Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21

Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21 (KZP-MA21) byla zřízena usnesením Rady MČ Praha 10 č. 512 ze dne 30. 6. 2016.

V souladu s metodikou NSZM a kritérii MA21 byli do komise nominováni zástupci úřadu, politických klubů Zastupitelstva MČ Praha 10, neziskového i komerčního sektoru a zástupci seniorů, oblasti bezpečnosti a školství.

Rada MČ Praha 10 následně svým usnesením č. 884 ze dne 16. 11. 2016 jmenovala 18 členů KZP-MA21.

Předsedkyní KZP10-MA21 je členka RMČ Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ), funkci tajemníka komise vykonává koordinátorka MA21 Kateřina Vávrová, DiS.

Funkce Komise místní Agendy 21

Komise místní Agendy 21 (dále jen „komise“) je poradním orgánem rady městské části, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy místní Agendy 21 (dále jen „MA21“). Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života v městské části. Je významným partnerem koordinátora, ale i politika MA21. Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, proto je důležité, aby v komisi byly zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru. Prostřednictvím komise je zajištěno, aby proces MA21 nebyl v městské části reprezentován pouze v osobě politika a koordinátora MA21, ale aby byl provázán do chodu celé municipality a stabilizován napříč více volebními obdobími. 

 

Zápisy z jednání KZP10-MA21:

Zápis z 10 jednání KZP10-MA21 ze dne 17.9.2018

Zápis z 9. jednání KZP10-MA21 ze dne 2. 5. 2018

Zápis z 8. jednání KZP10-MA21 ze dne 8.1.2018

Zápis ze 7. jednání KZP10-MA21 ze dne 29.11.2017

Zápis ze 6. jednání KZP10-MA21 ze dne 10.10. 2017

Zápis z 5. jednání KZP10-MA21 ze dne 19.6.2017

Zápis ze 4. jednání KZP10-MA21 ze dne 26.4.2017

Zápis ze 3. jednání KZP10-MA21 ze dne 15.2.2017

Zápis z 2. jednání KZP10-MA21 ze dne 10.1.2017

Zápis z 1. jednání KZP10-MA21 ze dne 7.12.2016