Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8011)

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 241

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8011):

 

a)zvýšení

aa)  zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000033063

0015172000000

132,0

 

ab)  zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000033063

0015192000000

286,3

 

b)zvýšení

ba)  zvýšení příjmové části paragrafu Základní školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, EU - Šablony II ZŠ Olešská

 

 

- 2 -

 

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

2229

000033063

0015172000000

132,0

 

bb)  zvýšení příjmové části paragrafu Základní školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, EU - Šablony II ZŠ Břečťanová

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

2229

000033063

0015192000000

286,3

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-124851/2022

Zpět na začátek usnesení