Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu vykonává činnost zejména podle zákona o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.). Je přímo podřízené starostce, což zajišťuje jeho nezávislost na jiných odborech úřadu. Oddělení přezkoumává a vyhodnocuje všechny operace, které na úřadě probíhají, a rovněž prověřuje vnitřní kontrolní systém radnice. Zjišťuje přitom, zda:

  • jsou na úřadě dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy
  • jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti městské části a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • řídící kontroly poskytují starostce spolehlivé a včasné informace o provozu, financích apod.
  • jsou plněna provozní a finanční kritéria dle zákona o finanční kontrole
  • je vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ivana Paterová C/501B 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ivana Paterová C/501B 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Ivana Týcová C/502 267 093 240267 093 240 metodik/čka

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10