KD Cíl - snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností části objektu KD Cíl v Praze 10 (Topolová 2961/12 - p. p. č. 2078/226) zateplením obvodového pláště 1NP (465,9 m2), střechy (606,5 m2), plochy k nevytápěným prostorům (255,9 m2) a výměnou výplní otvorů (195,2 m2) tak, aby došlo k úsporám energie a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu.

Zavedení ekologicky šetrného způsobu provozu budovy KD Cíl v Praze 10, snížení ekonomické a energetické náročnosti provozu budovy a zavedení opatření podporující výchovu k energeticky uvědomělému chování a dodržování provozních předpisů.

Celé 1NP bude sloužit jako pobočka Městské knihovny Praha.