Členové Rady městské části Praha 10

Členy rady volí zastupitelé ze svých řad. Počet členů rady stanovilo zastupitelstvo na 9. Tvoří ji starosta, místostarostové a členové rady. 
Celkem 9 členů rady je pro výkon funkce uvolněno s tím, že po dobu, kdy člen Rady MČ Praha 10 bude vykonávat funkci senátora PČR, poslance PČR nebo uvolněného člena Rady hl. m. Prahy, bude pro svou funkci neuvolněný. Aktuální počet členů Rady MČ Praha 10 je 6.

Správa městské části v době mezi konáním voleb a zvolením nových orgánů městské části

Dnem voleb (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), tedy dnem 23. září 2022 zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva, takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva.

V období ode dne konání voleb do zvolení nového starosty, případně místostarostů a nové rady zajišťují správu dosavadní starosta a místostarostové a dosavadní rada městské části.

Spolu se zánikem zastupitelstva dochází i k zániku všech výborů zastupitelstva městské části. Komise rady pokračují v plnění svých úkolů, a to až do zvolení nové rady městské části.

Zastoupení jednotlivých volebních stran: 

 • Česká pirátská strana 3 členové
 • ODS 3 členové

Více základních informací o Radě MČ Praha 10.

 

Seznam členů rady

Ing. Petr Beneš

Funkce: místostarosta
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petr.benes@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 447
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen rady MČ
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 574
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

Ing. Jana Komrsková

Funkce: 1. místostarostka
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jana.komrskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 579
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise bytové politiky

Ing. arch. Martin Valovič

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.valovic@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 647
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině