Dotační programy pro rok 2020

Pro rok 2020 podpořila Praha 10 projekty v dotačních programech v oblastech kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných a zdravotních služeb; oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Celkově Praha 10 přidělila 30.601.200,- Kč; z toho částka 23.802.000,- Kč na nové projekty podané v roce 2020 a 6.799.200,- Kč na závazky plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017, 2018 a 2019.

Kultura:
Podáno 68 žádostí, hodnoceno 61 žádostí, podpořeno 53 nových žádostí s celkovou částkou 4.910.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 700 kB)

Sport, mládež a volný čas:
Podáno 187 žádostí, hodnoceno 167 žádostí, podpořeno 152 nových žádostí s celkovou částkou 8.920.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 800 kB)

Sociální a návazné a zdravotní služby
Podáno 116 žádostí, hodnoceno 106 žádostí, podpořeno 102 nových žádostí s celkovou částkou 8.972.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 1 MB)

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Podáno 18 žádostí, hodnoceno 18 žádostí, podpořeno 15 nových žádostí s celkovou částkou 1.000.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 450 kB)

Kam se můžete obracet?  

Odbor kultury a projektů, ÚMČ Praha 10. Informace k dotačnímu řízení a konzultace poskytne Ing. Lenka Strachotová, tel.: 267 093 380

Vstup do formuláře Grantys:

www.praha10.grantys.cz

Dokumenty ke stažení:

Logo MČ Praha 10 (ZIP, 620 kB)
Vzor žádosti o dotaci (PDF, 800 kB)
Metodika dotací (PDF, 400 kB)
Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotací (PDF, 1,4 MB)
Čestné prohlášení - sport (Word, 20 kB)
Potvrzení o podání žádosti (Word, 40 kB)
Vzorová smlouva čtyřleté dotace (PDF, 260 kB)
Vzorová smlouva jednoleté dotace (PDF, 260 kB)
Vzorový dodatek pokračující čtyřleté dotace (PDF, 370 kB)
Postup pro případ uznání výdajů čerpané dotace v souvislosti s obdobím nouzového stavu v ČR 2020 (PDF, 620 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 700 kB)

 

Často kladené dotazy

Pokud máte nějaký dotaz k dotačnímu řízení pro rok 2020, nejprve se prosím přesvědčte, že odpověď skutečně nenajdete v metodice dotačního řízení nebo v těchto často kladených dotazech. Pokud jste na svou otázku nenašli odpověď, poté kontaktujte paní Ing. Lenku Strachotovou.
Po zadání IČ při registraci do systému Grantys dostávám hlášení: „vaše organizace neexistuje“?
Co mám dělat, pokud mi nechodí žádné notifikace z dotačního systému Grantys?
Je nutné podávat žádost v elektronické i papírové verzi?
Kdo konkrétně může žádat o dotace městské části?
Kdo nemůže žádat o dotace městské části?
Co mám dělat, pokud chci žádat o částku nižší, než je 10.000,-?
Vylučuje žádost v programu 2.1. (Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže) žádosti v dalších programech v oblasti sportu?
Je možné podat žádost ve více oblastech dotačních programů?
Máme víceletou pokračující dotaci a potřebujeme navýšit dotaci, je to možné?
Definice často užívaných pojmů
Jak vytisknu žádost?
Jak mám podat víceletou žádost o dotaci?
Jak mám postupovat ve věci uznání výdajů za čerpání dotace MČ Praha 10 v souvislosti s obdobím nouzového stavu ČR 2020?

 

Po zadání IČ při registraci do systému Grantys dostávám hlášení: „vaše organizace neexistuje“?

Tato hláška znamená, že Vaše organizace ještě není v aktuální výzvě registrovaná, tzn. vyplňte úvodní údaje a v dalším kroku si Vás Grantys již spáruje s veřejným rejstříkem a doplní ostatní další údaje z rejstříku.

 

Co mám dělat, pokud mi nechodí žádné notifikace z dotačního systému Grantys?

Může se stát, že notifikace z Grantysu spadnou v emailu do spamu. Zkontrolujte prosím v emailu záložku spam, pokud tam notifikaci přesto nenajde, kontaktujte prosím Ing. Lenku Strachotovou.

 

Je nutné podávat žádost v elektronické i papírové verzi?

Ano je to nutné, jinak by Vaše žádost nemohla být zařazena do dalšího posuzování. Elektronicky podáváte žádost přes systém Grantys a následně jí tisknete, podepisujete a odesíláte (podáváte) v papírové podobě na ÚMČ Praha 10. Papírové podání lze nahradit zasláním prostřednictvím datové schránky.

 

Kdo konkrétně může žádat o dotace městské části?

O dotaci může žádat jakákoliv fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající a právnická osoba. Každá dotační oblast nebo program má své specifické podmínky, proto prosím věnujte pozornost podmínkám u konkrétních programů/oblastí.

 

Kdo nemůže žádat o dotace městské části?

O dotaci v tomto dotačním řízení nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10.

 

Co mám dělat, pokud chci žádat o částku nižší, než je 10.000,-?

Projekty menšího rozsahu (nižší než 10.000,- Kč) lze přihlásit do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která bude vyhlášena na jaře 2020. Projekty investičního charakteru lze přihlásit do participativního rozpočtu „Moje stopa“, jehož další ročník bude vyhlášen na přelomu roku.

 

Vylučuje žádost v programu 2.1. (Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže) žádosti v dalších programech v oblasti sportu?

Nevylučuje. Můžete si podat žádosti i v jiných programech v oblasti sportu. Pouze v programu 2.1. může být podána pouze jedna žádost za organizaci (pod jedním IČ)

 

Je možné podat žádost ve více oblastech dotačních programů?

Ano, ale musí se jednat o obsahově rozdílné projekty.

 

Máme víceletou pokračující dotaci a potřebujeme navýšit dotaci, je to možné?

Ano je to možné. O navýšení dotace si můžete požádat dopisem s žádostí o navýšení víceleté dotace, který zašlete na ÚMČ Praha 10 v období 1. 10. 2019 – 15. 10. 2019. Žádost nemá žádnou předepsanou formu, ale měla by obsahovat přesné důvody navýšení. Pro lepší orientaci můžete přiložit i tabulku s rozpočtem současných kapitol a požadavkem o navýšení dotace v konkrétních kapitolách. K žádosti o navýšení dotace u dvouletých dotací v oblasti sportu z roku 2019, musíte k žádosti přiložit „Čestné prohlášení o aktuálním počtu registrovaných dětí a mládeže do 18 let s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10“.

 

Definice často užívaných pojmů:

„území MČ Praha 10“ –  jsou katastry Prahy 10, jedná se o Vršovice, Strašnice, Malešice, část Záběhlic, část Vinohrad a část Michle. Mapa zde: http://app.iprpraha.cz/apl/mnt/App_webGeoportal/Data_ke_stazeni/Podklady_pro_MC/Praha_10/Topo_10_Praha_10.pdf

„Dítě“ (mládež) – spodní hranice pro dítě není určena, horní hranice u mládeže je 18 let, s tím, že věku 18 let bylo nebo bude dovršeno v roce 2019.

„Senior“ – osoba starší 65 let včetně

„Handicapovaný sportovec“ – je osoba, která je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P

„Registrovaný člen“ – člen sportovního klubu nebo jednoty, od kterého vybírá organizace členské poplatky

 

Jak vytisknu žádost?

Když bude mít otevřený konkrétní projekt v Grantysu, tak vlevo je záložka „Soubory“, vyplněnou žádost (ale i prázdný formulář žádosti) si můžete vygenerovat do dokumentu formátu DOCX nebo PDF kliknutím na tlačítko „Vytvořit dokument“ a následně ji vytisknout z Wordu nebo PDF. Pokud vám Grantys zobrazí hlášku „Akce úspěšně proběhla“, ale dokument se nevygeneroval, zkontrolujte si, zda nemáte v prohlížeči nastavené blokování vyskakovacích oken. Pokud ano, tak blokování pro tuto stránku vypněte a akci zopakujte.

 

Jak mám podat víceletou žádost o dotaci?

Víceleté žádosti mají svojí samostatnou výzvu s názvem „Víceleté projekty 2020 – Provoz kulturních zařízení a Sociální a zdravotní programy“.

 

Jak mám postupovat ve věci uznání výdajů za čerpání dotace MČ Praha 10 v souvislosti s obdobím nouzového stavu ČR 2020?
Postup je popsán v dokumentu určeném pro Příjemce dotací MČ Praha 10 pro případy, že žádají o uznání účelně vynaložených výdajů čerpané dotace v souvislosti s obdobím nouzového stavu v ČR v roce 2020.