Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí podpory a součinnosti při řešení vlastnictví pozemků užívaných SK UNION Vršovice, z. s.

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 235

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s návrhem na poskytnutí podpory a součinnosti při řešení vlastnictví pozemků užívaných SK UNION Vršovice, z. s.

 

  1. schvaluje

text dopisu dopis adresovaný MHMP ve věci poskytnutí podpory a součinnosti při řešení vlastnictví pozemků užívaných SK UNION Vršovice, z. s., ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

1.1.    podepsat dopis adresovaný MHMP ve věci poskytnutí podpory a součinnosti při řešení vlastnictví pozemků užívaných SK UNION Vršovice, z. s., schválený dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 12. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Beneš, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-547366/2021

 

Zpět na začátek usnesení