud chci žádat o částku nižší, než je 10.000,-?

Vylučuje žádost v programu 2.1. (Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže) žádosti v dalších programech v oblasti sportu?

Je možné podat žádost ve více oblastech dotačních programů?

Máme víceletou pokračující dotaci a potřebujeme navýšit dotaci, je to možné?

Definice často užívaných pojmů

Jak vytisknu žádost?

Jak mám podat víceletou žádost o dotaci?

 

Po zadání IČ při registraci do systému Grantys dostávám hlášení: „vaše organizace neexistuje“?

Tato hláška znamená, že Vaše organizace ještě není v aktuální výzvě registrovaná, tzn. vyplňte úvodní údaje a v dalším kroku si Vás Grantys již spáruje s veřejným rejstříkem a doplní ostatní další údaje z rejstříku.

 

Co mám dělat, pokud mi nechodí žádné notifikace z dotačního systému Grantys?

Může se stát, že notifikace z Grantysu spadnou v emailu do spamu. Zkontrolujte prosím v emailu záložku spam, pokud tam notifikaci přesto nenajde, kontaktujte prosím Ing. Lenku Strachotovou.

 

Je nutné podávat žádost v elektronické i papírové verzi?

Ano je to nutné, jinak by Vaše žádost nemohla být zařazena do dalšího posuzování. Elektronicky podáváte žádost přes systém Grantys a následně jí tisknete, podepisujete a odesíláte (podáváte) v papírové podobě na ÚMČ Praha 10. Papírové podání lze nahradit zasláním prostřednictvím datové schránky.

 

Kdo konkrétně může žádat o dotace městské části?

O dotaci může žádat jakákoliv fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající a právnická osoba. Každá dotační oblast nebo program má své specifické podmínky, proto prosím věnujte pozornost podmínkám u konkrétních programů/oblastí.

 

Kdo nemůže žádat o dotace městské části?

O dotaci v tomto dotačním řízení nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10.

 

Co mám dělat, pokud chci žádat o částku nižší, než je 10.000,-?

Projekty menšího rozsahu (nižší než 10.000,- Kč) lze přihlásit do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která bude vyhlášena na jaře 2020. Projekty investičního charakteru lze přihlásit do participativního rozpočtu „Moje stopa“, jehož další ročník bude vyhlášen na přelomu roku.

 

Vylučuje žádost v programu 2.1. (Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže) žádosti v dalších programech v oblasti sportu?

Nevylučuje. Můžete si podat žádosti i v jiných programech v oblasti sportu. Pouze v programu 2.1. může být podána pouze jedna žádost za organizaci (pod jedním IČ)

 

Je možné podat žádost ve více oblastech dotačních programů?

Ano, ale musí se jednat o obsahově rozdílné projekty.

 

Máme víceletou pokračující dotaci a potřebujeme navýšit dotaci, je to možné?

Ano je to možné. O navýšení dotace si můžete požádat dopisem s žádostí o navýšení víceleté dotace, který zašlete na ÚMČ Praha 10 v období 1. 10. 2019 – 15. 10. 2019. Žádost nemá žádnou předepsanou formu, ale měla by obsahovat přesné důvody navýšení. Pro lepší orientaci můžete přiložit i tabulku s rozpočtem současných kapitol a požadavkem o navýšení dotace v konkrétních kapitolách. K žádosti o navýšení dotace u dvouletých dotací v oblasti sportu z roku 2019, musíte k žádosti přiložit „Čestné prohlášení o aktuálním počtu registrovaných dětí a mládeže do 18 let s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10“.

 

Definice často užívaných pojmů:

„území MČ Praha 10“ –  jsou katastry Prahy 10, jedná se o Vršovice, Strašnice, Malešice, část Záběhlic, část Vinohrad a část Michle. Mapa zde: http://app.iprpraha.cz/apl/mnt/App_webGeoportal/Data_ke_stazeni/Podklady_pro_MC/Praha_10/Topo_10_Praha_10.pdf

„Dítě“ (mládež) – spodní hranice pro dítě není určena, horní hranice u mládeže je 18 let, s tím, že věku 18 let bylo nebo bude dovršeno v roce 2019.

„Senior“ – osoba starší 65 let včetně

„Handicapovaný sportovec“ – je osoba, která je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P

„Registrovaný člen“ – člen sportovního klubu nebo jednoty, od kterého vybírá organizace členské poplatky

 

Jak vytisknu žádost?

Když bude mít otevřený konkrétní projekt v Grantysu, tak vlevo je záložka „Soubory“, vyplněnou žádost (ale i prázdný formulář žádosti) si můžete vygenerovat do dokumentu formátu DOCX nebo PDF kliknutím na tlačítko „Vytvořit dokument“ a následně ji vytisknout z Wordu nebo PDF. Pokud vám Grantys zobrazí hlášku „Akce úspěšně proběhla“, ale dokument se nevygeneroval, zkontrolujte si, zda nemáte v prohlížeči nastavené blokování vyskakovacích oken. Pokud ano, tak blokování pro tuto stránku vypněte a akci zopakujte.

 

Jak mám podat víceletou žádost o dotaci?

Víceleté žádosti mají svojí samostatnou výzvu s názvem „Víceleté projekty 2020 – Provoz kulturních zařízení a Sociální a zdravotní programy“.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10