Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu vykonává činnost zejména podle zákona o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.). Je přímo podřízené starostce, což zajišťuje jeho nezávislost na jiných odborech úřadu. Oddělení přezkoumává a vyhodnocuje všechny operace, které na úřadě probíhají, a rovněž prověřuje vnitřní kontrolní systém radnice. Zjišťuje přitom, zda:

  • jsou na úřadě dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy
  • jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti městské části a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • řídící kontroly poskytují starostce spolehlivé a včasné informace o provozu, financích apod.
  • jsou plněna provozní a finanční kritéria dle zákona o finanční kontrole
  • je vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Paterová Ivana C/308 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Týcová Ivana C/309 267 093 240267 093 240 metodik/čka
Paterová Ivana C/308 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu